Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Februar 2019
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
1112 13 14151617
18192021222324
25262728   
       

Organisering av geiteavlen

Norsk melkegeit er den mest tallrike geiterasen i Norge med omkring 30 000 årsgeiter. Melkeproduksjon sørger for den største inntekten i det norske geiteholdet, og geitmelka blir i hovedsak brukt til produksjon av brun og hvit geitost.

Norsk Sau og Geit har ansvaret for organisering og gjennomføring av avlsarbeidet på norsk melkegeit. Styret i NSG har oppnevnt et faglig, rådgivende organ, Fagrådet for geit, som har ansvaret for at avlsarbeidet blir gjennomført etter avlsplanen, og at nye tiltak blir organisert og gjennomført når utviklingen gjør det nødvendig eller ønskelig.

Grunnlaget for geitavlen har vært bukkeringene, men de siste årene har flere avlsbesetninger gått over til å granske bukker i egen flokk på grunn av sanering og smittebekjempelse. Vi ser på alle besetninger som gransker bukker ( i en flokk eller i bukkering) som avlsbesetninger.


Generelt om avlsarbeid

Avlsarbeid består i å finne de genestisk sett beste dyra og bruke disse som foreldre til neste generasjon. Ved at de beste dyra blir foreldre til neste generasjon, er det mulig å oppnå genetisk forbedring (avlsframgang).

En forutsetning for å få avlsframgang for en egenskap:
- Egenskapen må være arvelig
- Den må kunne registreres

Noen begreper i avlsarbeidet

Arvegrad:
Arvegraden (0-1) sier noe om hvor arvelig egenskapen er. Egenskaper som reguleres fullstendig av arv (for eksempel øyefarge) har arvegrad 1. Jo mer miljøet til dyret påvirker egenskapen, jo nærmere 0 blir arvegraden.

Genotype:
Genotypen er de genene et individ har som påvirker en egenskap (arv). Individet får halvparten av genene sine fra mor og halvparten fra far.

Fenotype:
Fenotypen er det vi kan se eller måle på dyret (for eksempel høyde, farge og jurform).

Kvalitative egenskaper:
Egenskaper som stort sett er upåvirket av miljøet. De er enten-eller-egenskaper (for eksempel øyefarge og horn).

Kvantitative egenskaper:
Påvirkes av miljø og kjennetegnes ved at det er en gradvis variasjon med alle overganger mellom høyeste og laveste verdi (for eksempel kg melk og mankehøyde).

Generasjonsintervall:
Generasjonsintervallet beregnes som den gjennomsnittlige alderen til foreldrene når avkommet blir født.

Seleksjonsdifferanse:
Differansen mellom gjennomsnittet av de utvalgte (selekterte) dyra og gjennomsnittet i populasjonen.
 

Sist oppdatert: 14.11.2014

  • Genetiske grupper i geiteavlen

    01.02.2012 | Skrevet av Ingrid Rimeslåtten Østensen

    Fra og med første indekskjøring i 2012 har vi implementert genetiske grupper i avlsverdivurderingen på geit. Bakgrunnen for denne endringen er at dette vil gi et riktigere bilde på forventningen vi har til de franske bukkene vi har importert sæd fra.

    Les mer

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70