Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Desember 2019
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9 10 1112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Medlemskap og kontingenter

Medlemskap
Medlemskap i NSG er direkte og personlig og er knyttet opp mot lokallag og fylkeslag. Men enkeltpersoner kan også stå som direkte medlemmer i NSG.

Plikter
Gjennom medlemskap i NSG må alle følge vedtak som organisasjonen gjør i samsvar med lovene. Medlemmer skal ta imot valg og oppgaver gjort av landsmøtet og årsmøtene i fylkes- og lokallaga, og arbeide for organisasjonens formålsparagraf. Det kan nektes gjenvalg for like lang periode som man har fungert i tilsvarende eller andre verv.

Medlemskontingent

Landsmøtet, vekselvis representantskapsmøtet i mars i år det ikke er landsmøte, fastsetter kontingent for kommende år.

Personer som er knyttet til samme bruk som et hovedmedlem kan betale redusert kontingent, husstandsmedlem.

Ved deltaking i samdrift må deltakerne som vil være medlem betale kontingent ut fra dyretallet i samdrifta delt på deltakernes eierandel.

Abonnenter/støttemedlem med medlemsblad betaler samme kontingent som hovedmedlem under 50 dyr.

Landsmøtet/representantskapsmøtet gjør vedtak om fordeling av kontingent mellom sentralleddet, fylkes- og lokallaga.

Årlig medlemskontingentfaktura sendes ut sammen med blad nr 6 året før og forfaller 1. januar.

Satser og fordeling av medlemskontingenten mellom lagsleddene gjeldende fra 2016  (vedtatt i landsmøtet i mars 2015):

 

  Ho.medlem
under 50 dyr
Ho.medlem
over 50 dyr
Husstands-
medlem
Støtte-
medlem
*)Æres-
medlem
Lokallag 195 220 150 150 0
Fylkeslag 300 325 105 105 0
Landslag 505 955 145 145 400
Sum 1 000 1500 400 400 400

*) Kontingenten for æresmedlemmer betales av fylkes- eller lokallaget.

Refusjon til lokal- og fylkeslagene utbetales fra NSG sentralt etter 01.07.
Innmeldinger etter 01.07 faktureres til medlemmet med halv kontingent ut året og det gis ikke refusjon på den halve kontingenten.
 

 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70