Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  Oktober 2018
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

Siste publiserte artikler

 • Oppdatert info vedr Ulveseminar i Elverum

  12.09.2018 | Skrevet av Hans Bondal

  Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:

  Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

  Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

  Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden er i vekst, og dette skaper utfordringer for enkeltmennesker, lokalsamfunn, beitenæring, jakt, friluftsliv og utmarksnæring over store deler av Østlandet.

  Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til seminaret for å gi oss sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tida som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp. Vi har også invitert Stortingsrepresentanter fra flere politiske partier til politisk debatt om temaet.

  Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

  Program:

  17.40 Kaffe og biteti

  18.00 Velkommen og innledning

  Gunnar Gundersen, Leder for Naturbruksalliansen

  18.10 Forvaltningen av Ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp?

  Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister

  18.35 Bestandsstatus for ulv i Norge og Skandinavia

  John Odden, Seniorforsker i NINA/Rovdata

  18.50 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen

  Reidar Åsgård, Nestleder i Rovviltnemda i region 5

  19.05 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige

  Gunnar Glöersen, Rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet

  19.30 Politisk paneldebatt. Innledning ved Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark

  Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:

  Venstre: Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister

  Arbeiderpartiet: Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder

  Høyre: Kristian Tonning Riise, stortingsrepresentant

  Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant

  Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant

  Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KRF

  Sosialistisk Venstreparti: Hilde Mari Bjørke, fylkesleder i Hedmark SV

  20.30 Oppsummering og avslutning

  Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

  Seminaret er åpent for alle og gratis. Evt. bidrag til alliansens arbeid: Vipps nr 527377.

  Velkommen!!

  Les mer

 • Ulveseminar med bl a Ola Elvestuen

  30.08.2018 | Skrevet av Hans Bondal

  Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:

  Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

  Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

  Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden er i vekst, og dette skaper utfordringer for enkeltmennesker, lokalsamfunn, beitenæring, jakt, friluftsliv og utmarksnæring over store deler av Østlandet.

  Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til seminaret for å gi oss sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tida som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp. Vi har også invitert Stortingsrepresentanter fra flere politiske partier til politisk debatt om temaet.

  Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

  Program:

  17.40 Registrering og kaffe

  18.00 Velkommen og innledning

  Gunnar Gundersen, Leder for Naturbruksalliansen

  18.10 Forvaltningen av Ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp?

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  18.35 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen

  Reidar Åsgård, Nestleder i Rovviltnemda i region 5

  18.50 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige

  Gunnar Glöersen, Rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet

  19.10 Politisk paneldebatt. Innledning ved Knut Arne Gjems, NJFF Hedmark

  Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:

  Arbeiderpartiet: Uavklart

  Høyre: Kristian Tonning Riise, Stortingsrepresentant

  Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, Stortingsrepresentant

  Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant

  Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, Fylkesleder i Hedmark KRF

  SV: Uavklart

  20.20 Oppsummering og avslutning

  Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

  Seminaret er åpent for alle og gratis.

  Velkommen!!

  Les mer

 • Møte mellom fylkesråd for næring og faglagene

  08.08.2018 | Skrevet av Hans Bondal

  Tirsdag 7 august hadde Faglagene i Hedmark møte med fylkesråd Thomas Breen. Breen hadde tatt initiativet til møtet, og tanken bak var den situasjonen landbruket er i etter denne tørkesommeren. Så langt har lite eller ingeting skjedd fra høyere myndigheter. Fylkesråden ønsker derfor et prosjekt, bl a. for å registrere hva som er blitt gjort, og hva som ikke er blitt gjort, med tanke på at vi skal unngå slike fallgruber for senere år. Innlandet bør være en god start med et slikt arbeid, da store landbruksområdet ligger nettoppi disse områdene.

  Les mer

 • Ekstraordinært møte i Nsg representantskap

  04.07.2018 | Skrevet av Hans Bondal

  Den 3 juli hadde representskapet i Nsg ekkstraordinært møte, i forbindelse med mediaoppslag i etterkant av årsmøtet i 2018.

