Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2018
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
1112 13 14151617
18192021222324
252627282930 
       

NSG sjekker lammekjøttmarkedet

SPØRREUNDERSØKELSEN ER AVSLUTTET

Prognosen viser overskudd i 2018. Men vi vet lite om hvor mange som reduserer - eller slutter. Dette håper NSG å få svar på i spørreundersøkelsen som lanseres i dag. Siste frist for å svare er 1. mars.

Prognosene viser overskudd av lammekjøtt - også i 2018. Samtidig vet vi at en del sauebønder reduserer. Og noen slutter. Hvor stor effekt vil dette reelt påvirke prognosene. Det vil NSG nå finne ut av gjennom at vi nå lanserer vår egen spørreundersøkelse.

Hvor mange slutter/reduserer?
Norturas prognoser viser overskudd av lammekjøtt også i 2018. Samtidig mottar Norsk Sau og Geit en rekke signaler fra lokallag og fylkeslag om at en del medlemmer har sluttet/har konkrete planer om å slutte. Både på grunn av dårlig økonomi og/eller rovdyrplager. I høst gikk vår styreleder Kjell Erik Berntsen ut med at han ville redusere egen produksjon med 5 % og han oppfordret «alle andre til også å vurdere en reduksjon». NSG fikk umiddelbart solid respons på initiativet; svært mange sa de ville følge opp Berntsens initiativ.

Norsk Sau og Geit ønsker nå å sjekke ut i hvilken grad de signalene vi har mottatt siden oktober 2017 stemmer overens med sauebøndenes virkelige produksjonsplaner for 2018.  Vi lanserer derfor i dag - onsdag 24. januar kl. 10.00 vår egen spørreundersøkelse. Vi spør rett og slett alle norske sauebønder,  NSG-medlemmer eller ikke:

  1. Hvor mange lam produserte du i 2017?
  2. Hvor mange lam kommer du til å produsere i 2018?

Dette er ikke noe å vente med; svar på undersøkelsen NÅ!

Gå til spørreundersøkelsen her ...
Rapporter inn produksjonstallene til NSG

Trenger du et skjema for å notere ned produksjonstallene? Du finner det her ...
Last ned papirskjema for å notere ned produksjonstallene.

Det er som  viktig at så mange sauebønder som mulig svarer. Jo flere som svarer, jo bedre kvalitet på undersøkelsen og jo bedre vil vi være i stand til å iverksette effektive tiltak for å få markedet raskest mulig i balanse. Det er spesielt viktig er det at alle som sluttet med sau i 2017 svarer på undersøkelsen.


- Viktig for oss å få best mulig oversikt over produksjonsplanenen for 2018,
sier Kjell Erik Berntsen. Han ber alle sauebønder svare på denne enkle
undersøkelsen. Så fort som mulig. Foto: Anders Sandbu, Bondebladet.

Kjøttbransjen positiv
Målet er å få et bilde av hvordan medlemmenes egne konkrete produksjonsplaner stemmer overens med Norturas prognosetall (som selvsagt ikke har mulighet til å ta opp i seg den dynamikken som er forsøkt beskrevet ovenfor). Det skal for øvrig presiseres at NSGs undersøkelse gjennomføres i samråd med både Nortura, KLF (Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund) og Animalia og de støtter alle vårt initiativ. Fordi dette - hvis NSGs egne medlemmer (og alle andre sauebønder) slutter helhjertet opp om undersøkelsen - vil kunne utfylle det tradisjonelle prognosearbeidet på en god måte.

For mye - eller for lite?
Det svært sesongpregede lammekjøttmarkedet står overfor en hårfin balansegang; vi må sørge for å ha nok på lager ved årsskiftet til at det holder til neste sesongstart (i august). Blir det for mye går det direkte på sauebondens pengepung løs (bøndene må som kjent selv finansiere markedsreguleringskostnadene). Produserer vi for lite utløser det import - som heller ikke er heldig for sauebøndene. Som et godt ordtaket sier: "Vegen har to grøfter: Det gjelder å ikke havne i noen av dem!"

Markedet for sauekjøtt vil også i 2018 være utfordrende. For lam KAN faktisk være slik - om de mange signalene vi mottar viser seg å være reelle - at vi ganske raskt kan være i et balansert lammekjøttmarked. Ja, det KAN til og med vise seg å bli for lite lam allerede til høsten. Det er nettopp dette vi håper å finne ut av. Det er derfor veldig viktig at så mange sauebønder som mulig - NSG-medlemmer eller ikke - svarer på undersøkelsen.

Hvorfor anonymt?
Vi har valgt å gjøre det mulig å svare anonymt på undersøkelsen. Begrunnelsen er at enkelte kan ha motforestillinger mot å la seg identifisere (frykt for misbruk av data) men vi oppfordrer samtidig sauebøndene til å fylle inn produsentnummer.

Svar på Internett
I tillegg til å markedsføre undersøkelsen via nett, Facebook og medieomtale henvender NSG seg også til sine egne fylkeslag, lokallag og medlemmer via e-post. En del sauebønder er ikke så vant med PC og vil ha problemer med å svare på Internett. For disse finnes det likevel flere muligheter for å delta:

  1. Vi ber lokallagene om å oppfordre alle sine medlemmer om å svare, og å tilby hjelp med registrering av svaret for de som trenger det.
  2. Kjempefint om også du er aktiv og hjelper til der det trengs.

Gå til spørreundersøkelsen her ...
Rapporter inn produksjonstallene til NSG

LYKKE TIL! 

 

      

 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt Tlf.: (+47) 23 08 47 70