Banner Banner Banner Banner

Kalender

  April 2017
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       

Siste publiserte artikler

Siste kommenterte artikler

Medlemmar pr. 31/12 2016: 1271, 2015: 1248, 2014: 1226

Reiserekningsskjema (excel) for tillitsvalde i Oppland - PDF

Norske Kadaverhunder

Versalg: Hans Petter Vaberg

Tlf: 97 04 44 43

 Mail: hpvaberg@gmail.com

Lindholt Data si diskusjonsside.

Slips på sauen? Trykk på bilete

Slipsfarger - trykk på bilete

Freda rovvilt- dagbok

27.04.2017 | Skrevet av Pål Kjorstad

OSG vil i denne artikkelen leggja ut siste nytt om rovvilt i Oppland og andre relaterte nyheter (blå skrift).Vi ber om at alle varslar redaktøren på mob. 99034406 eller mail: pkjorstad@outlook.com

Rovviltkontakter i Oppland, Espen Bø: 95722733. Ole Knut Steinset: 46448657

Infobrosjyra 2016. 

Vedtaksdetaljar i rovviltsaker.

Rovbase Oppland 2016, Rovbase Hedmark 2016, her kan dere sjekka om saken dere kjenner er registrert.

Siste nytt frå toppen av artikkelen:

27/04: SNO opplyser nå i at det er dokumentert ulv, sjå meldinga under, kjelde Geir Johan Groven via Marthe Dypdalen.

27/04: SNO opplyser i kveld at de har spora et dyr sør for Høvringen som de er rimelig sikre på er ulv. Retning østover, kjelde Geir Johan Groven via Marthe Dypdalen

27/04: Mange etterspør den nye tellinga for tilskot til beite i 2017, og om ein får tilskot for sleppte eller sanka dyr. Svaret er ein framforhandla mellommodell, som kan lesast her.

26/04: Rovviltinfo. Miljødirektoratet gir fylkesmennene betingede skadefellingstillatelser på inntil 5 ulver fram til og med 31. mai. Kvoten gjelder utenfor forvaltningsområdet for ulv og et nærmere avgrenset område i deler av Hedmark.  Det betyr at eventuelle søknader om skadefelling på ulv fra og med i dag kan rettes til Fylkesmannen i Oppland. FMOP MCO

26/04: Det vart ikkje funne spor som kunne gjera at SNO kunne dokumentera ulveobservasjonen på Sør-Fron, da det var på grasmark og at dyret ikkje hadde vore nær gjerdet det hoppa over og lagt att eventuelle hår. Men det er sikkert at dette var mistenkeleg. Beitebrukarar i området har sett på bjøller på enkelte dyr for å høyra dersom det eventuelt vert uroleg i flokken, kjelde Pål Kjorstad

25/04: Antatt ulv observert på jordet nedanfor Sygard Grytting på Sør-Fron i kveld ved 21.30-tida. Eit stort grått hundeliknande dyr hoppa over gjerdet på tur nedover mot nye E-6, kjelde Signe Kjorstad

25/04: NIBIO sin rapport omkring bruk av kadaverhund.

25/04: Murulia Beitelag har utlova dusør på kr. 2000,- til den/dei som kjem med opplysningar, slik som synsobservasjonar, sporobservasjonar eller kadaverfunn, som fører til at skadefellingsløyve vert gjeve og freda rovvilt vert felt innanfor Murulia Beitelag i Skåbu. Murulia Beitelag oppfordrar andre beitelag til å gjera det same, kjelde Ole-Petter Berget.

24/04: Jervebestandsreg: For Oppland er det registrert en yngling (pr 24. april). I tillegg er det registrert en yngling tett på fylkesgrensa i Hedmark mot Ringebu kommune. SNO har 4-5 områder i Oppland utover dette med interessant aktivitet mht. til yngling – status er pr dato uavklart, kjelde HKL FMOP. Følg med på bestandsregisterríng på her.

24/04: Etter store skader på beitedyr forårsaka av bjørn i Selbu sommaren 2016, og søknad og anker om skadefellingsløyve av bjørn i vår fekk dei løyve og bjørnen vart felt i dag! Kjelde Kjell Erik Berntsen

21/04: Storfe på Graupe i Tverrbygda i Nord-Fron vart skremt og rømde, det vart observert ulv på jordet om ettermiddagen, kjelder Øyvind Grorud og Ole Petter Berget. Seinare er det det funne hår som skal sendast inn til analyse.

19/04: SNO har sporet en antatt ulv ved Haverdalen i Dovre/Sel i går 18/04. Virket på sporretning at den kom sørfra, fra Sletthøområdet, kjelde MGL/FMOP

18/04: En melding om ulv i Nordre Land var i følge Hans Erling Ringvold en sibirian husky, vi oppfordre alle til å passe på hundene sine nå!!

10/04: Vi merkar oss at mange varslar om spor nå, men at minst like mange ikkje varslar. Vi oppfordra til å varsla denne sida, og sjølvsagt SNO. Dersom det trengs hjelp så varslar vi SNO, kjelde redaktøren

10/04: 09/04: Antatt ulvespor sett i Hinøglslisetrene i Skåbu. Spora var omtrent 11x12 cm, kjelde Kjetil Haugerud og Elin Blekastad via Ole-Petter Berget. Reinsgjetar frå Valdres såg ulv på Vinsteren før jul, kjelde Ole-Petter Berget.

09/04: SNO ved Granheim meiner det var usikker ulv i Kvam, men både vitnet og spora var svært mistenkeleg, kjelde Jonny Mathisen.

09/04: SNO ved Steinseth seier at: Bilete med solbriller nedanfor er ikkje eit bjørnespor. Minner mykje om jerv. Har sendt biletet rundt til mange i SNO og får same svar. 

09/04. Nytt bilde av ferskt spor i skiløype mellom Valsfjell og Fagerli Fjellstue i dag. Tydeleg spor etter eit tungt dyr og med 5 synlege klør, kjelde Ståle Kristiansen. SNO er varsla.

09/04: Observerte akkurat 2 ulver på jakt etter en rev under strømtraseen vest for Haugsetervegen, kjelde Lise Liljerot Løken på Kvam Seterveger sine facebooksider. Jonny Mathisen reiser innover og sjekker da hendelsen er i området som spora var sett 06/04.

08/04: Det er fleire vitner til spora mellom Fagerli og Valsfjellet på vestsida mellom Sør- og Nord-Fron, Ståle Kristiansen, løpekjører i området, har sett og forgrafert spor han meiner er bjørn.

07/04: 101-107 ulver i Norge, kjelde Rovdata

06/04: Uttalelsen frå Landsmøtet i USS om ulvesaka kan ikkje misforståas, kjelde USS sine heimesider.

06/04: SNO avviser bjørnespora under: Lars Gangås har sett på filmen av spora ved Fagerli som låg ute på Facebook. Han har sendt over stillbilder til meg. Dessverre ingen nærbilder av sporavtrykk, men vi er begge enige om at dersom dette er ein bjørn, så har vi lært noko nytt. Spora er nesten heilt på rekke og sporsettinga liknar svært lite på bjørnespor i alle fall. Må i så fall vera ein spesielt "smalskuldra" bjørn. Veit ikkje kvifor det ikkje vart meldt inn, eller om det finst bilete av sporavtrykk, men utfrå det grunnlaget vi har her, kan vi absolutt ikkje konkludere med nokon bjønn, kjelde Steinseth SNO. 

06/04: Ulven i meldinga 28/03 har antagelig gått via Øyer, der SNO har spora sansynleg ulv i helga som var og til Kvam. Pål Klomstad tok bilde av spor i går i Tjønnmorka på Kvamsfjellet i Nord-Fron og fleire var innover og sjekka spora. Spora er 9 cm i diameter og fulgte ein veg. SNO er varsla og utelukker ikkje at dette kan vera same dyret, kjelde Jonny Mathisen. Klikk på bilde for å sjå original.

05/04: Følg med på bestandsregistreringa av jerv på jervetelleren, kjelde Rovdata

04/04: Det er observert og fotografert og teke video av spor etter bjørn i området Fagerli i Nord-Fron den 31/03. Spora gjekk etter skiløpe frå Fagerli mot sør i retning Valsfjell/Håkåseter/Gausdal og ligg på Facebook. Spora er omtrent skonr. 44 og stegavstanden er mellom 0,80 og 1,00 m. kjelde medlem av det kommunale jaktlaget i Fron og venn av Jonny Mathisen på Facebook. SNO er varsla 05/04 2017. Klikk på bilder for å sjå original.

04/04: Nedgang i antall bjørn i 2016, kjelde Rovdata

31/03: Veldig positivt på landsmøtet i USS for oss i beitenæringa. Her har vi ein organisasjon med støttespelarar, og ikkje minst med advokatfirmaet Lund og Co med sekretærrollen i organisasjonen. Følg med på hjemmesida deres på utmark.no, kjelde Pål Kjorstad

30/03: Landsmøte USS, 30/03-31/03 på Scandic Nidelven, Trondheim, program

28/03: Mykje ulvemeldinger i vinter som er dokumentert til mykje anna, men i går fekk vi inn ei melding frå Brøttum berre 1 km frå Opplandgrensa der det var teke bilete av spor og funne møkk laurdag morgon, som minne om ulv. Ikkje sikre, men kan fort vekk vera det. Sendt inn møkka til DNA-analyse i dag. Kan vera i Oppland no? Kjelde Ole Knut Steinseth

27/03: Rykter om ulv ved Hundfetthøa, SNO varsla, kjelde Ole-Petter Berget

26/03: 2 jerver sett sammen på tur fra Heimdalen til Murudalen, kjelde Odd Arne Myromslien.

23/03: Observasjon av 2 ulver i Skåbu, kjelde Kristian Ekre via Ole-Petter Berget, SNO er kontakta. Klikk på bildet for full størrelse. Det vart også teke bilete av spor.

23/03: Ingen nyheter i ulvesaka i følge Torbjørn Lange på møte i Kontaktutvalget for rovvilt. Hovedprinsippet var at loven går foran politikken/stortingsvedtak, kjelde Pål Kjorstad

22/03: Møte 22/03 - 23/03 i Kontaktutvalget for rovvilt, Park Inn, Gardermoen, sakliste

22/03: Rykte om at det er sett jerv med jervekvalp i kjeften i Fefor-Gålåområde på Sør-Fron vestside av løpekjører.

21/03: Brev fra fylkesvaraordførar i Sør-Trøndelag angåande erstatningsakene etter Krokan-dommen

20/03: Uttalelser frå Landsmøtet i NSG, om rovviltforvaltning

17/03: Ingen frå NSG får møte på tilhørerbenken i ulvehøringen 21. mars

16/03: Presentasjon Utmarksrådet på Landsmøtet

10/03: Fredag vedtok Høyre-landsmøtet en enstemmig uttalelse om ulveforliket, uten debatt. "Ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres, og bestandsregulering og forvaltning innenfor sonen må iverksettes. Nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres», er den klare beskjeden fra konferansesenteret på Gardermoen der regjeringspartiet er samlet denne helga, kjelde Nationen. Da får vi sjå kva som skjer....

09/03: Mulig ulveløsning i Høyre, kjelde Nationen

09/03: Hannjerv teke ut i Vuludalen i Sør-Fron, kjelde GD

08/03: Ulvesaka tilspisser seg, ny demostrasjon på gang ved Høyres Landsmøte, kjelde Dagbladet

19/02: Klima og Miljødepartementet ber om juridisk råd på ny i ulvesaka, kjelde Østlendingen

18/02: Fellesbrev til Klima og Miljødirektoratet frå sentrale faglag og NSG

15/02: Jerv felt på Dovre, kjelde GD

10/02: NSG sitt høringsinnspill om lisensfellingsperioda av ulv innenfor sona, kilde NSG v/EF

10/02: Miljødirektoratet avslo skadefelling av ulv som drepte hund, kjelde nettsida til MD

08/02: Ein jerv (tispe?) teke på bås på Lesjaverk, kjelde Jo Mosenden

08/02: SNO felte ei jervetispe i Øyer i går, 7. februar. Miljødirektoratet har gitt fellingstillatelse på ytterligere 1 jerv i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer kommuner øst for E6 og primært utenfor prioritert jerveområde. Tillatelsen gis til SNO og gjelder fram til 10. feb.  FMOP MCO

07/02: Ulvetispe teke ut på lisensjakt i Stange i dag!! Kjelde Ulf Skårholen

07/02: SNO skal ta ut ein jerv i Midtdalen, kjede FMOP

02/02: 1 hanngaupe tatt ut i Vågå, kjelde Facebook

31/01: 1 jerv felt måndag ved Grønsetra på Lesja, kjelde Ola Hareland

17/01: 11 saueeigarar klaga på rovvilterstatninga i Oppland, kjelde GD 3 jerver felt hittil i Oppland i lisensjakta.

17/01: Død ulvetispe var frå Julussa-reviret, kjelde Rovdata

13/01: Over 20000 brukere av skandobs, kjelde Rovdata

12/01: Jerven som vart skote var ein hannjerv på 14 kg. Jervjegerne trapper nå opp jakta for å få felt så mange som råd er av lisenskvota på 12 i Oppland, kjelde GD

11/01: Oppland Sau og Geit støtter dei 3 som har trekt seg i rovviltnemnda, kjelde Arnfinn Beito

11/01: 1 ulv skote på lisensjakt i Ringsaker i dag, dermed er kvota på 5 ulver fylt i Hedmark, kjelde nrk.no/ho

09/01: 1 hannjerv teke på bås ved Reindøl, Dalsida på Lesja, kjelde Ola Hareland

09/01: Leiinga i rovviltnemda i Oppland trekker seg frå verva sine, dette gjeld Aud Hove, Ragnar Nordgreen og Mariann Isumhaugen, kjelde GD

29/12: Etter ein del planlegging har nå iniativtakarar i Nord-Fron Sau og Geit bestemt at det skal reises til Oslo 4/1 for å syne fram beitenæringas syn i samband med møtet i Klima og Miljødepartementet kl. 14.00. Det er sett opp buss frå Vinstra (sjå påmelding under dato 28/12) og det vil også bli sett opp buss/er fra Hedmark. Tidsskjema for Oppland 4/1:

Kl. 08.00: Avreise frå Vinstra Skysstasjon

Kl. 12.00: Framme i Oslo, vi går til Stortinget og samles der.

