Banner Banner Banner Banner

Kåringsjå 2019

Fra 21.09.2019, til 21.09.2019 kl. 23:59

Sotra Sau og Geit arranger felles kåringsjå for region 3.

Felles Kåring for lokallaga

Askøy Sau og Geit

Bergen og Os Sau og Geit

Osterøy Sau og Geit

Sotra Sau og Geit

 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70