Banner Banner Banner Banner

Lagspermen på nett

Organisasjonsarbeid i NSG

NSGs lagsperm ble opprettet i 2008, som en ”håndbok” i organisasjonsarbeid. Den var først og fremst beregnet på tillitsvalgte i NSG, for at de skulle ha et oppslagsverk som beskrev hvordan ulike roller og oppgaver bør utføres i forbindelse med  tillitsvervet.

NSG ønsket å være en organisasjon som blir drevet i samsvar med tradisjonelle og anerkjente organisasjonsprinsipper, på linje med andre seriøse organisasjoner i samfunnet.

Lagspermen var basert på utskiftbar informasjon i en ringperm, og det var daværende ordfører i organisasjonen, Vivi Lindholm, som stod for tekster og utforming. Hun reiste også rundt til fylkes- og lokallag og holdt kurs i organisasjonsarbeid, med utgangspunkt i ringpermens innhold. Oppdatert informasjon ble med jevne mellomrom sendt ut per post fra NSGs administrasjon, og de tillitsvalgte rundt om i landet hadde selv ansvar for å holde permen àjour.

Etter hvert som organisasjonen på alle plan har gått mer og mer over til data og nettbasert kommunikasjon, har det vist seg vanskelig å holde papirbaserte ringpermer oppdaterte. Derfor har vi nå valgt å legge den tidligere permens innhold ut på våre nettsider i stedet. Det gjør det også mulig å sikre oppdatert informasjon til enhver tid.

Oppdatert april 2016

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt Tlf.: (+47) 23 08 47 70