Kl. 12.40: Vi går i tog/samla tropp frå Stortinget

Kl. 13.00: Framme ved inngangen til Kongens gate 20 hos Klima og Miljødepartementet og står der til møtet starter

Her vert det halde appell frå ordførar i Nord-Fron og ein ordførar frå Hedmark.

Etterpå er planen å få tak i lokaler (Folkets Hus er nemnt) og gå dit. Der blir det kaffe og pressekonferanse, delegater frå møtet med Helgesen kjem og informerer frå møtet. ALT DETTE FORBEHOLD OM ENDRINGAR!

28/12:  Det blir demonstrasjon utenfor lokalet til ulvemøte 4.januar i Oslo. Buss fra Vinstra. Påmelding innen fredag til Jonny Mathisen 48230371. Ønsker samtidig alle et riktig Godt Nytt År! mvh Nord-Fron Sau og Geit. 

27/12: Rovdata ber om meire hår- og skitprøver av jerv i vinter, kjelde rovdata

23/12: 306 jerver påvist i Norge, ein oppgang frå i 269 påviste i fjor, kjelde Rovdata.

22/12: Færre hekkinger og færre unger i utvalgte kongeørnreier i 2016, kjelde Rovdata

20/12: Ulvesaka les egen artikkel.

16/12: Har påvist 69-73 ulver i Norge, kjelde Rovdata

02/12: 2 ulver skudd i Rendalen, kjelde GD. De vart skudd fra helikopter av SNO, da det var et revirmarkerende par. Fellingstillatelese ble gitt på bakgrunn av at ulveparet jaga rein, kjelde NRK HO

28/11: Greit å skyte 32 ulver seier Miljødirektoratet, kjelde Arbeidets Rett

21/11: Møte i Rovviltnemnda i Oppland inkludert evalueringsmøte med innspel frå div. organisasjonar. Nemnda har fått beskjed om å bruke meire FKT-midlar på tidlegsanking. I forhold til jervestamma i Oppland, som er på 8 ynglingar, så er det vel naturleg å rope eit varsko i forhold til jerveforvaltning enda ein gong. Skal vi forvalte ned på bestandsmålet for jerv eller skal rovviltnemnda innskrenka beiteretten vår? Vi må også følge med i forhold til den nye forvaltningsplanen for den såkalla sør-norske jervestamma, der det nå er kome forslag om ei friare sonering av jervebestanden innanfor heile sona i Sør-Norge. Korleis dette verkar inn på beitedyra i Oppland er ikkje lett å spå, men ein er som regel skepisk til nye forslag som ikkje kjem frå beitesida. Kva så med kvoter, fellingsløyver etc.? Heile 107 av 144 DNA-prøver av jerv i Oppland var mogleg å analysere i 2016. Det resulterte i DNA av 32 ulike jerver, 17 hanner hvor av 6 er døde og 15 hunner hvor av 1 er død. Det er pr. nå omlag 50 individer av jerv i Oppland, alt i følgje SNO, som i 2016 har fått kr. 50.000 meir til overvaking av jerv. I forhold til kongeørn er det i 2016 undersøkt 70 ulike habiterer (revir med kjente reir). Det var hekking i 8 av dei og aktivitet utan hekking i 41 (alt er minimumstal). Det er i 2016 oppdaga 3 nye kongeørnrevir med aktivitet i Oppland, i Lesja, Lom og Nord-Fron. Bestanden av kongeørn i Oppland er estimert ut frå dette og ligg i 2016 på 55-65 par. Gaupekvotevedtaket vart endra til at område 2 (gaupesona) vart delt i 2 og at 1 dyr av tilleggsdyra på 2 vart fordelt til Valdres. FKT-potten vart som venta ikkje brukt opp i år, og fleire organisasjonar har meldt/søkt om midlar frå denne potten. Neste møte i nemnda blir 19/1 2017.

15/11: Fyrste jerven er felt i Bøverdalen i Lom natt til i dag, kjelde GD

09/11: Håp om at det vert teke ut meir av jerveskvota i vinter, kjelde GD

08/11: Nedgang i antall erstatningssøknader i Oppland, kjelde FM i Oppland

29/10: Ulv observert i Veikledalen i Kvam, Nord-Fron i gårkveld 28/10 kl. 23.30. Ulven var på tur sørover, kjelde Jonny Mathisen

26/10: Tek med at ein ulv i dag er felt på nødverge i Nord-Trøndelag og sendt til obduksjon, kjelde Namndalsavisa. Turbulens i saka om ulven vart skote frå helikopter, og om det da var i nødverge, kjelde nrk.no/trøndelag.

25/10: Jervebestanden er over bestandsmålet, kjelde Rovdata. 7 ynglinger i Oppland i 2016, noe som gir et gjennomsnittleg bestandstal på 8 og altså dobbel bestand  i forhold tol bestandsmålet. 

20/10: 2 ulveobservasjonar, den eine ved Synnfjell i Nordre Land og den andre ved Høljerasta i Etnedal, kjelde Anne Terningen

17/10: Råd om rovvilterstatning er lagt ut her.

06/10: Ulv observert på Dokka i dag, er SNO kontakta? Kjelde Jarle Chr. Gjerdalen

05/10: SNO melder om at hund ble angrepet av ulv ved Hasvoldseter i Nordre Land i dag tidlig. Ulv også observert ved Dokka i formiddagm kilde MCO. Oppland Sau og Geit spør: Er det tatt noe iniativ til å felle denne ulven?

03/10: Ulven flytter seg, seinast sett ved Mjødokka i Gausdal i dag kl. 13.00, sett av fuglejeger sør for Vinstervatna i går, kjelde Arnfinn Beito

03/10: Myndighetene er negative til bruka av plotthund, kanskje ikkje så rart når ein veit at den kan hjelpe beitenæringa....Les brevet her.

03/10: Ulven vart observert i går på 150 m avstand kl. 13.00 ved Øystre Kjølastølen og Svarthammer hytta på tur sørover, kjelde fuglejeger som fortalte det til Arnfinn Beito

02/10: Ulv observert ved Bygdin i dag tidlig kl. 08.30 - kryssa vegen på tur østover, kilde Arnfinn Beito og FMOP MCO

30/09: Nye observasjonar av ulven i Lom, kjelde Fjuken

29/09: Ulv observert i Lom, kjelde Fjuken, meldt inn av Trond Dalsegg

26/09: SNO: Ei ant. gaupeskade på lam i Leppdalen, Nordre Land, 3-5 dager gammel, kilde FMOP HKL

26/09: SNO: 2 lam tatt av jerv i Finndalen, Lom. Ca. 3 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL

16/09: SNO / Rovdata; Oppland har nå 6 påviste ynglinger av jerv i 2016 - siste er påvist ut fra bilder på viltkamera på fôringsplass for fjellrev i grenseområdene mellom Lesja og Møre og Romsdal, den er plassert som tellende på Dalsida i Lesja, Oppland, hiplass er ukjent, kilde FMOP HKL

16/09: SNO meldar om mykje mindre rovviltskader i Oppland 2016, kjelde GD.

15/09: SNO: 2 lam med jerveskader dokumentert Åsen, Dovre, noen dager gamle skader, kilde FMOP HKL

15/09: Lam teke av gaupe, Skarsmorka, Sør-Fron, oppdaga 11/09, rapportert i dag, kjelde Ola Kjorstad

12/09: I forbindelse med søknadene om skadefellingstillatelse under gav FMOP avslag, kilde MGL v/Hilde H

12/09: FMOP melder: 1 lam dok. tatt av jerv i Bergemillom på Kvamsfjellet, N-Fron og 1 lam dok. tatt av jerv på Trabelifjellet i Venabygda, Ringebu. Begge 1-2 dager gamle skader. Det er søkt om fellingstillatelse i begge områder, kilde MGL v/Hilde H

11/09: Bekreftet jervedrept lam i Bergemillom i forhold til saka underm kilde Jonny Mathisen

11/09: Drept lam i Bergemillom, Kvam østside, SNO er på vei i ettermiddag, kilde Jonny Mathisen

11/09: FMHE har gitt ny fellingstillatelse på en ulv i dag på bakgrunn av skader på Odalsdele ved Trautskogen og mot Terningmoen i Løten. Fellingstillatelsen gjelder Løten vest, Elverum, Våler vest, Åsnes vest, Nord-Odal og Stange, kilde Kaj Teppen.

07/09: På bakgrunn av nye opplysninger har FMOP utvidet fellingsområdet for jerv i deler av Skjåk østover til kommunegrensen til Lom, kilde FMOP MCO

06/09: Det ble søkt om skadefellingstillatelse på jerv med bakgrunn av at 4 lam var tatt av jerv i Vuludalen i Sør-Fron, men FMOP gav avslag på søknaden pga. at det var gamle skader, kilde MGL v/Hilde H

06/09: SNO melder om at 4 lam er tatt av jerv i Vuludalen i Sør-Fron, skadene er 4-5 dager gamle, kilde FMOP MCO

06/09: SNO melder om at ett lam er skadd av jerv og avliva i Asbjørnsdalen i Lesja, kilde FMOP MCO

06/09: Det blir GPS-kurs for nybegynnere i kveld kl. 19.00-22.00 på Landbrukssenteret. Instruktør er Jonny Mathisen. Påmeldingsfrist er i dag. Jonny på mobil 482 30 371. Det bes om at de som får denne meldingen raskt distribuerer denne videre til resten av medlemmene i beitelagene, kilde Jonny Mathisen

06/09: SNO melder om at 2 lam er tatt av jerv ved Søre Vigga i Lordalen Beitelag i Lesja. Skadene er minst 3-4 dager gamle, kilde FMOP MCO

06/09: FMOP har iverksatt skadefelling på en jerv i Skjåk med bakgrunn i 5 påviste skader i Torddalen. Ytterligere 4 kadaver blir undersøkt nå i formiddag. Varighet til fredag 09/09 kl. 24:00, kilde FMOP MCO

04/09: SNO melder om at ett lam er tatt av gaupe i Dæhlibygda, Nordre Land, fersk skade, kilde FMOP HKL

03/09: SNO melder om at ett lam er antatt tatt av jerv i Bakkebergfjellet i Bøverdalen i Lom, 2-3 dager gammel skade, kilde FMOP HKL.

02/09: SNO melder om at 3 lam er tatt av jerv i Illmannsdalen i Sel, ca. 2 dager gamle skader, kilde FMOP HKL.

01/09: Lam utan hovud funne i ein bekk innmed vegen på Sterringen i Finndalen. Mistanke om jerv, noko SNO skal undersøkje i dag, kjelde Helen Svare

30/08: SNO melder om at et lam er tatt av jerv i Grimsdalen natt til i går, kilde FMOP HKL.

30/08: Nye ulveskader ved Rudsetra, Nord-Odal (nordøst Gardvik), kanskje fra i natt. Mulig felingsforsøk i kveld/natt hvis ferskt, kilde Geir M via Kaj Teppen

30/08: Ny skadefelling på ulv gitt i dag for Nord-Odal, Stange, Eidsvoll og Åsnes vest. Skader i Knapper, varighet avgjøres i morgen. Ole Mattis (91307272) fungerer som fellingsleder kommende uke, kilde Geir M via Kaj Teppen

29/08: Eit lam er funnet skadd ved Slådalsvegen - Fauttjønne, Lesja. Antatt jerv, 2-3 gammel skade, kilde FMOP HKL.

29/08: SNO melder til orientering om at det er funnet 3 tilfeller av jerveskader på sau i Sel/Dovre siste par dagene, litt eldre skader, kilde FMOP FMOP HKL.

28/08: SNO melder om at ett lam er dokumentert tatt av gaupe på Hensåsen i Vang i Valdres, fersk skade, kilde FMOP MCO

26/08: 1 lam antatt drept av jerv ved Peer Gynt hytta innved Rondane, kilde SNO via Ola Kjorstad

24/08: Ulv drepte 6 sau og lam i Romedal Almenningen i Stange i perioden 18. - 20 august. Bekreftet av SNO, kilde Kaj Teppen

23/08: SNO melder om at 1 lam er antatt drept av jerv ved Gråhø, Lesja, 2-3 dager gammel skade, kilde FMOP MCO

23/08: SNO melder om at ett lam er tatt av gaupe i dag tidlig i Vågå på grensa mot Lom på solsida, kilde FMOP MCO

23/08: SNO melder om at 2 lam tatt av jerv på Åsen og Grønbakken, Dovre. Begge skader er ca. 3 døgn gamle, kilde FMOP MCO

18/08: Det har kommet melding om synsobservasjon (ikke bekreftet av SNO) av at bjørn jaga sau på Kringseterfjellet i Sel, øst for for Lågen, i retning Steindalen og Vålåsjøen. Aktuelle beitebrukere bør intensivere tilsynet. Geir Johan Groven

17/08: Møtet på Dovre med 3 berørte beitelag i Dovre og 1 beitelag i Sel i regi av FMOP i kveld gjekk etter rapportene rolig for seg. Det er ikke iverksatt noe påbud om tidlig nedsanking, kilde Arnfinn Beito

17/08: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en bjørn i Ringebu, avgrenset til øst for Lågen og sør for Venabygdsvegen. Varighet til tirsdag 23. august kl. 12.00. Dette etter at SNO har dokumentert 2 skader av bjørn i Samdalen, ca. 3 døgn gamle skader. Det presiseres at det er SVÆRT VIKTIG at fellingsledere og kommunen blir varsla umiddelbart ved funn av kadaver, slik at eventuell skadefelling kan planlegges og iverksettes snarest mulig. Geir Johan Groven.

