Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

KLD etterkommer ikke Stortingets ønske

28.02.2017 | Skrevet av Erica Hogstad Fjæran

Norsk Sau og Geit har sammen med NORSKOG, Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskeforbund og Fjellstyresambandet gitt felles innspill på KLDs endringsforslag til naturmangfoldloven: - Regjeringen og KLD lytter ikke til Stortingets vilje, sier generalsekretær Lars Erik Wallin.

I desember annonserte klimaminister Vidar Helgesen at vinterens planlagte uttak av ulv på lisensjakt likevel ikke kunne gjennomføres. Helgesen mente at uttaket manglet lovhjemling, og at det ikke oppfylte alle krav i naturmangfoldloven om at bestanden ikke må være truet, det må eksistere et skadepotensial, og det må ikke foreligge andre tilfredsstillende løsninger enn uttak.

- Siden Helgesens nei til ulveuttak i desember har det foregått et intensivt politisk arbeid på sentralt nivå. NSG har også benyttet seg av juridisk bistand fra Lund & Co. som grunnlag for innspill til Klima- og miljødepartementet, sier generalsekretær Lars Erik Wallin.

I flere måneder har ulvedebatten gått en kule varmt, og media har daglig hatt en mengde saker om ulv og sakens utvikling. Det har vært flere demonstrasjoner i Oslo, og næringas tillit til regjeringen og forvaltningen er tynnslitt, om ikke totalt fraværende.

31. januar fremmet Stortinget to vedtak. Vedtak 440 instruerer regjeringen om å vurdere lisensfelling av ulv etter naturmangfoldloven § 18, bokstav b og c. Dette innebærer at det tillates uttak av rovvilt for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, i tillegg til allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige hensyn av vesentlig betydning. Deretter bes regjeringen, gjennom vedtak 441, å endre Forskrift om forvaltning av rovvilt slik at denne er tilpasset ulveforliket av 2016. Begge vedtakene ga Regjeringen frist til 10. mars for utredning og klargjøring overfor Stortinget.

14. februar kom en offentlig forespørsel fra Klima- og miljødepartementet. Stor forvirring og usikkerhet knyttet til avblåst uttak av ulv, i tillegg til usikkerhet vedrørende lovtolkning og manglende oppfølging av Stortingets ulvemelding og rovviltforlik, førte til en etterlysning fra KLD om juridiske innspill til Helgesens vedtak fra desember. - I denne forbindelsen tok NSG kontakt med advokatfirmaet Lund & Co. for å søke hjelp i et sterkt juridisk miljø, og for bistand i en politisk svært betent og omfattende sak, sier Lars Erik Wallin.

22. februar kom ny hastesak fra Klima- og miljødepartementet, denne gang med innspillsfrist på 3 virkedager. Departementet la fram forslag om endring av Naturmangfoldloven, men ei samlet utmarksnæring mener at endringsforslaget ikke følger opp Stortingets vedtak av 31. januar. Regjeringen burde senest ryddet opp i eventuelle problematiseringer for lisensuttaket ved fjorårets ulveforlik, noe som kunne vært gjort ved å oppheve henvisning til viltloven § 12 om bufe og tamrein i rovviltforskriften, og erstatte denne med henvisning til Naturmangfoldloven.

Lund & Co. har forfattet to innspill på vegne av Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norges Skogeierforbund, Norges Fjellstyresamband, NORSKOG, Norges Jeger og Fiskeforbund, og Norsk Sau og Geit. Det ene omhandler juridisk innspill til Helgesens vedtak fra desember, og det andre er høringsinnspill til forslag om endring av Naturmangfoldloven. I tillegg er det skrevet et suppleringsbrev til lovendringsforslaget etter høringsmøtet hos KLD mandag 27. feb., se vedlegg under.

Klima- og miljødepartementets vedtak 20. desember - Juridisk innspill

Forslag til endring av Naturmangfoldloven - Høringsuttalelse

Supplering av høringsuttalelse - Forslag til endring av Naturmangfoldloven

 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt Tlf.: (+47) 23 08 47 70