Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juli 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Uttak av rovdyr før beitestart

03.05.2017 | Skrevet av Kari Anne Kaxrud Wilberg

I brev til Klima- og miljøministeren ber Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at det gjøres uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen 2017.

Vi står nå foran en beitesesong hvor det blir sluppet om lag 2,1 mill sau og lam, 54 000 geiter, 250 000 storfe og 9 000 hester på utmarksbeite. Disse husdyrene vil høste fôrressurser i utmark tilsvarende det som produseres på en million dekar fulldyrka grasareal med en fôrverdi på over en milliard kroner. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat. I tillegg er beitebruk viktig for pleie av kulturlandskapet og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet.

Vi viser til at Rovviltforliket av juni 2011 vektlegger; ”…….. en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet innenfor den todelte målsettingen”.

Budskapet i brevet oppsummeres i tre punkter

  • Våre organisasjoner ber om at Klima- og miljøministeren søreger for tilstrekkelig uttak av jerv slik at bestanden kommer ned på bestandsmålet før beitesesongen starter.
  • Våre organisasjoner ber om at Klima- og miljøministeren sørger for at streifulv som vandrer inn i beiteområder tas ut fortløpende.
  • Våre organisasjoner er positiv til at Miljømyndighetene nå har tatt ut en hanbjørn i Selbu kommune og en hannbjørn i Bardu kommune, og ber om at nye observasjoner av hannbjørner som kommer ut av hiet i prioriterte beiteområder tas ut.

Les brevet ble sendt til Klima- og miljøministeren fredag 28. april...

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt Tlf.: (+47) 23 08 47 70