  Følgende enstemmige uttalelse ble der vedtatt:

   

  Gardermoen, 3. juli 2018

  Uttalelse fra representantskapet i Norsk Sau og Geit 3. juli 2018

  Representantskapet i Norsk Sau og Geit har i dag gått gjennom og drøftet etterspill etter valgene i årsmøtet 15. mars 2018. Intervjuer til medlemsbladet Sau og Geit og oppslag i Nationen og Aftenposten i juni/juli 2018 er gjennomgått. Årsmøteprotokoll 2018 er godkjent og signert uten protokolltilførsler vedr. sak 15 Valg. Valgene 15. mars 2018 er gjennomført i henhold til lagslovene og normale prosedyrer i Norsk Sau og Geit og representantskapet kan ikke se at det skal ha skjedd noe ureglementert rundt valgene. Representantskapet har full tillit til det sittende styret i Norsk Sau og Geit og ber styret om å holde fram med sitt gode arbeid for organisasjonen og småfeholdets beste.

  (Ragnhild Sole

  Ragnhild Sæle

  Ordfører

  Les mer

 • Stor dugnad på kadaversank

  26.06.2018 | Skrevet av Hans Bondal

  https://www.nrk.no/ho/hele-bygda-leter-etter-sauekadaver---200-dode-til-na-1.14100142

  Les mer

 • Ulveskadene i Nord-Østerdal fortsetter

  25.06.2018 | Skrevet av Hans Bondal

  Ulveskadene i Nord-Østerdal ser bare ut til å fortsette. I Rendalen er det de seneste dagene gjenfunnet mange kadaver, og det samme i Gammeldalen og Bjørk-kjølen i Tynset og Tolga. Så langt antydes at rundt 180 kadaver er gjenfunnet, og det må da påregnes at det dobbelte til tredobbelte antallet er det reelle tallet. 

  Det ble nærkontakt med ulven, og skudd ble løsnet, men uten resultat, og SNO har friskemeldt ulven. Det er også mistanke om at det er flere ulver som opererer i området, 2 - 3 er antydet, men foreløpig er kun en dokumentert med dna. 

  Mandag kveld går det dugnad / manngard i Rendalen, men tanke på å finne flere kadavere. 

  Tirsdag har bondelagslederen, Lars Petter Bartnes meldt sin ankomst, og senere i uka er det ventet besøk av klima og miljøministeren. Så blir det spennende å se om " klimaet " blir bra ved besøket....

  Les mer

 • Hastemøte på Tynset i forbindelse med de store ulveskadene i Nord-Østerdal

  21.06.2018 | Skrevet av Hans Bondal

  Onsdag kveld ble det avholdt hastemøte i kommunestyresalen på Tynset. Ordfører Ragnhild Aashaug på Tolga inviterte til møte, hvor FM Hedmark møtte mannsterke opp, sammen med Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde og småbrukarlag og Hsg, Mattilsynetog beitelagene i de berørte områdene, samt folk fra forskjellige landbrukskontor og mannskaper fra det interkommunale skadefellingslaget

  Pr møtetid ble det anslått gjenfunnet 110 - 120 sau/ lamkadever i de tre kommunene Tynset , Tolga og Rendalen. Synderen ser ut til å være ei svensk ulvetispe. Men også jerv er i området, og den har også startet lagring av mattreservoar, noe som ytterligere vanskeliggjør gjenfinning av kadaver og registrering / dokumentasjon av disse.

  Området ulven herjer i, er stort og tildels tungt tilgjengelig, og for en stor del også uten mobildekning.  Det er så langt lagt ned 1860 timer forebyggende arbeid og i skadefellingsforsøk.

   

  Les mer

 • Årsmelding 2017 med program for seminarhelgen 2.-4.mars 2018

  16.02.2018 | Skrevet av Marianne Meidell

  Nå er årsmeldingen for 2017 sendt ut til alle våre medlemmer på e-mail. Det endelige programmet er også klart.

  Les mer

 • Fagkveld sau på Tynset

  02.02.2018 | Skrevet av Toril Hårdnes

  Tirsdag 13. februar kl. 19-22 blir det spennende fagtemaer for saueprodusenter i veslesalen i rådhuset. Vidar Westum er initiativtager for Tynset Sau og Geit og landbruksrådgivninga.

  Les mer

 • NSG trenger hjelp av deg!

  24.01.2018 | Skrevet av Marianne Meidell

  Det er overskudd av lam- og sauekjøtt i Norge. Styret i Norsk Sau og Geit ønsker å få en best mulig oversikt over situasjonen, slik at næringa kan finne riktige tiltak for å håndtere overskuddet.

  Les mer

 

 

 
Hedmark Sau og Geit Org. nr.: 969539586
Leder: Hans Bondal, Solliaveien 862, 2477 Sollia
Tlf: 90969518
e-post: hans.bondal@gmail.com
 
Sekretær: For tiden ingen
e-post: hedmark.nsg@gmail.com