17/08: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en bjørn i Ringebu med bakgrunn i to nye skader I Samdalen. Varighet til tirsdag 23. august kl 1200. FMOP SGR

16/08: Beitebrukarar på austsida i Dovre og Sel er og har vore sterkt plaga med jerveskader denne sesongen. Det vert arrangert møte med berørte beitebrukarar og FM på Dovre i morgon. Det kan verka som at det går mot tidleg nedsanking, men vi kjem tilbake til meire etterkvart, kjelde Ellen M Syse og Arnfinn Beito.

16/08: Det blir radioaktivitetsmåling i Kvam i N-Fron 16/09, kilde Jonny Mathisen

16/08: SNO melder: 1 antatt skade av bjørn ved Breitjønna i Ringebu, minimum 4 dager gammel, kilde FMOP VMK

15/08: Det er funnet ei død søye ved Nørdre Breitjønn innen Vekkom beitelag, Ringebu østside. SNO er varsla, og skal se på kadaveret i morgen. Det er og registrert urolig kjøttfe på Breistulen innen samme område, og disse dyrene har dratt mot Røyetjønn. Det blir gått med kadaverhund innen Vekkom beitelag i morgen. Beitebrukere innen tilgrensende beitelag, Brekkom beitelag, bør også ha ekstra tilsyn fremover. Geir Johan Groven.

14/08: Det er åpnet for skadefelling på ulv og bjørn i Ringsaker, Elverum og Løten nord for riksvei 25 etter funn av drepte sauer og lam i går og i dag, kilde Kaj Teppen.

12/08: En dok. jerveskade ved Kuva/Dovre samt en ved Helleberget mot Haverdalen/Dovre, begge relativt ferske . Det iverksettes på nytt skadefellingstillatelse på en jerv - varighet til 18 aug kl 12.00. FM har dialog med kommunen om andre aktuelle tiltak. Viser til FM´s tilskuddsordning for akuttiltak. FMOP HKL

12/08: Ulveangrep v/Knapper, Odalen og sør i Våler v/Tårnbysætra natt til torsdag. Løyvene på bjørn er forlenget begge steder med en uke. Bjørnen som ble skutt skjedde i Våler mellom Eidsmangen og Vålmangen. Ulveskadene i natt var i samme området, kilde Kaj Teppen. 

12/08: Bjørn skote i Våler, kjelde Facebook/Glåmdalen, nokre medier som t.d. GD ymter frampå om at det kan vera "Ringsaker-bjørnen", som har vandra austover og vorte skote.

12/08: SNO: Antatt jerv, fersk skade, lam hentet hjem i går med skade i Vigga vest, Lesja, kilde FMOP HKL

11/08: VIKTIG!! Til info: Ved tilsyn av sau og under sauesankinga oppfordres beitebrukere og andre som deltar om å ta bilde og registrere GPS-koordinater ved funn av kadaver eller rester av kadaver. Send info. til vakttelefonen for rovvilt på mobil 94878944, da systematisering av slike funn kan sees opp mot dokumenterte skader fra freda rovvilt i ulike beiteområder jf. søknad om erstatning for sau drepe av freda rovvilt. Geir Johan Groven.

10/08: Nye dokumenterte skader i dag av sau tatt av ulv i Akershus. Fellingstillatelse på ulv er forlenget som i meldinga under. Det har vært synsobservasjon av bjørn den 1. august ved Påtsætra i Romedal Almenning. Vær greie å gi beskjed om sånt til oss på vaktlf 97406038. Mvh Øystein, kilde Kaj Teppen.

10/08: FMOA har i samråd med FMHE gitt tillatelse til felling av en ulv fra onsdag 10/08 kl. 16.00 til mandag 15/08 kl. 12.00. Tillatelsen gjelder for kommunene Eidsvoll øst for Vorma, Nes nord for Glomma, Nord-Odal, Stange, Våler og Åsnes vest for Glomma, kilde FMOP HKL

08/08: Søye dokumentert tatt av bjørn i Storbrettingsdalen i Stor-Elvdal, ca. 2 km inne på Hedmark-sida. Ca 2 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL.

08/08: SNO: Ett lam antatt drept av jerv i Foksådalen på Dovre. Maks 2 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL

08/08: Antatt ulvespor ved Hvitsand ved Harasjøen (Stange). Sporet er satt etter regnfallet i gårkveld/natt. Spora 12x8 cm. Følg med, Ole Mattsi, kilde Kaj Teppen

07/08: Hasteprøvene av DNA av ulv i N-Fron teke rundt 20/06 dreide seg i følgje Ole Knut Steinseth om 3 prøver av same dyr, kjelde Arnfinn Beito. 

07/08: Til opplysning: FM i Hedmark har iverksatt skadefelling på en bjørn i Rongsaker etter skade ved Mesna siste døgn, kilde FMOP SGR.

05/08: Mye uro på sauen i Storhøliseter-området innanfor Skåbu, også ein del korp å høre. Unghingstene stod i ring med hodene vendt ut. Kroberget går kadaversøk i morgen, kilde Jonny Mathisen

05/08: Det blir gått kadaversøk i Skåbu i morgen etter noe uro i saueflokkene der, kilde Jonny Mathisen

04/08: Kadaversøk på vestsida i Nord-Fron i morgon etter melding om enslige søyer i Kvam Vestside Beitelag, kjelde Beredskaptlf Fron v/Jonny Mathisen

04/08: Ulven på Eidsvoll-sida ser ut til å gå sørover. Skade på tikke og lam ved Jøndalsvangen. Skade på lam også lenger sør (Nes). Dette blir undersøkt nå, stille i nord, kilde Kaj Teppen via Ole Mattis

03/08: Det er i kveld gjort ubekrefta synsobs av mulig ulv i Gudbrandslia mellom Ruste og Fefor i Nord-Fron (på vestsida). Det er og gjort ubekrefta synsobs av mulig ulv ved Svangen på Rollstulen i Fåvang i kveld (på østsida). SNO er varsla. Det bes om at husdyreiere i aktuelle beiteområder har ekstra tilsyn for å raskt avdekke eventuelle skader, kilde MGL v/Geir Johan Groven.

03/08: Ein ulv vart sett på tur over vegen ved Svangen på Rollstulen i Fåvang omlag kl. 20.00 i kveld, kjelda vil vera anonym, men SNO er varsla av denne.

03/08: Det døde lammet i nyheita under var drepe av eit rovdyr, men rovviltkontakta vil i kveld ta kontakt med kollega for å sluttføre konklusjonen. Jerv er nemnt som mogleg skadevolder, men historia om binne m/unger gjer at også dette vert teke med i betraktninga, kjelde Stein Myhrsveen

03/08: Eit dødt lam (stort verlam) funnet ved Tjernevegen 1 km opp for Tromsbua i Fåvang i går. Det er mistanke om at det er drepe av rovdyr da det hadde mistenkelege skader. Det vert undersøkt av SNO i dag, kjelde Stein Myhrsveen.

02/08: Til opplysning så har FM i Oslo og Akershus iversatt skadefelling på ulv i Eidsvoll og Nes kommuner, kilde FMOP SGR

01/08: Ferske ulveskader i Romedal Almenningen i Stange og i Eidsvoll. Disse skadene er det en del mil i mellom så det tyder på flere skadegjørere, kilde Kaj Teppen

01/08: Det er funnet igjen sauer i Hemstadalen og Litajet i Stange Alm. som er tatt av ulv. Noe av det er 1-3 dager gammelt. Så da Rune Bjørnstad kommer i ettermiddag får å se på dem som er funnet i dag! Vi har fellingstillatelse sammen med N-Odal. Så til dere som ikke er på ferie, dere får være klare til å rykke ut når vi eventuelt vet noe mer. Mvh Øystein via Kaj Teppen

01/08: Fylkesmannen forlenger og utvider skadefellingsforsøk på en jerv i Dovre og Sel, med bakgrunn i nye skader i Haverdalen. Områdeavgrensning Dovre øst for Lågen og sør for E6, Sel øst for Lågen og nord for Uldalen/Store Ula. Varighet fram til 8. august kl. 12 :00, kilde FMOP SGR

01/08: Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelse på en bjørn og en jerv i Ringebu, områdeavgrensning er Ringebu østside, sør/øst for Venabygdsvegen. Varighet frem til 8. august kl. 12.00, kilde MGL v/Geir Johan Groven

31/07: I forbindelse med fellingsfosrøk på jerv i N-Fron og S-Fron, trengs det mannskaper til lytteposter i natt. De som har anledning kan sende melding til Terje Stian Bjørke på tlf. 90106384, kilde MGL v/Hilde H

31/07: Nytt frå Fåvangsfjellet: Kadaver funnet i området Høgåsen/Saubuvegen av hund i dag, undersøkt av SNO, tatt av bjørn, 1 døgn gammelt, kilde Sondre Borgedal

30/07: Det er i dag observert binne med unger i område Brekkom Fellsedrift. SNO er varsla og på tur ut for p dokumentere. Fylkesmannen er varslet. Vil minne om at binne med unger er unnlatt fra fellingstillatelsen, kilde MGL v/Hilde H

30/07: I forbindindelse med fellingsforsøk på jerv i N-Fron og S-Fron trengs det mannskap til lytteposter i natt som kommer. De som har anledning kan medling sendes til Lars Ole Auglestad, tlf. 91342140, kilde MGL v/Hilde H

30/07: Som ventet får en nesten si: Mulig synsobservasjon av binne med 2 unger ved Damtjernet i Brekkom nå i stad (medling kl. 14.53), kjelde Simen Borgedal via Geir Amrud.

29/07: Det er ikkje funne fleire kadaver etter jerveangrep i Steinbudalen i dag etter søk med kadaverhund, kjelde Lars Ole Auglestad

29/07: Det er gitt fellingstillatelse på ytterligere en ulv i Rendalen. Følger opp med info så fort det er noe nytt, kilde Kai Teppen

29/07: I forbindelse med fellingsforsøk på jerv i N-Fron og S-Fron, trengs det mannskaper til lyttepost i natt. De som har anledning kan sende melding til Terje Stian Bjørke, tlf 90106384, kilde MGL v/Hilde H

29/07: Etter opptelling i gårkveld drepte jerven (visstnok 1 vaksen) 6 stk lam fyrst på daga i går i Steinbudalen, 1 lam fra Sør-Fron og 5 lam fra Kvam, alle i følgje rovviltkontakt på stedet dokumentert, kjelde Lars Ole Auglestad

28/07: Fylkesmannen iverksetter skadefelling på en jerv i N-Fron og S-Fron østside med bakgrunn i tidligere meldte skade. Varighet til 02/08 kl. 12.00, kilde FMOP MCO

28/07: SNO har i kveld dokumentert skader på lam av jerv. Fylkesmannen har gitt muntlig skadefellingstillatelse på en jerv i Nord-Fron og Sør-Fron østside. Varighet til 02.august kl. 12:00. Det trengs 2-3 jegere til lyttepost i natt. De som kan sender en sms til Terje Stian Bjørke på mobil 90106384, MGL v/Hilde H

28/07: SNO: Ett lam dokumentert tatt av jerv i Steinbudalen, Nord-Fron. Ytterligere fire lam er ikke undersøkt ennå, disse har de samme ytre skadene som lammet som er dok. tatt av jerv. FMOP MCO

28/07: Det er i kveld meldt om skader på lam på østsida i Nord-Fron (Steinbudalen). SNO er på plass og obduserer. Fylkesmannen er forhåndsvarsla. Ber jegere om å være klare på kort varsel, kilde MGL v/Hilde H.

28/07: SNO uttaler at det er store muligheter for at det er en ulv til i området der hvor en ulv tidligere i dag ble skutt i Rendalen, da det ble observert en ulv på i det samme tidspunktet som ulven ble skudd, kilde Kaj Teppen.

28/07: Fylkesmannen iverksetter på nytt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Dovre og Sel kommuner på bakgrunn av to lam tatt av jerv ved Sletthøe, kilde FMOP MCO

28/07: Fylkesmanne iversetter på nytt skadefellingstillatelse på jerv i Ringebu kommune østside sørøst for Venabygdsvegen, kilde FMOP MCO

28/07: Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelsen på en bjørn i Ringebu kommune østside sørøst for Vanabygdsvegen med bakgrunn i ett lam dok. tatt av bjørn ved Saubuvegen i Brekkom. Skaden er ca. ett døgn gammel, kilde FMOP MCO

28/07: Gladmelding fra Hedmark: Ulv skutt i Rendalen i Hedmark, den har som før nevnt drept og skadet over 100 dyr siste 3 uker, kilde Kaj Teppen. nrk.no/ho skriv dette

28/07: Fylkesmannen melder: Det er iverksatt forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn og ny iverksettelse av skadefelling på jerv i Ringebu østside sør/øst for Venabygdsvegen med bakgrunn i tidligere meldte skader i Samdalen. Varighet til 1. august kl. 12:00. Ber om at alle de som deltar i fellingsforsøk sender melding med: jegernavn, dato, antall timer, km og bom for hver dag/vakt til mobil 94878944. Vi må holde streng økonomistyring under fellingsforsøkene, derfor dette tiltaket, kilde MGL v/ Hilde H.

27/07: Rettelse: Bjørneskader på lam i nyheita under var i Saubuvegen og ikkje i Samdalen, kjelde Stein Myhrsveen via Geir Amrud. Dette er for andre interesserte i fjellområdet til Brekkom i Fåvang. (østsida av Gudbrandsdalen)

27/07: SNO har i kveld dokumentert bjørneskader på lam i Samdalen, ett døgn gammelt. Fylkesmannen er varslet, og det er søkt forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn, kilde MGL v/Hilde H.

27/07: En 70 kilo ting hannbjørn ble i gårkveld felt ved Myklebysæter i Stor-Elvdal. Det var det kommunale fellingslaget som skjøt bjørnen som var observert på to viltkameraer. Det er den andre bjørnen som er felt i området i år, kjelde nrk - nyheter.

