Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juli 2017
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

- Greit oppgjør for småfeholdet

30.06.2017 | Skrevet av Ole G. Hertzenberg

18 700 kr i melkeproduksjon på geit og 7 300 kr på sau. Det ble et brukbart jordbruksoppgjør for småfeholdet. - I all beskjedenhet vil jeg hevde at NSG fortjener litt av æren for dette resultatet, sier Kjell Erik Berntsen i NSG.

Etter mye om og men ble jordbruksoppgjøret mandag 26.06 endelig landet ved at Bondelaget og Småbrukarlaget ble enige med Regjeringen om fordeling av den rammen Stortinget har vedtatt - på kr 650 millioner + en egenkapitalfordeling på kr 130 millioner.

Referansebrukene kommer bedre ut enn jordbrukets krav
På referansebrukene vil oppgjøret gi en gjennomsnittlig økning på 18 700 kr/årsverk i melkeproduksjon på geit og 7 300 kr/årsverk i saueholdet. Til sammenligning var jordbrukets krav på 28 800 kr/årsverk i melkeproduksjon på geit og 5 800 kr/årsverk i saueholdet, mens Regjeringens tilbud ville gitt 4 200 kr/årsverk i melkeproduksjon på geit og 3 600 kr/årsverk i saueholdet. Både saueholdet, og ikke minst geiteholdet, kommer altså bedre ut enn det Regjeringen i utgangspunktet tilbød. At saueholdet - ifølge Referansebruksberegningene - også kommer bedre ut enn det jordbruket i utgangspunktet krevde - er jo verdt å merke seg.
- Når det er sagt er det viktig å presisere at sauebrukene som er representert i Referansebruksberegningene alle ligger i grovfôrsone 5 og 6 og at dette er bruk som er noe større enn gjennomsnittet. Disse tallene vil da selvfølgelig ikke være representative for hele saueholdet, med bruk i ulike grovfôrtilskuddssoner og av varierende størrelse, sier Lars Erik Wallin i NSG. 
- Det er klart at med reduksjon både i arealtilskudd for grovfor i de lavere sonene og det generelle beitetilskuddet er det også flere som kommer dårligere ut.

For mer detaljert informasjon - les her
Mer utfyllende informasjon i forhold til varierende bruksstørrelse og ulike soner kommer klarere fram i den vedlagte tabellsammenstillingen som viser de ulike satsene i henhold til Jordbrukets krav, Statens tilbud og den endelige fordelingen. 

Godt fornøyd
- Det ble jo et veldig komplisert oppgjør der vi noen dager - før Venstre snudde - hadde los på et bedre resultat. Men alt tatt i betraktning synes jeg småfenæringen kan være godt fornøyd med årets oppgjør. Og jeg synes vi i NSG skal ta litt av æren dette, sier styreleder Kjell Erik Berntsen.


Styreleder Kjell Erik Berntsen slapp de siste sauene på utmarksbeite midten av juni

Turbulens om beitetilskudd
Berntsen tenker naturligvis på turbulensen rundt det generelle beitetilskuddet. Som etter framleggingen av Regjeringens tilbud hang i en svært tynn tråd for småfeholdet sin del.
- NSG har jobbet hardt med akkurat dette temaet i løpet av våren - både i forbindelse med behandlingen av Jordbruksmeldingen og Jordbruksoppgjøret. Og vi lyktes langt på vei å få gjennomslag for våre posisjoner i Næringskomitéen og i opposisjonen på Stortinget - noe som også la føringer for det kompromissforslaget Venstre til slutt fikk tilslutning til på Stortinget, understreker han.


Se endelig fordeling av oppgjøret ...

Les NSGs vurdering av oppgjøret ...

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt Tlf.: (+47) 23 08 47 70