Banner Banner Banner Banner

Slaktekurs 12. Mars 2019

Fra 12.03.2019 kl. 17:00, til 12.03.2019 kl. 22:00

Sotra Sau og Geit

Slaktekurs 12. Mars

Det blir Slaktekurs Tysdag den 12. Mars frå kl. 17.00 – 22.00

Pris ca. 400,- per deltaker

Stian Espedal frå Nortura kjem og held kurs i Slakting (Haldvurdering – avliving – slakting – partering)

I Strilalam sitt lokale på Algerøy.

 

Påmelding for deltakarar innan 8. Mars til Gisle Fjæreide

gislehf@hotmail.com  / 98844777

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70