27/07: Starsråd Helgesen oppfordrer til tidleg nedsanking for å forebygge tap av husdyr, kjelde Nationen. Beitenæringa reager sjølvsagt v/leder i Oppdal Sau og Geit, kjelde Nationen

27/07: Ulv har drepe 2 geiter på Tromøy i Arendal, kjelde Nationen og nrk Sørlandet

26/07: Bilistar køyrer ihel sauer og seier ikkje frå, kjelde nrk.no/ho

26/07: Det er pr. nå drept eller avliva omlag 100 sauer av ulven i Rendalen, kjelde møte i Utmarksutvalget i NBS

26/07: Gaupe observert ved Bekkemellom i Skåbu i dag, kjelde Tor Varpestuen

25/07: Ulven I Rendalen fortsetter massakren, over 80 sauer er hittill funnet drept, kjelde nrk.no/ho

25/07: Uroleg på Stølom i Nord-Fron, sau spring og bræker mykje, kjelde Anne Saglien.

24/07: Fellinstillatels på bjørn er gitt. Fylkesmannen melder: Vilkår for skadefellingstillatelse på bjørn i Ringebu: Tillatelsen gjelder i Ringebu kommune øst for Lågen og sørøst for veien over Venabygdsfjellet. Varighet til torsdag 28. juli kl. 12.00. Binne m/unger og hennes unger er unntatt tillatelsen, kilde Hilde H.

24/07: Jaktleder melder: Jegere observerte jerv under nattens jakt i Samdalen i Ringebu. En del sau som var urolige i natt, og ørn ble også observert. De fant ingen nye kadaver. Beitebrukere bør se til beitedyra sine, kilde MGL v/Hilde H

24/07: Det er søkt om fellingstillatelse på en bjørn i forhold til hendelsen under, kilde MGL v/Hilde H

24/07: SNO melder om at søye er dokumentert tatt av bjørn i Samdalen, Ringebu. Skaden er 1-2 døgn gammel, kilde FMOP MCO

23/07: Ulveangrep ved Knapper i Odalen og i Våler v/Tårnebysætra. Skader fra natt til torsdag der. Løyvene på bjørn er begge forlenget med en uke, kilde Ole-Petter Berget

23/07: Til info: I forbindelse med skadefelling av jerv i Ringebu, har skadefellingslaget i natt hatt en synsobservasjon av jerv. Ingen nye kadaver observert og beitedyrene gikk i ro. Det vil i natt bli nytt forsøk på felling, kilde MGL v/Hilde H

22/07: Nord-Fron kommune har bedd om juridisk vurdering av vedtaka til FMOP i samband med søknader om fellingsløyver på ulv og bjørn tidlegare i sesongen. Dette har vore kjent ei stund, men brevet er no frigjeve for alle, kjelde Ole-Petter Berget 

22/07: Bra at stortingspolitiker set spørsmålstegn ved ulveforvaltninga, men svaret han får ber preg av følelser og ikkje forskning, kjelde Nationen.

21/07: Det iverksettes skadefellingstillatelse på en jerv i Ringebu kommune, østside og sør for Venabygdsvegen, kilde FMOP HKL

21/07: SNO melder om en antatt jerveskade ved Kvia i Ringebu, 1-2 døgn gammel, kilde FMOP HKL.

21/07: Fylkesmannen iveksetter på nytt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Dovre og Sel kommuner - varighet til tirsdag 26/07 kl. 12.00, kilde FMOP HKL

21/07: Ann Guro Hansen i Nordland er fortvila over at fellingsløyve på ein jerv i Saltdalen er sett til berre 5 dagar, kjelde Ole-Petter Berget via Ann Guro Hansen.

21/07: Det pågår nå skadefelling på bjørn i Ringsaker, Stor-Elvdal, Elverum, Våler, Grue og Kongsvinger, kilde Ole-Petter Berget via Kaj Teppen

21/07: Færre jervekull i Norge, kjelde Rovdata

20/07: Det er i kveld gitt fellingstilatelese på 1 ulv i Nord-Odal, Stange, Åsnes og Våler, med varighet 1 uke. Skader i Nord-Odal i dag, ca. 10 lam foreløbig. kilde Ole-Petter Berget via Geir M.

20/07: Melder om synsobservasjon av jerv i går kveld kl. 22 i området Trabelia på Venabygdsfjellet. Beitebrukere i området bør sjekk dyra sine, kilde MGL Hilde H

20/07: Det er meldt om færre rovviltskader på husdyr i Oppland i år samanlikna med i fjor, kjelde FMOP HKL.

19/07: SNO melder om at 1 lam er ant. drept av gaupe i Jøndalen, Dovre - maks 2 døgn gammel skade, kilde FMOP HKL

18/07: I uke 29 er det Hilde Hammer som har rovviltvakt for Midtdalen. For SNO er det Ole Knut Steinset tlf. 46 44 86 57 i uke 29, og Espen Bø tlf. 95 72 27 33 i uke 30. Dette til info. Hilde Hammer

18/07: Det er i dag meldt om skader på sau i området til Breistulen beitelag (Nord-Fron). Ett kadaver med SNOs konklusjon "usikker jerv". Fylkesmannen er forhåndsvarsla og det er søkt om fellingstillatelse, kilde MGL v/Hilde Hammer

17/07: Kadaverhund funnet flere kadaver i Øldalen/Skjedalen, Nord-Fron vestside. Det blir søkt om felling av jerv. Usikker jerv på de som er undersøkt.  Funnet flere i kveld. Trenger mannskap fra utpå dagen i morgen kl. 11.00. Det blir gått meire kadaversøk i morgen lenger vest i området. Ring Jonny 48230371

17/07: SNO melder om at det er drept et lam av jerv i område Breitjønna på Ringebufjellet, 1-2 dager gammel skade, kílde: FMOP ESA.

17/07: Hundesaka fortsetter: Hunden er nå ved hytta ved Vålåsjøen som den rømde fra, men den er redd og det er sett ut mat og bur for å lokke den, kilde Jonny Mathisen. "Da er hunden på tur hjem, tror dette gjekk bra, kl. 15.20"

16/07: For dere som ikke har fått med dere at hund også er et rovdyr og at det selvsagt er båndtvang nå:  "Løs husky i Tjønnmorka i Kvamsfjellet. Vært på rømmen siden kl. 14.00 i dag, beitebrukere på jakt etter den". Neste melding i saka:  "Hunden fanget ved Årvillingen kl. 19.30. Den har hatt kontakt med Sandbu-sau, saken anmeldes". Neste melding; " Det viste seg at det var 2 hunder, så huskyen er fortsatt på frifot. Det er en redd tispe, eier og flere hyttefolk er ute og leter, kjelde Jonny Mathisen. Motto: Ha respekt for båndtvangen!

16/07: Fylkesmannen har iverksett skadefelling på en bjørn i Ringebu østside med bakgrunn i tidligere meldte ferske skader ved Store Kvia, varighet til 20/07 kl. 12.00, kilde FMOP MCO

16/07: SNO: En søye dok. tatt av bjørn ved Kvia, Ringebu, skaden er 2 døgn gammel. Ytterligere to ant. skader av bjørn ved Breistulen, disse skadene er ca. 4 døgn gamle. FMOP MCO

15/07: Det oppfordres til at folk som ser uvanleg helikoptertrafikk/biltrafikk i samband med rovviltobservasjonar/angrep eller i samband med skadefellingsløyver meldar frå om dette. Her må man skrive ned kva ein såg, kva tid ein såg det og kva stad ein såg det og melda det inn, kjelde Ole-Petter Berget.

15/07: Sjølv om det i mange tilfelle kan verka lite motiverande, så oppfordrar eg til at det skal meldast frå om alle rovviltrelaterte observasjonar til sida til Oppland Sau og Geit, helst same dag. Ein observasjon kan ofte bli udokumentert, men den kan likevel vera nyttig for beitebrukarane både for å gjera ein ekstra tilsynsrunde i det aktuelle området og for å få dokumentert noko. Hugs at enkelte observasjonar også kan bli dokumenterte observasjonar, kjelde Ole-Petter Berget.

15/07: På bakgrunn av tidligere meldt skade ved Nordstulen har fylkesmannen iversatt skadefelling på en jerv i Ringebu østside. Tillatelsen varer til tirsdag 19/07 kl. 09.00, kjelde FMOP MCO

15/07: SNO melder om at ett lam er antatt drept av jerv og ett lamm er antatt skadd av jerv ved Nordstulen i Ringebu. Skadene er omlag 2,5 døgn gamle, kjelde FMOP MCO

15/07: På tirsdag kveld 12/7 mener jeg at jeg såg en bjørn ved utløpsosen i Flakken på Kvamsfjellet. Dyret vimset att og fram noen ganger og gikk videre sørover.  Det var skymt, og jeg ble redd og usikker så jeg vekslet mellom å fokusere og ta vekk blikket for å være sikker på hva jeg såg. Fikk opp kamera etterhvert, men innen jeg fikk tatt bilde var dyret borte. Størrelsen var som på en stor, voksen mann som går på alle fire. Klokka var 23.36 da jeg kom opp i bilen igjen.  Jeg spekulerte på å varsle da umiddelbart, men valgte å ikke gjøre det da jeg følte meg usikker på hva jeg hadde sett. Men jeg har etterhvert blitt mer og mer sikker på at det var bjørn. Det var også noe rauting i en kuflokk som holdt til nord for Frybrua tidligere på kvelden, ca kl 22. Observasjonen har vel liten verdi nå to døgn etterpå, men tenkte jeg gikk varsle lell.., kjelde Grethe Morken

14/07: Skadefelling avslått etter 2 klager. Kadaverhundekvipasje går utover natta, kjelde beredskapsgruppa i Nord-Fron

14/07: Nærmer seg midnatt: I forhold til kveldens synsops av ulv og skader på kadaver på Kvamsfjellet kunne ikke SNO dokumentere ulv. Det er foreløpig ikke gitt fellingstillatelse. Det vil være oppsyn i området i kveld og i natt, kjelde MGL v/Frank J C

14/07: Det er nå funnet kadaver i Kvamsfjellet, SNO er på tur, kjelde beredskapsgruppa i Nord-Fron

14/07: Melder om synsobs. av ulv mellom Leintjønnin og Furusjøen på Kvamsfjellet. Observasjonen er gjort under kadaveresøk på 100 m avstand. Vanskelige sporingsforhold i området, det vil bli lett videre etter sikre sportegn. SNO er løpende orientert. Det er foreløpig ikke funnet skadde dyr. Kjelde: MGL v/Frank J C 

14/07: I følgje Per Erik Tromsnes på facebokk er spora av bjørn i artikkelen under funne mellom midtre og søre Kvia, sjå bilete og klikk på det for å sjå det større.

14/07: SNO meldar om dokumenterte bjørnespor ved Kvia i Ringebu (Brekkom - østsida). Spora er antageligvis frå denne veka, kjelde FMOP MCO

14/07: SNO meldar om at 2 lam er teke av gaupe i Bjoneroa i Søndre Land. Den eine skada er fersk, den andre ca. 4 dagar gamal, kjelde FMOP MCO

12/07: Det mangler mange lam i sørdelen av Kvam vestside beitelag, i følgje slips på søyer så er det estimert at det i ein besetning er borte omlag 10%. Det vart dokumentert gaupeskader der og i tillegg er det mistanke om jerv, kjelde beitelaget.

12/07: Etter en periode med færre disponible rovviltkontakter er nå i alle fall 1 til på plass i Midt-Gudbrandsdalen, kjelde beredskapsgrupper i Fron.

12/07: Beitelag og beitebrukere bes om å notere ned dagsverk/timeverk de har brukt og bruker i samband med ekstrarabeid i forhold til rovviltrelaterte saker utenom vanlig tilsyn og FKT-tiltak. Dette må dreie seg om saker som er meldt på FMOP sin rovvilttelefon og eller regionale/kommunale utgaver av slik varslingstjeneste. Noteringslistene er viktige for å dokumentere krav om erstatning av dette fra myndighetene, kjelde Arnfinn Beito

12/07: Rovviltutvalget i NBS har skrive brev til Ellen Hambro, kjelde Ole-P Berget

11/07: Fylkesmannen forlenger skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Sel og Dovre til fredag 15/07 kl. 12.00 med bakgrunn i enfersk skade im området øst for Høvringen, kjelde MGL Frank J C og FMOP MCO

11/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en bjørn i Sel og Nord-Fron østside med bakgrunn i den ferske skaden på Kringsætrin, varighet til 15. juli kl. 12.00, kjelde FMOP MCO

11/07: SNO meldar om at  ei søye er antatt teke av bjørn ved Kringsætring i Sel, fersk skade, kjelde FMOP MCO

10/07: Sporet er sett ved Graslitjønna på Fagerli i Nord-Fron vestside. Det er meldt om forskremt storfeflokk ned frå Valsfjellet i same området. Regver etter at spora var sett har viska dei ut, men det ser ut som det er liten sjanse for at andre dyr enn ein bjørn har sett eit slikt avtrykk med slike klør. I tillegg er det funne nokre oppgravde maurtuer i område. Søya på Valsfjellet som vart obdusert var antageleg død "naturleg", kjelde Hans P Solberg.

10/07: Spor av mulig bjørn sett på av SNO, og konklusjon "usikker bjørn" Tydelige spor av klør, men poteavtrykk for svake til å dokumentere. Vi holder utkikk, kjelde Anne K Veikleenget

10/07: Det er mistanke om bjørn i beiteområdet vårt (Rustkjølen på vestsida i Nord-Fron). Det er spor ved Graslitjønna og eindaud sau funne ved Valsfjell, ikkje obdusert enda. Vi intensiverer tilsynet til vi får svar, kjelde Anne K Veikleenget,

10/07: SNO meldar om usikker observasjon av bjørn i området Lanftjønn på veg mot Rollstulen på Fåvang østside. Observasjonen var gjort 08/07 kl. 23:30, kjelde FMOP ESA

10/07: SNO v/ Odd Steinar Granheim har i dag også fulgt opp ei melding om observasjon av bjørn på Fåvang austside, nærare bestemt området Gullhaugen- Rollstulen. Observasjon er ikkje dok. Kjelde Eldri Siem

08/07: Gaupebestanden går ned, kjelde Rovdata.

