Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2018
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
1112 13 14151617
18192021222324
252627282930 
       

- Inntekstgapet må dekkes

24.05.2017 | Skrevet av Ole G. Hertzenberg

Geitebøndene tilbys 4 200 kr og sauebøndene 3 600. Mens folk flest får 16 700. - Vi forventer at Stortinget sørger for at inntektsgapet dekkes, sa Kjell Erik Berntsen i dagens høring i Stortingets Næringskomité.  

NSG forventer at Stortinget tar sine egne vedtak på alvor og sørger for å vedta en økonomisk ramme for årets jordbruksoppgjør som er i tråd med den nylig vedtatte Stortingsmelding 11.
- Næringskomiteens mål om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet gjenspeiles ikke i Statens tilbud. Mens gjennomsnittlig lønnsvekst for andre grupper i samfunnet forventes å bli kr 16 700, tilbys jordbruket generelt kr 8 000 pr. årsverk. Geiteholdet tilbys kr 4 200 og saueholdet kr 3 600 pr. årsverk, sa Kjell Erik Berntsen under dagens høring i Stortingets Næringskomité.


Lars Erik Wallin og Kjell Erik Berntsen i aksjon under dagens høring i
Stortingets Næringskomité

 

Beitetilskuddene
- Aktivt beitebruk og utmarksbeiting i særdeleshet, som denne næringa baseres på, er helt avhengig av dugnad og samarbeid og at det er nok utøvere å fordele innsatsen på. En satsning på full utnyttelse av de unike beiteressursene vi har i Norge, både i utmarka og i mer gårdsnære områder, garanterer næringsvirksomhet over hele landet. Beitetilskuddene er derfor en viktig premiss for fremdeles å gjøre beitebrukerne i stand til å opprettholde denne ressursutnyttelsen. Statens forslag om forenkling av beitetilskuddstildelingene vil frata en betydelig gruppe, som driver svært nyttig kulturlandskapspleie, en viktig del av inntekten. Totalt sett mener vi de foreslåtte omleggingene vil føre til en inntektsnedgang for de aller fleste beitebrukerne, 

NSG påpeke også de uheldige forslagene til omfordelinger både innen og mellom produksjoner og advarte strerkt imotå avvikle finansieringen av opplysningskontorene gjennom omsetningsavgiften.

Les hele NSGs utalelse som ble presentert i dag ...

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt Tlf.: (+47) 23 08 47 70