Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2018
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
1112 13 14151617
18192021222324
252627282930 
       

- Naturmangfoldsloven hindrer ikke uttak av ulv

08.03.2017 | Skrevet av Ole G. Hertzenberg

- Verken Bernkonvensjonen eller Naturmangfoldsloven er til hinder for å ta ut ulv.
Bjørn Stordrange, Stein Erik Stinessen og Eivind Smith ga entydige konklusjoner på gårsdagens ulveseminar.

Norskog, Norges jeger- og fiskerforbund, Norges Bondelag, Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges skogeierforbund, Norges Fjellstyresamband og Norsk Sau og Geit arrangerte i går et seminar på Grand Hotel - vis á vis Stortinget - for å få klarhet i KLDs handlingsrom for uttak av ulv.

Hovedmålgruppen var stortingsrepresentanter. NSG var representert ved Kjeløl Erik Berntsen, Kari Anne Wilberg og Lars Erik Wallin. Bakgrunnen for møtet var statsråd Helgensen og Klima- og miljødepartementet (KLD) sin påstand om at både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen begrenser handlingsrommet og at det derfor er nødvendig at Stortinget vedtar endringer i nettopp Naturmangfoldsloven.

Tre av landets fremste juridiske eksperter - advokatene Bjørn Stordrange og Stein Erik Stinessen samt professor Eivind Smith ved UiO var alle krystallklare i sine analyser:

- Verken Bernkonvensjonen eller Naturmangfoldsloven er til hinder for å ta ut ulv - når bestandsmålet er nådd.


- At Helgensen later som det skulle komme et slags ridende politi fra Bern for å bestemme at norsk uttak av ulv er lovstridig er i beste fall underlig, sa professor Eivind Smith.    


- Om Helgesens forslag til endring av Naturmangfoldsloven skulle bli vedtatt vil det være å gå i motsatt retning av det Stortinget har bedt om, sa advokat Bjørn Stordrange.


- De brede samfunnsmessige interesser under § 18 første ledd bokstav c (i Naturmangfoldsloven) må møtes med lisensfelling [«for å begrense veksten/utbredelsen»] og ikke skadefelling [«enkeltindivid»], understreket advokat Stein Erik Stinessen.

Advokat Stein Erik Stinessen i advokatfirmaet Lund & Co. summerte det hele på denne måten:

1.   En forskriftsendring hvor nemndenes myndighet samsvarer med nml. § 18 (hele) gir en tilfredsstillende løsning.
2.   KLD viser en sterk uvilje mot å gi nemndene slik myndighet.
3.   Når bestandsmålet er nådd, er det rom for at bredere samfunnsinteresser enn hensynet til sau og tamrein avveies mot et økende overskudd av ulv.
4.   Stortinget har ikke vedtatt at ulvesonen skal bli ulvereservat.
5.   Verken Bernkonvensjonen eller Naturmangfoldloven begrenser det juridiske handlingsrommet som ulveforliket bygger på.
6.   Staten har det nødvendige juridiske handlingsrom i lov og konvensjon. Helgesens opphevelse av rovviltnemndenes vedtak bygger på KLDs egen innsnevring av nemndenes myndighet i forskriften.
7.  Lovforslaget er ingen lojal etterlevelse av Stortingets vedtak

Du finner Stinessens presentasjon her.

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt Tlf.: (+47) 23 08 47 70