08/07: Det er meldt om 2 kadaver, som vart funne i går ovenfor Gardvegen mot Hillingen i Kvam. Desse er frå same besetning som fekk ulveangrep tidlegare i sommar. SNO er varsla, kjelde Jonny Mathisen/Nils Elstad Forbrigd

08/07: Veldig viktig melding til beitebrukere i Gudbrandsdalen dukka opp i dag, sjølv om det er ein såkalla udokumentert synsobservasjon: Ektepar såg bjørn som jaga rådyr i Vågårusta natt til i går. Dei fekk sjå eit rådyr som flaug over eit jorde og hoppa over gjerdet. Like i hælane kom ein bjørn som flaug seg midt inn i gjerdet og snudde. Ekteparet har vald og ikkje melda frå da dei likevel ikkje ville ha vorte høyrt, kjelde Hans Petter Vaberg

08/07: 1 lam vart funne drept opp for Håkåseter 05/07. SNO konkluderte med usikker da ikkje klare bevis vart funnet, men dette kan likna på kongeørn både av hensyn til stedet, stillinga det låg i og at det var drepe. I forbindelse med ørneprosjektet på Rissa i Trøndelag så var juli den mest blodige månaden der 2 lam vart teke kvar dag i snitt. Så ver oppmerksom som beitetilsyn på dette framover, kjelde beredskapsgruppa i Nord- og Sør-Fron.

08/07: Fylkesmannen har forlenga skadefellingsløyve på ein bjørn i Lesja og delar av Dovre kommune til måndag 11/07 kl. 12.00. Totalt 33 kadaver/skada dyr i området og ytterlegare skada dyr er observert, kjelde FMOP VMK

07/07: SNO meldar om at 1 lam er teke av gaupe ved Malsjøen i Gran Almenning, 1 døgn gamal skade, kjelde FMOP VMK.

07/07: Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sendt brev vedrørande kor viktig kadaverdokumentasjonen etterkvart har vorte  i forhold til erstatning av bufe drepe av dreda rovvilt, les brevet her.

06/07: FM i Oppland forlenger skadefellingstillatelsen på en jerv i Sel og Dovre til mandag 11/07 kl. 12.00. Bakgrunnen er 1 fersk skade i Sletthøeomårdet i dag, kjelde FMOP VMK

05/07: Det meldes om at heile 28 døde sauer er funnet etter bjørneangrepet på Dalsida i Lesja, men det har ikkje vore funne ferske kadaver på ei stund, kjelde GD. Vigga har denne artikkelen på nettsida.

05/07: SNO er varsla om det gjeteren meiner er kongeørndrepe lam i Børkdalsfjellet i Sør-Fron, kjelde Pål Egil Rønn

04/07: Siste nytt om rovvilt i Gudbrandsdalen, kjelde GD

04/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på ei gaupe i området ved Ruste i Nord-Fron med bakgrunn i en fersk skade. Varighet til 8.juli kl.12.00, kjelde FMOP VMK

04/07: Det er i dag meldt om skade på sau i Ruste i Nord-Fron, SNOs konklusjon: "antatt gaupe."  Fylkesmannen er varslet, og det er iverksatt skadefellingstillatelse på en gaupe i området. Varighet til kl. 12.00, fredag 8.juli, kjelde MGL v/ Hilde H.

04/07: Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelsen på en ulv i Lesja fram til 8.juli kl.12.00. Fellingstillatelsen på bjørn i samme område varer også til 8.juli kl.12.00, kjelde FMOP VMK

04/07: På bakgrunn av 7 skadetilfeller med konklusjon antatt bjørn er det iverksatt skadefellingstillatelse på en bjørn i Lesja, kjelde FMOP HKL

04/07: Det vart funne 14 kadaver på Dalsida, Lesja laurdag og søndag, dei aller fleste søyer. SNO dokumentert skade av bjørn. FM har gjeve fellingsløyve på bjørn, kjelde Ellen M Syse

04/07: Nord-Fron Sau og Geit inviterer til åpent møte for alle beitebrukere i Fron vedrørende rovdyrsituasjonen. Mandag 4.juli kl 19.00, i Ruste Bygdahus. Landbrukskontoret, jaktleder, kadaversøksgruppe og psykiatritjenesten deltar. Vel møtt!

03/07: Avisa GD skriv dette i forhold til NIBIO si konsekvensanalyse av aukinga av freda rovvilt i Norge: Nesten en tredjedel av rødlistet artsmangfold i norsk natur er truet som følge av gjengroing av utmark og kulturlandskap.GD MENER. Det er konklusjonen fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Utredningen fra NIBIO er et svar på oppdraget instituttet har fått fra Regjeringskvartalet. Hensikten var å få fram faktiske utviklingstrekk som følge av økt innslag av rovdyr i vår fauna. Artsmangfold, rødlister, gjengroing, beiting og rovdyr er stikkord som avgjort hører sammen. For hvorfor øker gjengroingen i vår utmark? Rapporten peker på økt innslag av rovdyrbestand, som igjen legger press på tradisjonell bruk av utmarka. NIBIO levner liten tvil om at rovdyrenes tilstedeværelse representerer et press på artsmangfold og en trussel mot rødlistearter. Dette er synspunkter som volder besvær for Naturvernforbundet. «Faglig bomskudd», mener forbundet, som dermed viser hvor opphektet forbundet er når konsekvenser av rovdyrforvaltningen skal diskuteres. Naturvernforbundet har ubetinget rett i at strukturendringer, driftsendringer og monokulturenes inntogsmarsj i jordbruket satte kraftig press på artsmangfoldet i utmarka. Dette skjedde på et tidspunkt da årvåkenhet og bevissthet om uheldige konsekvenser om mangfold ikke hadde samme status som i dag. Men selv om Naturvernforbundet har rett i én del av en komplett analyse, blir det underlig når det samme forbundet snakker vekk virkningene av dagens politikk. Det betyr bare at Naturvernforbundet må snakke mot bedre vitende, og står i fare for å miste sin autoritet i mangfoldsdebatten. Rovdyrforvaltningen er en viktig årsak for å forstå dagens press på artsmangfold. Når dette faglig ikke passer ideologisk for Naturvernforbundet, går forbundet i en skyttergrav det ikke bør være i. NIBIO-rapporten er en lenge etterspurt rapport. Natur- og miljøorganisasjoner har aldri etterlyst en slik rapport. Vel vitende om at rovdyrdebatten kunne bli faglig bredere belyst med hensyn til konsekvenser. Desto mer viktig blir det å følge NIBIO-rapportens videre skjebne, kjelde leder i avisa GD.

03/07: Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen vil møte Klima og Miljøministeren i haust, kjelde Vigga.

03/07: Ulveskader på Dalsida på Lesja, kjelde Vigga, tipsa av Tor Egil Selsjord

02/07: Beitelaga i Oppland er aktive og får god omtale, kjelde nettsida til FMOP.

02/07: Eit lite referat frå møtet mellom FMOP og Midtdals-kommunane, kjelde nettsida til FMOP.

01/07: Etter hva vi har fått bragt på det rene har FMOP hatt møte med Klima og Miljødepartementet med bakgrunn i klagene frå beitenæringa i Oppland på avslaga på fellingsløyve på dokumentert bjørn og gode synsobservasjonar av ulv i forkant av dei store skadene i Kvam. Som venta har klaga vår ikkje nådd fram, departementet v/statssekretær Lunde har uttala seg etter møtet at de ikke fant feil i saksbehandlinga FMOP har gjort i sakene, kjelde Hans Petter Solberg etter samtale med Lunde.

30/06: Død søye funnet funnet ved "Geitsetra" på Rustkjølen i Nord-Fron, SNO er varsla, kjelde Geir Johan Groven.

30/06: Fell.till. på ulv i Stange/Våler/Åsnes/Nord-Odal/Eidsvoll gikk ut nå i dag kl 12. Fell.till. på bjørn i Stange går ut mandag kl 12. Ikke merket ytterligere aktivitet fra bjørnen, mulig den er i rask forflytning. Det er borte mye lam for KKS i Høgfallet, rundt 19 i forgårs. Kun 2 gjenfunnet og dok. gaupe mest sannsynlige årsak, kan heller ikke utelukke helt at det kan ha kommet inn en jerv østfra. Ellers ganske rolig. kjelde: Geir M

30/06: På bakgrunn av to skadetilfeller med SNOs konklusjon 'antatt ulv' på Dalsida i Lesja iverksettes skadefellingstillatelse på én ulv i Lesja kommune, kjelde FMOP MCO

29/06: SNO: En søye antatt tatt og ett lam antatt skadd av ulv på Dalsida, Lesja. Skadene på søya er minst 4 døgn gamle, skadene på lammet er minst to døgn gamle. kjelde FMOP MCO.

29/06: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe i Hedalen i Sør-Aurdal, fersk skade. I tillegg er eit lam dokumentert drepe av kongeørn ved Svarthammar i Øystre Slidre, fersk skade, kjelde FMOP MCO Bilete av kongeørndrepe lam, kjelde Arne Robøle 

29/06: Lammet som vart funne nedanfor Vesle Krøkla i Fron i dag med skader i halsregionen vart av SNO konkludert med var mest sansynleg sjøldauda, kjelde Marthe Dypdalen

29/06: SNO melder om at et lam er antatt tatt av ulv på Kvarvet i Sør-Fron. Fersk skade. FMOP gir fellingstillatelse på en ulv i Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu øst for Lågen til 04/07 kl. 12.00, kjelde FMOP MCO (kl. 07.41).

29/06: SNO har i kveld sett på ferskpå lam ved Kvarvet på Sør-Fron og konkludert med antatt ulv. Det er forsøkt å søke om skadefellingstilatelse, men får ikke kontakt med FM. Søknad må avventes til i morgen tidlig, kjelde MGL Geir Johan Groven. (kl. 00.45)

29/06: Da var ulven her igjen, kjelde Lars Ole Auglestad. (kl. 00.42). bildet til høgre. 

28/06: Det er funnet et dødt lam nå tilhørende Lars Ole Auglestad. Skader i hals. SNO er varsla, men lammet er ikke undersøkt ennå, kjelde Jonny Mathisen (kl. 22.15)

27/06: I forbindelse med synsobservasjon av ulv fredag 24. juni ved Toftsetra på Sør-Fron, ble det i dag søkt om fellingstilatelse. Fylkesmannen i Oppland har gitt muntlig avslag grunnet mangel på dokumenterte skader på beitedyr, kjelde MGL v/Hilde Hammer.

27/06: Vi gratulerer Hilde Hammer frå Lalm med ny jobb som miljø- og utmarksrådgjevar. Hilde overtek vakttelefonen for MGL i perioda framover, kjelde MGL.

27/06: Det meldes om 3 skadetilfeller av jerv og savnede lam jmf. kodemerking i Sletthøeområdet i Sel/Dovre. Det er iverksatt skadefellingstilatelse på en jerv i området, kjelde FMOP MCO/HKL.

27/06: 2 lammekadaver funne på Breistulen i N-Fron. Nokre få søyer mangler lam på Slangssida, men ingen kadaver er funnet. Kadaverhunder går i dag og onsdag på vestsida i N-Fron, kjelde Jonny Mathisen.

27/06: SNO presiserar at artikkel i GD om sporing av bjørn i Murudalen er misvisande, da denne ikkje er dokumentert. Dermed er det dokumentert 1 bjørn i Oppland pr. nå og den beveger seg mest på austsida, kjelde redaktøren via SNO

25/06: Fleire kjelder meldar om dette og MGL v/Frank J C ber beitebrukarar om å sjekke dyra sine.

25/06: Da kan det vera 2 bjørner på ferde i Oppland for SNO meldar om bjørnespor ved Tannsmoen i Fåvang, inntil eit døgn gamle, kjelde FMOP MCO

24/06: GD skriv dette om bjørnespor i Murudalen, som SNO meiner er spor etter den einaste bjørnen som var i Oppland i fjor og er i Oppland i år. Omlag 100 kadaver er undersøkt så langt i 2016 mot 160 i fjor.

24/06: Melding om ubekrefta synsobservasjon av bjørn ved Nysetrin i Murudalen, Nord-Fron. SNO har spora i området og kan ikkje korkje bekrefta eller avbekrefta bjørn. Dyret vart spora i retning Mugvatnet. Beitebrukere bør sjekke dyra sine, kjelde MGL v/Frank J C.

24/06: Ulvejakt pågår i Stange og Eidsvoll. Dette er 4. fellingstillatelsen hittil i år. Er ikke mye fred å få, nesten så en gleder seg til sauene er inne att, kjelde Kaj Teppen.

24/06: Melding om ubrefta synsobservasjon av ulv ved Toftsetra, Nordre Lia på Sør-Fron. Beitebrukere bør sjekka dyra sine, kjelde MLG v/Frank J C

23/06: Bjørn teke ut på skadefelling på Røros, kjelde NRK Trøndelag

22/06: Har fått inn melding om en ubekrefta synsobservasjon av ulv ved Byresetra på Fryvollane. Beitebrukere bør sjekke beitedyra sine, kjelde MGL v/Frank J. C.

22/06: Mulig synsobservasjon av ulv på Byresetra ved Fryvollane på Sødorpfjellet nå, vær obs - ikke bekreftet. kjelde Jonny Mathisen 

22/06: Rovviltnemnda i Oppland har vedteke lisenskvote på ulv i Oppland til 3 dyr, redaktøren

20/06: Hans P Solberg, Ole P Berget og Pål Kjorstad forberedte presentasjon og møte med Opplandsbenken på Lillehammer kl. 13.30. Her vart situasjonen rundt avslaga på fellingsløyve på bjørn og avslaga på fellingsløyve på ulv i Nord-Fron lagt fram. Det vart vist til at Miljødirektoratet gav fellingsløyve på bjørn som ikkje hadde gjort skade 15/05 2015 og at observasjonar av ulven i N-Fron, som vart vurdert som udokumentert synsobservasjonar, kunne vore sjekka meire nøye slik at beitebrukarane på østsida på Fron kunne ha gått fri for skadene og det store ekstrarabeidet dei fekk. Takk til landbrukskontoret i Nord-Fron v/Geir Johan Groven for hjelpa. Opplandsbenken lova å ta med seg problemstillingane inn på Stortinget og vidare til Klima og Miljødepartementet, kjelde redaktøren. 

