Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Februar 2018
Ma Ti On To Fr
   1234
56 7 891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       

Tomme løfter fra Dale og Helgesen?

07.09.2017 | Skrevet av Ole G. Hertzenberg

- Mange beitebrukere har en presset økonomi på grunn av alt ekstraarbeidet og utgiftene de har hatt i sommer.
Nå må erstatningsordningene raskt på plass, sier Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit sendte i går, 6.september 2017, ut følgende pressemelding:   


Fagre ord og tomme løfter fra ministrene Dale og Helgesen
- Det er lettere å love noe enn å gjennomføre det. Slik oppsummerer en samlet beitenæring svaret de har fått fra regjeringen i spørsmålet om erstatning til beitebrukere etter ulvens herjinger i sommer.

4.august i år møtte Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) berørte beitebrukere, beitelag, kommuner, lokale og sentrale organisasjoner på Lygnasæter. Agendaen var å diskutere situasjonen på Hadeland, Hurdal og Toten etter ulvens herjinger i sommer og behovet for en helhetlig økonomisk kompensasjon for hele landet.

Budskapet fra Dale var tydelig; bøndene vil bli kompensert for ekstraordinære utgifter. I et brev i etterkant presiserte beitenæringen behovet for erstatningsordninger og kompensert tap av beitetilskudd som følge av at dyrene har blitt holdt hjemme.


En samlet småfenæring krever fortgang i erstatningsoppgjøret etter sommerens ulvemasakre

Lite konkret
Nå er svaret kommet med få konkrete forslag til løsninger.
- Enda en gang ser vi ministrene Dale og Helgesen bruke langdryge prosesser for å unngå å ta reelle politiske beslutninger. Dette har vært en gjenganger i rovdyrpolitikken. Nå trenger vi konkret handling, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Ministrene peker på at det nå er igangsatt et arbeid gjennom Fylkesmennene med å kartlegge hvilke utgifter beitebrukerne mener å ha hatt. Deretter skal Fylkesmennene sammen med Miljødirektoratet gjøre en faglig vurdering av utgiftene og hvilke av dagens ordninger som eventuelt kan dekke disse.

En samlet beitenæring mener dette ikke er godt nok
- Beitenæringen og forvaltningen trenger et klart svar om regjeringen stiller seg bak prinsippet om at staten skal dekke beitebrukernes reelle kostnader etter ulvens herjinger i sommer, sier Merete Furuberg, leder i Norges Bonde- og småbrukarlag.

Hun får støtte av Kjell Erik Bentsen i Norsk Sau og Geit.
- Vi er alle utålmodige på vegne av beitenæringen. Mange beitebrukere har en presset økonomi på grunn av alt ekstraarbeidet og utgiftene de har hatt i sommer. Derfor må erstatningsordningene på plass så raskt som mulig, sier Berntsen.

Kontaktpersoner:
Norges Bondelag, leder Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag, 900 84 576
Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen, 957 32 754
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, leder Merete Furuberg, 901 63 092

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt Tlf.: (+47) 23 08 47 70