Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Desember 2018
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
1011 1213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Skuffende, men ikke uventet

04.05.2018 | Skrevet av Lars Erik Wallin

- Som forventet etter Dales klare signaler om kutt i tilskudd til saueholdet. Men det bidrar ikke til å tette det store inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper, sier styreleder Kjell Erik Berntsens i en kommentar til statens tilbud i årets jordbruksoppgjør.

Mens landbrukets forhandlingsutvalg forrige uke la fram et krav på 1,83 milliarder, var statens tilbud på 1,0 milliard.

Jordbrukets krav vil gi en generell inntektsøkning for landbruket fra 2018 til 2019 på 25.300 kr pr. årsverk, mens tilbudet tilsvarer 11.900 kr pr. årsverk.

For saueholdet på landsbasis tilsier kravet en inntektsøkning på 7.300 kr pr. årsverk, mens tilbudet gir 400 kr pr årsverk.

Geitmelkproduksjonen vil med kravet få en økning på 40.400 kr pr årsverk fra 2018 til 2019, mens tilbudet her legger opp til en heller beskjeden økning på 2.800 kr pr. årsverk.

Med den vanskelige markedssituasjonen sauenæringa nå er inne i har det fra begge hold vært sterke signaler på at det ville være krevende å gi noe særlig i årets forhandlinger. Norsk Sau og Geit har forholdt seg til dette og vært beskjedne i årets innspill til avtalepartene på forhånd. Vi ba ikke om særlige tilføringer utover litt på beitetilskuddene i år, men vi signaliserte klart at det at det ikke burde legges opp til reduksjoner eller omdisponeringer mellom ulike tilskuddsordninger, sier Kjell Erik Berntsen.

Vi føler nok at landbrukets forhandlingsutvalg har tatt hensyn til dette, mens staten foreslår å redusere dyretilskuddet med 5 kr pr dyr og kvalitetstilskuddet på lammeslakt med 50 pr slakt. Statens framlegg om å øke bunnfradraget med 2.000 vil også ramme de minste brukene mest.

Vi merker oss imidlertid at staten foreslår en liten økning på utmarksbeitetilskuddet, noe som har vært og er et av Norsk Sau og Geits hovedinnspill hvert år. Her forslo landbrukets forhandlingsutvalg ingen endring og det var nok litt skuffende sett fra vår side, påpeker Kjell Erik Berntsen.  

Også for geiteholdets del er det svært beskjedne tilbud fra statens side, og det er verdt å merke seg at det her er svært stor avstand mellom kravet og tilbudet.

Dette er statens tilbud  

Kravet landbrukets forhandlingsutvalg la fram 26. mai

 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70