20/06: Attendemelding frå Kvarvet på Sør-Fron angåande ulven: 4 lam er funnet til 2 ulike dyreeigarar, 3 lam døde og 1 avliva. Ulven snudde antageleg synst på Kvarvet og gjekk mot Sødorp att. Jaktlaget følgte ulven natt til 19/06 nordover frå Sør-Fron sida. Det går meldingar om at ulv har vorte sett både ved Alme i øverbygda på Sør-Fron og ved Forr/Frya på Sør-Fron, kjelde Lars Ole Auglestad

20/06: Ein person har hørt uling av 2 ulvar i område Flakkshøa/Flakken, Nord-Fron for nokre dagar sidan og det ser også ut til at bilete av observert ulv i Nord-Fron ikkje er den same som den som vart felt, men dette er sjølvsagt ikkje dokumentert, kjelde radaktøren via fleire.

19/06: Vi oppfordrar alle til å gjera ein innsats med å sjekka sau og lam som er i områder der ulven kan ha vore, kjelde redaktøren

19/06: GD skriv dette.

19/06: Ulven var ei tispe, og da er det mogleg ein til...  kanskje  - huff

19/06: Til informasjon: Skadefellingslaget i Fron har skutt en ulv nå i kveld, kjelde MGL Frank J C

19/06: Ulven skutt på Gravdalen i Kvam kl. 19.40. Mange skadde dyr i området, kjelde Jonny Mathisen

19/06: Døde og skadde dyr ved Bruli i Sødorp, sansynlig ulv, jegerne er på plassen, kjelde Jonny Mathisen

19/06: Vitner frå bjørneobservasjon på Mysusæter, kjelde GD

19/06: Stor frustrasjon over at FM i Oppland ikkje gav fellingsløyve på bjørn på østsida i Nord-Fron/Sel i går. Dette må få etterspel. Fyrst får vi avslag på ulv som ikkje vart dokumentert av SNO - det kan ein til ein viss grad forstå med unnatak av at det var fleire som såg den og at ein må ta slike observasjonar på alvor særleg i beitetida. Så kom det ein bjørn og her var det heller ikkje nok med dokumentasjon, men den måtte gjera skade fyrst! Dette er ikkje i tråd med tidlegare praksis, eg nemnder i denne sammenhengen det nyast beviset på det: Uttaket av bjørn i Stor-Elvdal 14/4 2016.

19/06: Eit lam teke av gaupe i Leppdalen, Nordre Land, sansynleg frå i går, kjelde FMOP ESA

18/06: Der det ble bekreftet et gaupedrept lam i Sør-Etnedal for noen dager siden mangler det nå 6 lam fra samme jorde. Kadaverhundekvipasje har i kveld saumfart området, og funnet ull på toppen av gjerdet en plass. Slepespor, vominnhold, og div rester etter lammene ble også funnet. Og en død rev!! Alt tyder på at gaupe har tatt flere(antagelig 7 lam) i Sør-Etnedal, før den gikk mot Thomlebygda, Nordre-Land, og tok ei søye som ble bekreftet i går, kjelde Roger Åsheim

18/06: Det er søkt om ny fellingstilatelse på ulv og den er nå innvilget, kjelde MGL v/Frank J C

18/06: Da var det ulv att: SNO meldar om at eit lam er antatt teke av ulv på Kvarvet på Sør-Fron - fersk skade, kjelde FMOP ESA.

18/06: Ser at FM i Oppland prøver ein ny vri, og går tilbake til tidlegare praksis for ein del år sidan. Dette er lavmål og direkte feilbehandla av FMOP og ikkje gje fellingsløyve på ein dokumentert bjørn på denne tida av året. Kanskje er det til og med denne som kan vera skadevolder eller ein av skadevoldarane tidlegare i Kvam. Det er i tilfelle noko stort og sultent som har ete 1 1/2 søye mellom kl. 02.00 om natta til neste morgen - kjelde Ole-Petter Berget. Det MÅ bli gjeve fellingsløyve ut frå rovviltforliket, kjelde redaktøren

18/06: Avgjørelse er klaget på. Ordfører og FM prates nå. Vær obs alle, både etter bjørn, ulv og alt anna!, kjelde Jonny Mathisen.

18/06: Observasjonen er bekrefta av SNO. Det er søkt fellingstillatelse på bjørnen, men det er gitt muntlig avlsag grunnet mangel på dokumenterte skader på beitedyr, kjelde MGL v/Frank J C.

18/06: Bjørn Observert i omr. Ranglarhøi og Mysuseter (østsida Sel/Nord-Fron) nå i dag, kjelde FMOP ESA

17/06: Ulv er observert i Lia i Lom mellom Sjurgard og Skjerpingstad, SNO er varsla, kjelde Helen Svare

17/06: SNO meldar om at søye er teke av gaupe i Thomlebygda i Nordre Land natt til i går, kjelde FMOP ESA.

17/06: Etter rykter om ulv i område Børkdalen/Svatsum så har nå Ola Borgemoen sendt originalmeldinga: "Mulig synsobservasjon av ulv ved Børkdalsvegbommen( i Svatsum) nå (melding sendt kl. 14.17). På ingen måte dokumentert observasjon. Retning mot Gåsøya. SNO blir varslet." Det var ein bilist som hadde sett dette, og via ein anna ein vart det varsla til Olaf Sønstegård. Meldingar som dette kjem ikkje lenger enn lokalt da FMOP ikkje sender meldinger av denne karakteren, kjelder Ola Borgemoen og Pål Egil Rønn. For oss beitebrukere er det uansett viktig å få høyra om alt som vert observert, da det faktisk kan vera sant. Redaktøren oppmodar derfor alle i området om å varsla tilsyn og beitebrukere i  beitelaga rundt om.

17/06: Artikkelen om mogleg forbud av saltstein i utmark på nettsida er førebels tilbaketrekt frå nettsida, da Mattilsynet er i ferd med å gå i gjennom regelverket om dette, artikkelen kjem tilbake da vi veit meire over helga, kjelde redaktøren

16/06: Mange jegere er ute, men det er heilt stilt. Kadaverhund sjekker i dag hos Odd Arne Myromslien, da mange dyr kom ned frå fjellet i går, kjelde Jonny Mathisen

16/06: SNO er i dag i Venabygda og sjekker 2 døde søyer på innmarksbeite. Båe og særleg den eine låg mistenkeleg, og kunne vera ei "typisk" bjørneskade. Da kadavera var omlag eit 14 dagar gamle båe to, så vart konklusjonen usikker. Men for seinare så kan ein ha i mente at bjørnen kunne ha sveipa innom her fyrtse dagane i juni, kjelde Anders Opsahl.

15/06: Ikkje noko nytt så langt om ulven, kjelde Jonny Mathisen

14/06: Lam teke av ørn i Finndalen fyrste døgnet på utmarksbeite, kjelde Helen Svare

14/06: Jonny Mathisen informerer frå Kvamsfjellet om mykje folk på Tjønnseter, men ingen aner kor ulven er.

14/06: Obsevasjonen gjort på Sel i går av 2 ulver vert av FM og SNO sett på som udokumentert. Her må det altså mobilkamera og bilder til folkens!! Det er gjeve ekstra midlar til den pågåande skadefellinga, da skadene var heilt ferske. FM har fått strenge føringar om at dei ikkje kan gje skadefellingsløyve utan dokumenterte funn av skadegjerar eller skada/drepne dyr. Det vert halde eit møte/pressekonferranse midt på dagen i dag lokalt i Nord-Fron, der bl.a. Aud Hove frå rovviltnemnda kjem, kjelde Arnfinn Beito

13/06: Ulv vart sett av "vanlege oppegåande folk i Skåbu/Heidal 04/06 og i Kvam 08/06. Dette var ikkje nok for FM i Oppland. Vanleg praksis i slike tilfelle er at SNO skal kontrollera dette, men det uvanlege tørre veret i seinare tid gjorde det sjølvsagt vanskeleg å dokumentera dette. Så er det spørsmål kor alvorleg dette vart teke både av FM og SNO i beiteslepptida, og er det nye føringer frå sentral forvaltning som nå har gripe inn? Vi hører rykter om enda strengare bruk av FKT-midlar til skadefelling, om at ekstraordinære midlar til dette utover budsjettert pott skal bli verre å få tak i og koblinga til det "politiske bekjentskapsuttaket" av bjørn i Stor-Elvdal er også nemnt som grunn til at forvaltninga nå strammar inn. Men har det vore farleg å gjeve fellingsløyve på ulven dersom det ikkje var ulv? For nokre år sidan gav dei same folka fellingsløyve på ein jerv som ikkje var der, og den vart ikkje skote. Ulvetragedia i Kvam skjer nok ein gong på bekostning av beitebrukar/arar i Oppland som på same måte som dei fleste beitebrukarar i Norge er i beiteprioritert område for ein ulvebestand som har nådd bestandsmålet, og i rovviltforliket har vi ei såkalla tosidig målsetjing, som i dei aller fleste tilfella diverre er einsidig - ulven er freda uansett! Men det er altså pengane og sjølsagt forskrift og føringar dei skuldar på, men kva vert kostnaden til slutt? Har det ikkje snart vore lurt og tenkt seg om her, og teke eit skippertak etter desse observasjonane og fått den/dei dokumentert og teke den /dei ut. Skal samfunnet aldri læra eller rettare sagt kan ikkje samfunnet tenkja på kvifor generasjonane før oss ikkje ville ha ulv? Eg ser nå inn i glaskula enda ein gong - vi beveger oss mot eit opprør i Gudbrandsdalen. Busetjinga og bygdene våre er trua. Samfunnstoppar må nå ta ansvar, men det er ikkje lett når Klima og Miljødepartementet skiftar ut statsrådar like ofte som eg leitar etter juletre. Men hugs ein ting: Byråkratiet er der med same mannskapet og TV-serien "Javel statsråd!" beviser enda ein gong alvoret i demokratiet vårt. Og det triste er at det nå i kveld vart observert 2 ulvar på Sel, men det var vel ein udokumentert synsobservasjon...., redaktøren

13/06: Jonny Mathisen meldar i kveld at mange skada dyr er avliva i dag, og at det nå er over 20 døde dyr. Dei råka beitebrukarane Marit og Nils er glade for hjelpa og takker for denne og støtta dei får. Men Jonny meiner diverre at mange fleire er skadde...

13/06: Nord-Fron Bonde og Småbrukarlag har meldt FM i Oppland til politiet med bakgrunn i det dei meiner at FM kunne og burde syta for at denne tragedia ikkje skjedde, kjelde Dølen.

13/06: "Ulvane" er på bakgrunn av at det i kveld vart observert 2 ulvar i Rostgrenda på Sel, og det er søkt om fellingsløyve, kjelde Helen Svare.

13/06: FM i Oppland avviser kritikken, kjelde nrk.no/ho

13/06: Politikere går ut mot FM/forvaltninga og meiner at det burde vore gjeve skadefellingsløyve lenge før ulven/ulvane gjorde skade, i tillegg krev dei no eit møte med Statsråd Helgesen, kjelde Dølen

13/06: Ulvesaka veks i Kvam og mange meiner at minst eit 30 tals sauer er drepe, kjelde Odd Arne Myromslien. Dette står i Dølen og GD.

12/06: Nytt frå ulvesaka i Kvam: Skadefellingsløyve gjeld også østsida av Sel, kjelde FMOP HKL og Jonny Mathisen melder at det til nå er funnet 10 døde dyr (huff-huff), jegere er på plass og kadaverhundene starter arbeidet i morgon.

12/06: På bakgrunn av 7-8 skadetilfeller med SNOs konklusjon "antatt ulv" på Kvamsfjelleti kveld, iverksettes en skadefellingstillatelse på en ulv på Sør- og Nord-Fron østside, kjelde FMOP HKL

12/06: Det er i kveld meldt om skader på sau i området til Kvam østside beitelag (Tjønnseter). SNO er på plass og obduserer. Fylkesmannen er forhåndsvarsla og det er søkt om fellingstillatelse, kjelde MGL v/Frank J C

12/06: Ulveangrep på sauen til Nils Elstad Forbrigd i Kvam i Nord-Fron. 6 dyr funnet på 1/2 time, felling er igangsett i område Tjønnsetra, kjelde Jonny Mathisen.

10/06: Ulv i vegen på nedre Romerike på video, kjelde Sondre Imsgard via Romerikes Blad

09/06: SNO meldar i dag om at eit lam vart teke av gaupe i Sør-Etnedal antatt 1 dag gammel skade den 07/06, kjelde FMOP SGR

08/06: Det meldes om synsobservasjon av gaupe i dag på ei hamning ved Sønstevold i Ruste, Nord-Fron (antatt ved Øygarden i Ruste, red. anm.) Beitebrukere i nærheten bør sjekke beitedyra sine, kjelde MGL Frank J C.

08/06: Det medles om synsobservasjon av ulv i dag i området Lauvåsfeltet på Kvamsfjellet. Beitebrukere i nærheten bør sjekke beitedyra sine, kjelde MGL Frank J K.

05/06: Eit lam teke av gaupe i Eidslandet på Gran, fersk skade, kjelde FMOP SGR

04/06: Ny udokumentert synsobservasjon  av ulv ved Hovdamoen nær Sjodalen i Vågå, kjelde bl.a. FMOP SGR. Delte meiningar om det er den same som har gått frå Skåbu på nokre timar. Etter samtale med både folk i Skåbu og Vågå så er det søkt om fellingsløyver på båe plassar, men mangle på dokumentasjon har ført til munnlege avslag.

04/06: Det er i dag meldt om en synsobservasjon av ulv ved Murudalssetra og det er søkt FM om fellingstillatelse og anmodning om akuttmidler til ekstraordinært tilsyn, kjelde MGL v/Frank Christiansen.

