Banner Banner Banner Banner

Kalender

  August 2019
Ma Ti On To Fr
   12 3 4
56789 10 11
12131415161718
19202122232425
262728 29 3031 
       

Organisasjonsutviklingsprosjekt i NSG

29.10.2018 | Skrevet av Ken Lunn

Styret i NSG vedtok 15. oktober 2018 å etablere et organisasjonsutviklingsprosjekt med arbeidstittel "BÆrekraft". Prosjektet ble presentert for Representantskapet i NSG 16. oktober. Torsdag 25. oktober var prosjektgruppa samlet til sitt første arbeidsmøte.

Organisasjonsutviklingsprosjektet tar utgangspunkt i gjeldende strategiplan i NSG (2012-2019). Hensikten er å gjennomgå dagens aktiviteter og ressursbruk, kartlegge framtidige behov og prioritere tilgjengelige ressurser.

Prosjektet vil gå gjennom følgende arbeidsområder: 

  • medlems- og organisasjonsarbeidet
  • avl og semin på sau og geit
  • gjeterhund
  • utmark og rovvilt
  • miljø- og bærekraft
  • driftsopplegg og økonomi i småfeholdet

De fire satsingsområder som styret har vedtatt tidligere i år, og som ble grundig presentert på årsmøtet i mars, vil bli tatt med i gjennomgangen.

Klima og miljø i landbruket er ett område med stort fokus og betydning for våre interesseområder. Styret vedtok 15. oktober 2018 å inkludere klima og miljø som et nytt arbeidsområde, og har vedtatt å ansette en person dedikert til dette.

Gjennomgangen vil også belyse hvordan vi best samarbeider med andre viktige aktører i næringa.

Styreleder Kjell Erik Berntsen, generalsekretæren Lars Erik Wallin og verneombud Anne Grete Stabekk utgjør styringsgruppa.

Prosjektgruppa består av organisasjonssjef Ken Lunn som prosjektleder, og styremedlem Else Horge Asplin, avl- og seminsjef Thor Blichfeldt og kontorsjef Siv Bøifot som prosjektmedarbeidere.

På oppstartmøte 25. oktober gikk generalsekretæren gjennom mandatet og tidsplanen med prosjektgruppa. Planen er å ha en rapport klar til årsmøtene i fylkeslaga i 2019. Prosjektgruppa vil sende ut informasjon i forkant av lokallagsårsmøtene. Lokallaga vil bli utfordret på prioriteringer av ulike aktiviteter, og på å komme med innspill til prosjektgruppa. Det ligger klare føringer i prosjektmandatet fra styret på at dette prosjektet skal legge opp til involvering av medlemsorganisasjonen parallelt med høyt tempo i arbeidet.

Prosjektmandat for Organisasjonsutviklingsprosjektet "Bærekraft" i NSG

 

 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70