Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juli 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

- Nå må Regjeringen ta lærdom!

08.08.2017 | Skrevet av Ole G. Hertzenberg

- Vi er selvsagt lettet over at ulven som har drept minst 300 sauer er tatt. Men problemene er ikke løst. Nå må sauebøndenes tap kompenseres. Så må Regjeringen ta lærdom av en feilslått forvaltning, sier Pål Kjorstad i NSG.

- Jeg kjenner godt følelsen de berørte beitebrukerne har i dag. Det er glede, lettelse og at man endelig kan gjøre noe nyttig på gården. For de som er berørt av ulvens herjinger er årets beitesesong forlengst spolert. Mange sauebønder i Innlandet har i år ikke kunnet slippe sau på utmarksbeite i det hele tatt, men har måtte tære på innmarksbeiter og vinterfôr, sier nestleder Pål Kjorstad i Norsk Sau og Geit (NSG).

Landbruksminister Jon Georg Dale lovte på fredagens møte på Lygna kompensasjon til bøndene som har måttet holde sauene sine​ hjemme på grunn av ulven og dermed ikke har fått utnyttet utmarksbeitet.

Vil kreve betydelige erstatningssummer
- Så langt i denne saken har vi ikke akkurat vært bortskjemt med handlekraft fra Helgesens og Regjeringens side. Vi er selvsagt fornøyd med de signalene Dale kom med på fredag og vi vil nå nøye passe på at disse signalene ikke forblir festprat, men omsettes i konkreet handlinger. Om Regjeringen nå mener alvor vil det blir snakk om betydelige erstatningssummer, bl.a. full erstatning av slaktedyr, livdyr og følgeskader, full kompensasjon for tap av utmarksbeitetilskudd, kompensasjon for ekstra arbeid med tilsyn/tidlig nedsanking og flytting, kompensasjon for tapt hjemmebeite, tapt vinterfôr og selvsagt for alt merarbeid de berørte sauebøndene har hatt i denne tragiske saken. Vi vil også kreve at de berørte beitelaga får sine tilskudd utbetalt uavhengig av om dyrene er sluppet eller ikke, sier han.

Har Regjeringen lært?
- Vårt andre anliggende er: Nå må Regjeringen ta lærdom av alle sine feil! Klima- og miljøminister Helgesen har jo konsekvent ignorert næringens synspunkter og også ignorert Stortingets ulveforlik. Det grunnleggende prinsippet i dette forliket var jo at beitedyr skal ha fortrinn i beitesonene (og ulv skal ha prioritet i ulvesonene). Når en ulv - slik tilfellet er i denne saken - herjer vilt i beitesonene skal den tas ut. Med hjelp av alle tilgjengelige midler. Basta. At denne ulven har fått herje så lenge viser at beitenæringen ikke blir tatt på alvor og at regjeringen ikke har tatt sitt ansvar, sier Kjorstad.
 

Som nåla i høystakken
Den aktuelle ulven har herjet uforstyrret i beiteprioritert område i hele 3 måneder. Å ta ut ulv på sommerstid er utrolig krevende. Flere jegere har karakterisert det som "å lete etter nåla i høystakke".
- Den klart mest effektive måten å regulere ulvebestanden på er å ta ut dyr på vinter og sporsnø, selv om dette antagelig ikke lot seg gjennomføre på denne som var en svensk ulv. Men vi skal ikke underslå at den kanskje allerede var her i vinter, og kunne vært tatt ut på lisensjakt - det vises til observasjoner som ikke ble fulgt opp. 

Bernkonvensjonen overprøver Stortinget
- Allerede i desember hadde vi kunnskap om at antall ynglinger hadde økt langt utover Stortingets vedtatt bestandsmål. I stedet for å handle - å ta ut det antall ulv som overgikk Stortingets bestandsmål - valgte Helgesen å sitte musestille og ikke gjøre noe. Det ble også henvist til at «Bernkonvensjonen» og «Naturmangfoldloven» hindret Regjeringen i å ta ut ulv utover bestandsmålet. Senere har jo landets fremste juridiske ekspertise, etter å ha vurdert saken inngående, klart konkludert med at disse internasjonale forpliktelsene ikke setter stopp for en aktiv oppfølging av Stortingsvedtaket.
- Det er derfor nå helt avgjørende at Regjeringen har tatt lærdom av alle sine feil i denne saken. Årets beitesesong er tapt. Nå handler det om evnen og viljen til å utøve selvkritikk sånn at vi ikke opplever en tilsvarende krise neste sesong. Det er ingen tvil om at sauebøndenes og distrikts-Norges tillit til Regjeringen er tynnslitt. Dales signaler fredag var lovende. Tiden vil vise om han virkelig mener alvor - og ikke minst - om han får med seg Helgesen og resten av Regjeringen på en helt nødvendig oppryddingsaksjon. Den første testen på dette får vi allerede i høst - når kvotene for lisensfelling skal revurderes, sier Pål Kjorstad.

Nærmere informasjon:
Pål Kjorstad 99034406

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt Tlf.: (+47) 23 08 47 70