04/06: 1 lam antatt tatt av gaupe i Øyer, ca. 1 dag gammel skade, kjlede FMOP SGR

04/06: Ragnhild Åsmundstad så i dag ulv i området Skardtjønna/Kutjønna i Skåbu mellom Skåbu og Murudalssetrin, kjelde Ole-Petter Berget

03/06: Anne Kari og Steinar Haugalien kjørte bil over Skjedalen i Kvam Vestside Beitelag da ein jerv passerte vegen framfor bilen, kjelde Odd Arne Myromslien som varslar SNO nå i kveld.

03/06: Ikkje uventa så betyr freda rovdyr mykje for nedgangen i matproduksjon i Norge, kjelde Bondebladet via NIBIO.

02/06: Gladnyhet frå Møre og Romsdal i dag: Møre og Romsdal Sau og Geit er frifunnet i saka om "skotpremie". Staten tapte saka og må også betale sakskostnadane, kjelde Odd Bjarne Bjørdal. Dette skriv NRK

01/06: Stor økning i antall ulv, kjelde Rovdata

31/05: Positivt vedtak om kongeørn i Stortinget, les her.

30/05: Fylkesmannen har gitt skadefelling på en gaupe på Nord-Fron vestside etter em skadedokumentasjon på innmark i Kvam og en skadedokumentasjon på seterkve i Øldalen. Tillatelsen gjelder tom. 3 juni. Det er tatt bilde av bjørn på viltkamera ved Hovdasmoen i Vågå 27. mai. Det er og observert spor av bjørn på snø ved Sollia (Atna). Geir Johan Groven.

30/05: 4 lam teke av gaupe i Kvam vestside beitelag natt til i går. Rovviltkontakt har undersøkt og definert 2 som antatt og 2 som usikre, kjelde Odd Arne Myromslien

30/05: SNO meldar om at bilde frå viltkamera jmf. meldinga under var teke på lang avstand og var utydelege, men definert som "antatt bjørn", kjelde FMOP HKL

29/05: Bjørn fotografert på viltkamera på Hovda i Murudalen fredag 27/05. SNO har vore og sett på i dag, kjelde Ole Kristian Lien

27/05: Innspel frå NSG angåande kongeørnforvaltning, kjelde Erica Fjæran via redaktøren

27/05: Der er i dag iverksett fellingstilatelse på en ulv i Lesja, varihet til 31/05 kl. 10.00, kjelde FMOP HKL/MCO

27/05: Antall bjørn, jerv, gaupe og ulv i Norge 2015, kjelde Rovdata

26/05: SNO melder om antatte ulv, spor i Lordalen i Lesja ferske fra i dag, kjelde FMOP HKL/MCO

25/05: Folk i Rauma meiner at ulv også kan ha teke sau der for ei veke sidan, kjelde Nationen

25/05: Media om ulven som var felt: GD og NRK.

25/05: Vågå fekk avslag på søknad om skadefelling av jerv 1 månad etter søknaden var sendt, kjelde facebook og Nationen.

25/05: Da var fyrste ulv felt i Oppland i 2016: Geir Johan Groven meldar kl. 07.38 i dag at ein ulv vart felt på skadefelling i Lesja i natt. NRK seier at ulven vart felt på same jorde som den hadde teke sau 2 gonger før, og at det var ei tispe på 36 kg. Vi takkar alle som hjelpte til og fekk dette gjort!

24/05: SNO melder om antatt ulveskade på sau, Joramo - samme sted som sist, kjelde FMOP HKL/MCO

23/05: NSG la fram dette som høringsnotat for Næringskomitèen i dag.

23/05: FM forlenger skadefellingsløyve på ulv i Dovre og Lesja til 26/05 k. 12.00 med bakgrunn i SNO´s vurderinger av tidligere medlte skadetilfelle på Joramo, kjelde FMOP ESA

23/05: SNO meldar om at voksen søye er drept av ulv eller bjørn på Joramo i Lesja  natt til i dag. Mest trolig bjørn, undersøkelse i felt foregår, kjelde FMOP ESA

22/05: NRK meldar også om den vellykka ulvefellinga her.

22/05: MGL medlar om at ein ulv vart skote på fellingsløyve på Stange i dag ca. kl. 10.00, kjlede Sanna Kaupang, Sørum.

22/05: SNO meldar om at ulv vart observert lengst øst i Leirskogen i Sør-Aurdal, ca. kl. 16.00 i dag, kjelde FMOP ESA

20/05: Fylkesmannen har gjeve fellingsløyve på ein ulv i Dovre og Lesja, med virketid t.o.m. 23/05 med bakgrunn i observasjon av ulv nær områder med sau på innmark, kjelde FMOP ESA.

20/05: Dokumentert observasjon av av rett sør for Fokkstugu, Dovre i dag kl. 07.50, kjelde FMOP ESA

20/05: Fylkesmannen forlenger virketiden på skadefellingstillatelsen på en bjørn i Lesja t.o.m. 23/05m med bakgrunn i sporfunn nær områder med sau på innmark, kjelde FMOP ESA

19/05: 1 lam dokumentert drepe av gaupe i Hedalen, Sør-Aurdal, fersk skade, kjelde FMOP ESA.

19/05: bjørnespor sør for Søremsbuåa, Lesjaskog, inntil 2 døgn gamle, kjelde FMOP ESA

15/05: Bjørnen, ST20, som vart kjørt på av toget 23/06 2015 overlevde og drap sau bl.a. i Ringebu seinare på året, kjelde Rovdata.

14/05: Miljødirektoratet har idag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i Lesja kommune i tilknytning til område hvor skade er påvist, varighet t.o.m 19. mai, kjelde FMOP HKL

14/05: GD opplyser om jakt både på ulv og bjørn i Gudbrandsdalen

14/05: Lam antatt tatt av ørn på Fåvang solside, kjelde Stein Myhrsveen

14/05: For over ei veke sidan: Gaupe påkjørt ved Kjæstad i Lom med personbil. Bilen fikk store skader, så det antas at gaupa er hardt skadet. Uhellet ble ellers varslet på vanlig måte, kjelde Torgrim Rusten

14/05: Til info. Skadefellingsområdet for ulv er i dag utvida til å gjelde hele Sel, Nord-Fron og Sør-Fron, og skadefellingsperioden er utvida tom. onsdag 18. mai kl. 24.00. Det er registret skade av bjørn i Lesja i dag, kjelde Geir Johan Groven.

14/05: SNO: Nylig påvist bjørneskade i Lesja. FMOP ESA

14/05: Skadef.område ulv utvides til å omfatte hele Sel, N-Fron og S-Fron kommuner. Tillatelsen forlenges t.o.m. onsdag 18. mai, kjelde FMOP ESA

14/05: Antatt ulv i viltkamera kl. 23 i gårkveld i Øldalen/Skjedalen i N-Fron vestside, kjelde FMOP ESA

13/05: Til info: Det er i dag gjort gode synsobs av mulig ulv, en i Gålåområdet på Sør-Fron sida, og en i Veikledalen i Nord-Fron. SNO har undersøkt spor og det er også foretatt sporforsøk, men det er per i kveld ikke bekreftet ulv og status blir derfor foreløpig usikker ulv i påvente av nye spor/obs. Når det gjelder bjørn viser ferske spor at denne går nordover, og har passert på vestsida av Rondvatnet. Geir Johan Groven.

11/05: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Lom og Vågå kommuner, med de arealer i Dovre, Sel og Nord-Fron som er på vestsiden av Gudbrandsdalslågen - varighet til lørdag 14. mai kl 2100. kjelde FMOP HKL

11/05: Ulv på viltkamera i Vågå, kjelde GD.

11/05: Til info: Det er ingen nye spor/obs av ulv siden i dag tidlig i Vågå, og slik sett uvisst hvor ulven befinner seg nå. Det er heller ikke noe nytt å melde når det gjelder bjørn, kjelde Geir Johan Groven MGL

11/05: Etter obs av ulv på viltkamera i Vågå har Fylkesmannen gitt skadefelling på en ulv i Lom og Vågå kommuner, og i tillegg Dovre, Sel og Nord-Fron kommuner vest for Lågen. Tillatelsen gjelder tom. lørdag 14. mai kl 21.00. Vågå skal koordinere fellingsforsøket, mer info. kommer, kjelde: Geir Johan Groven MGL

11/05: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Lom og Vågå kommuner, med de arealer i Dovre, Sel og Nord-Fron som er på vestsiden av Gudbrandsdalslågen - varighet til lørdag 14. mai kl 2100, kjelde: FMOP HKL.

11/05: SNO: antatt ulv fanget opp på viltkamera på Randen/Tessand i Vågå natt til i dag - noen usikre synsobs. i retning Lalm i dag, kjelde: FMOP HKL

07/05: Jegere i Sverige og Norge samles til opprør mot ulveforvaltninga tysdag 10/05, kjelde Nationen.

07/05: Til info: Direktoratet har heller ikke i dag iverksatt forsøk på uttak av bjørn. Det kom melding om mulig synsobs av ulv ved Breistulen i Nord-Fron sent i går kveld. SNO har vært i området både i går kveld og i dag, ikke funnet spor som kan bekrefte ulv eller ikke, dvs. status usikker. Det er i dag tatt inn en jemthund som har vært løs i aktuelt område, kjelde Geir Johan Groven MGL.

07/05: Rykter om synsobservasjon av ulv i Breistulvegen/Tverrbygda i går kveld. Etter det eg har hørt var SNO v/Ole Knut Steinset der seint i går og skulle gjera nye søk i dag, kjelde Erling Magnus Vaterland.

06/05: Ordføraren i Nord-Fron ber om fellingsløyve på bjørn, kjelde avisa Dølen.

06/05: Til info: Direktoratet har pr. nå ikke gitt tillatelse til uttak av bjørn, men det er avklart at et eventuelt uttak vil skje i regi av SNO, kjlede Geir Johan Groven, MGL.

05/05: Til info: Det er nye sporobservasjoner av bjørn på Kvamsfjellet i dag. Direktoratet gir fortsatt ikke tillatelse til uttak, men de har fortløpende dialog med SNO, og det det skal gjøres ny vurdering i forhold til uttak i morgen, og evt. om uttak skal skje i regi av SNO eller kommunale skadefellingslag, kjelde Geir Johan Groven MGL

04/05: Skaut jerv i Luster, her er artikkel over uttak av jerv i Oppland og Sogn og Fjordane i det siste, kjelde NRK

03/05: Til info: Det har vært bjørn på Kvamsfjellet i dag, og gått videre inn i Sel nå i ettermiddag/kveld. Det er foreløpig gitt avslag på søknad om uttak pga. at det ikke foreligger en akutt skadesituasjon. SNO opplyser i kveld at det ikke er nye spor/obs når det gjelder ulv, kjelde Geir Johan Groven MGL

02/05: Til info: SNO har sporet antatt ulv i dag i Sjodalsområdet, mistet spor ved Hindseter hvor det ble bart. SNO fortsetter sporsøk i morgen. Det er ingen nye spor/obs av bjørn på østsida i Ringebu. Fylkesmannen får myndighet til å gi skadefelling på ulv fom. i morgen, kjelde Geir Johan Groven.

02/05: SNO har bekrefta antatt uv i Sjodalsområdet, kjelde Geir Johan Groven, MGL

01/05: Ubrefta synsobservasjon av ulv på Dovre i kveld (i bygda), kjlede Ellen M Syse

29/04: Den ble sett jerv komme opp Svartåvegen, og løp framfor bil nordover mot Klevshovde. ( Husom ) Uvanlig langt nedi bygda for jerven, observert av Pål Agnar Smestadmoen, kjelde facebook

27/04: Tore Kleven melder på Facebook at "bjørn er ute og rusler i Fåvang."

27/04: SNO har i dag avliva ein jerv i Finndalen i Lom kommune. Vedtaket vart gjort av Miljødirektoratet med bakgrunn i ei tilråding frå rovviltnemnda i Oppland, kjelde FMOP via Trond Dalsegg.

26/04: NSG v/Lars Erik Wallin la fram NSG sitt notat for Miljø- og Energikomiteen i høring om ulvemeldinga. Erica Fjæran og Pål Kjorstad var med som støttespillere, kjelde redaktøren. Komiteen fekk mange innspel på at Bernkonvensjonen burde sjekkast nøye omkring temaet  - om Norge har ansvar for å ta vare på ulv med utanlandske gener. Ellers var dei ei rekkje med verneorganisasjonar der som ville ha 15-20 ynglingar av ulv i året i Norge, samstundes med at dei visste meire om sau enn vi i NSG. Vi var også skuffa over Sametinget og representantar frå den Sør-samiske kulturen som sa nei til ulv i sine områder, men ville ha ulv andre stadar.

24/04: Jerv på viltkamera i Holsæterlia i Murudalen natt til 24/04 2016, kjelde Ole Kristian Lien.

19/04: NSG har sett på Stortingsmeldinga om ulv og informerer medlemmene om denne, les her, kjelde redaktøren.

18/04: Rovviltinfo fra FM/SNO: Det er pr. 18. april påvist 4 ynglinger av jerv i Oppland/region 3; en i Visdalen/Lom, en i Skjervedalen/Finndalen/Lom, en i Lordalen i Lesja, en i Raudalen/Mysubutta/Skjåk (alle innenfor jervesonen) - Bestandsregistreringsarbeidet fortsetter utover i april og mai. Følg med på www.rovdata.no på oppdatert oversikt på region- og landsbasis. Kjelde FMOP HKL

16/04: Bjørn teke ut i Stor-Elvdal etter politisk påtrykk, kjelde nrk.no

12/04: Jerv på viltkamera i Holsæterlia i Murudalen, kjelde Ole Kristian Lien. For andre gong er det teke bilete av jerv her i vår, den skulle sjølvsagt vore teke ut da den er i beitepriorotert område.

09/04: Ferske spor etter 2 jerver ved Forbrigdstjønna på Tjønnseterfjellet søndag 09/04. Informasjon er sendt og SNO er kontakta, kjelde Jonny Mathisen.

06/04: Lagmannsdom i "ulvesaken": ”Den tiltalte engerdølen er frifunnet i ulvesaken. De fire andre tiltalte har fått merkbart lavere straffer. Ingen av dem er dømt etter hverken mafiaparagrafen eller straffelovens paragraf 152b. Eidsivating lagmannsrett har frifunnet en av de fem tiltalte i ulvesaken. 45-åringen fra Engerdal ble i Sør-Østerdal tingrett dømt til fengsel i seks måneder, og tap av jaktrett i to år. Eidsivating lagmannsrett har frifunnet engerdølen. Årsak: lagmannsretten har i motsetning til tingretten ment at paragraf 60 a i straffeloven, den såkalte mafiaparagrafen, ikke kan brukes mot de tiltalte i ulvesaken. lagmannsretten har derimot brukt naturmangfoldsloven. Medvirkning til brudd på naturmangfoldsloven er ikke straffbart. Hovedmannen i ulvesaken, en 49-åring fra Elverum er i lagmannsretten dømt til fengsel i ni måneder samt tap av jaktrett i fem år. I Sør-Østerdal tingrett ble elverumsingen dømt til ett år og åtte måneders fengsel. En 44-åringen fra Elverum som er tiltalt for å ha skutt etter tre ulver, er i lagmannsretten dømt til fengsel i fem måneder samt tap av jaktrett i tre år. I tingretten ble han dømt til fengsel i ett år. En 36-åring og en 52-åring, begge fra Elverum er dømt til 120 dagers fengsel og tap av jaktrett i tre år. Begge ble dømt til ti måneder i tingretten, og tap av jaktrett i tre år. Dommen i Eidsivating lagmannsrett må ansees som et stort nederlag for Økokrim.” Kjelde Erica Fjæran og avisa Østlendingen og Økokrim.

03/04: Jerv på viltkamera 03/04 2016 i Holsæterlia i Murudalen, kjelde Ole Kristian Lien. 

01/04: SNO er ute i dag og sjekkar påståtte ulvespor mot Romeriksåsen, kjelde Sondre Imsgard

28/03: Berre for å understreka, det er nok ulv - 2 stk påkjørt i Tyskland i mars.

27/03: Nytt ulvepar bekrefta, denne gongen i Aurskog, kjelde Indre Akershus Blad.

25/03: Vågå, Lesja og Lom kommuner søkjer om ekstraordinært uttak av jerv, kjelde NRK/HO. Fjuken har fleire detaljar.

23/03: Vernesida auser bensin på bålet med å framstilla nordmenn som ulvemonstre, kjelde VG

23/03: God kollega frå Troms, Terje Benjaminsen, har eit fagleg godt innlegg i avisa Nye Troms.

22/03: Ulv krysset Laugen (mot øst) ved Løsnes i Fåvang i dag melder rep. frå Fåvang Gjeterlag, SNO har sjekka men fann ikkje bevis for det.

22/03: GD melder om lite jerv i fjellet, vi håper at det er sant....

18/03: VG skriv om jakt på ulv i forhold til "løs på drevet halsende hund".

18.03: Bestandsmålet for ulv vert vidareført omtrent som før, les Nationen her. NSG sin kommentar les du her. Men frå beitenæringas ståsted så er dette vedtaket heilt bak mål. Eg har ingen forståelse for at regjeringa i Norge kan meina noko slikt når ein ser ulvesituasjonen i vårt naboland Sverige, og nå rein tenkjer på ei samla utmarksnæring i Norge, kjelde redaktøren. PS: Kampen mot ulven held fram!!! Rimeleg sikker på at "velstandssamfunnet" snart vaknar opp frå dvalen....

17/03: Den såkalla innlandsplattformen er levert på Stortinget, kjelde redaktøren. Nationen skriv dette.

11/03: Løpekjører som kjører opp skiløper i område Fagerli på vestsida av Sør-Fron har sett 2 ulver som jaga elg for nokre dager sidan, har ikkje fått bekrefta at SNO var varsla, kjelde Ole-Petter Berget.

11/03: Gaupespor observert i Skåbu, kjelde Ole-Petter Berget.

09/03: Jervetispa som ble felt på skadefelling i Fron den 15. feb var trolig den gamle Musvolddalstispa - DNA - individ 352. Den var trolig drektig, kjelde FMOP HKL via Lars Ole Auglestad.

01/03: Hedmark Høyre vil kutte ut ulvesonen, kjelde GD

29/02: GD presenterer en artikkel i avisa som er direkte mobbing av beitenæringa i forhold til erstatningsoppgjøret 2015. Vi tek forbehold om at journalisten har sitert representarar frå FM i Oppland feil, men utan tvil er det her brukt ord og vendingar som er direkte feil ut frå forskrift om rovvilterstatning. Det blir etterkvart svara på denne, kjelde redaktøren

26/02: Presentasjonane frå seminaret er lagt ut her, kjelde nsg.no

24/02: Advokat frå Lund & Co bekrefter at dei fleste erstatningsoppgjøra ho har sett i år burde vore anka. Ho sier at ut fra Krokanndommen er dei fleste vedtaka mangelfult dokumentert og eller mangelfult redegjort for. Mange havner også i kategorien sakbehandlingsfeil. Vi oppfordrar derfor at alle som har søkt om rovvilterstatning i 2015 om å ta kontakt med redaktøren eller NSG, sjå presentasjonen her, kjelde redaktøren.

23/02: Stort seminar med rovviltfokus i Oslo 23. og 24/2, kjelde redaktøren

16/02: Resultat kvotejakt jerv i Oppland: 7 av 21 dyr teke ut, kjelde redaktøren

15/02: Gladinfo frå Lesja òg:  Jerv teke i bås i Lesja (grensa mellom Dovre og Lesja) i dag tidleg. Truleg vaksen hannjerv. Smilende ansikt med smilende øyne

15/02: Til informasjon: Skadefellingslaget i Fron har skutt en jervetispe i ettermiddag, kjelde MGL GJG. Oppland Sau og Geit gratulerer og takker jaktlaget for at ein svært viktig skadevoldar er teke ut!!

14/02: NSG og faglaga sentralt ber om møte med statsråd Helgesen angåande avkortinga i rovvilterstatningane 2015, kjelde Merete Furuberg på facebook - Nationen

13/02: Det er lovleg å bruke skotpremie som verkemiddel i kvotejakta på gaupe i følgje Statsråd Helgesen, kjelde nettsidene til Stortinget. Les redigert notat her.

12/02: Hedmark Høyre set spørsmålstegm om tolkninga av Bern-konvensjonen når det gjeld ulv, kjelde HA.

11/02: Jegerne får heldigvis bruke snøscooter i fellingsløyve på jerv, kjelde GD

10/02: Til info: Fylkesmannen har i dag gitt tillatelse til skadefelling på en jerv på østsida i Nord-Fron og Sør-Fron. Det er og gitt tillatelse til bruk av snønen her,scooter til grovlokalisering av jerv og utkjøring av mannskap, også innenfor nasjonalparkgrensene, kjelde MGL v/Geir Johan Groven.

10/02: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en jerv øst for Frya elv i Nord- og Sør-Fron kommuner - varighet fram til 15/02, kjelde FMOP HKL

09/02: Har hatt kontakt med Harald Klæbo og Aud Hove. Vi må nok dessverre finne oss i at gaupejakta er slutt for i år. I 2013 ble hunndyr kvota forsøkt økt, men her ble det avslag. Både nemda og fylkesmannen ser det som lite sannsynlig at vi kommer til å få medhold i tilsvarende økning i år. For neste år må vi kanskje jobbe for at hunndyrkvota blir delt. Det med grunnlag i større spredning i fremtidige uttak. Beklager denne tilbakemeldingen, kjelde Arnfinn Beito

09/02: Siste nytt fra lisensjakta jerv i Oppland, kjelde Arnfinn Beito.

08/02: Fredsmarka sausankerlag søkjer FM om at dei åpner for gaupejakt att i Norde Land, Søndre Land og Etnedal kommuner. Bakgrunnen er at desse kommunane har hatt store tap til gaupe og at gaupejakta vart stoppa da hodyrkvota var fyllt med forholdsvis mange dyr att på sjølve kvota, kjelde Hans Erling Ringvold.

08/02: Ulv observert av truverdig person etter vegen på baksida på Tretten lørdag ettermiddag 6/2. Vitnet kjørte bil da en ulv kom inn i vegen framfor bilen og gjekk etter vegen ei stund. SNO er varsla i ettertid, kjelde: ville ikkje ha namnet sitt på nettet.

06/02: I følgje kvotetelefonen er nå gaupejakta i Oppland stoppa da hodyrkvota på 3 er teke ut, 1 gaupe vart visst teke ut i Land i går i tillegg til dei som er nemnt under, kjelde Sondre Imsgard

05/02: Storheter blir obdusert ved dødsfall, men det var heldigvis ikkje sauen, men raudreven som fekk skulda for at leiarhannen i østmarkareviret laut bøte med livet, kjelde Veterinærinstituttet via Facebook

05/02: 2 gauper er felt i Gudbrandsdalen i dag, 1 på Tretten og 1 i Heidal. 1 gaupe på vestsida i Nord-Fron har hatt flaks og redda seg i siste liten 2-3 gonger, kjelde Hans P Solberg. 

05/02: Gaupa i Øyer var eit hanndyr på 17,9 kg, gaupa i Gausdal var var eit hodyr på 15,9 kg, gaupa på Biri var eit hanndyr på 20 kg. I tillegg er ei hanngaupe på 20,5 kg felt i Fluberg i Søndre Land, kjelde GD.

03/02: 1 gaupe felt på Biri, kjelde Ole Knut Steinseth

03/02: 1 gaupe felt i Gausdal, kjelde Ole Knut Steinseth

02/02: Jeg har full forståelse for at rovdyrsituasjonen er krevende for mange bønder. Det er ingen som blir bonde for å plukke opp døde dyr i utmarka, sier Dale. Han viser til mange utfordringer med å forvalte bestandsmålene for jerv og gaupe som Stortinget har satt.  Samtidig er det svært viktig at forholdene legges til rette slik at vi klarer å ta ut de rovdyrene vi har for mange av i utmarka i dag både i Gudbrandsdalen og andre viktige beiteregioner, sier Dale, kjelde Landbruk- og matminister Dale på besøk i Gudbrandsdalen.

02/02: Det er større aktivitet i Telemark, der 4 gauper alt er felt i følgje Varden, kjelde Varden

02/02: Første gaupe er felt i årets jakt. Den vart felt i Roåker i Øyer i følgje GD, kjelde GD

01/02: Det har kommet inn en feil i telefonnummeret for FMs kvotetelefon i vår nettsak om annonsering av kvotejakt på gaupe. Det riktige nummeret for oppdatert kvote er 901 54 084 (betjent med telefonsvar). Vi beklager dette. FMOP HKL.

01/02: Da ønsker vi våre gaupejegere god jakt og takker samtidig for at dere hjelper alle med å opprettholde den beitemessige siden av det to-sidige målsettingen i rovviltforliket, redaktørens anm.

30/01; Ulv skote i Fyresdal i Telemark i følgje Varden, kjelde Varden. Kan vera den same som vart påskote 8/1 2016

29/01: Foto av 3 kongeørner på åte(åta er ikkje lagt ut for kongeørn) i haust (13/11 2015) på Synnhaugen i Øystre Slidre, kjelde Arnfinn Beito. Sjå bilde til høgre

27/01: FM i Oppland gav avslag på søknad om skadefelling på jerv på austsida på Fron, kjelde Ole-Petter Berget.

21/01: På møte hos FM fekk vi høyra at FM i Oppland ved erstatningsoppgjøret i haust hadde fått beskjed om å avkorta meire i ymse saker. Dette i forhold til den nye erstatningsforskrifta som tredde i kraft ved oppgjøret i 2014. Avkortinga vart gjort i forhold til "fast bestand eller ikkje av rovvilt" - eksempel: jerveskader "berre" i august/september. Avkortinga gjekk også på enkeltbrukarar med store tap i beiteområder med små tap hos resten, kjelde redaktøren

19/01: Ulv med skabb er avliva i Enebakk i Akershus i følgje Nationen, kjelde Nationen.

13/01: Nord-Fron kommune saman med beitelaga på austsida av dalen har søkt om skadefellingsløyve på jerv, kjelde Geir Johan Groven

06/01: Status lisensfelling av jerv i Oppland: 5 jerver, for kvoteopplysning ring 90154084, sjå FM Oppland, kjelde HKLFMOP.

06/01: Åteplass for jerv må vike for ubrukt kongeørnreir i Skåbu, kjelde Ole-Petter Berget

04/01: OB, OBS og OSG møtte i dag leder og påtroppande leder i rovviltnemnda m/sekretær og 3 representantar frå FM si miljøavdeling for å samtale om plan for å vera sikrare på å få teke ut lisenskvota på jerv innan 15/2, kjelde redaktøren

02/01: 1 jerv er skote på grensa mellom Løten og Stange i dag, kjelde Kaj Teppen

02/01: SNO presiserer at dei har konkludert med at det utan tvil var spor etter hund i Tverrbygda i går, og dette er retta opp i artikkel under, kjelde redaktøren via Ole Knut Steinset.

01/01: SNO ute å sjekka spora i dag, konklusjon "spor etter hund". Ingen i lokalområde har ein så stor hund, kjelde Ole P. Berget.

01/01: Godt nyttår! Nyåret startar med mistanke om spor av ulv på Sørøya i Tverrbygda, Nord-Fron. Gode bilete er sendt til SNO, kjelde Ole P Berget via Jan Kvalen.

11/12: GD melder at ein jerv er teke i felle på Lesja 9/12. Dette er den 3. av kvota på 21 som er felt i Oppland hittil.

07/12: SNO har varsla om at enkelte saker på denne nettsida er spekulative og ikkje alltid er rette. Redaktøren oppfordrar SNO til å fortsatt følgja med på sida og koma med rettingar dersom dei har sikre fakta på at det er direkte feil. Elles er sida oppretta med tanke på at alle kan koma med sine opservasjonar, og det er redaktøren som tek ansvaret for det som vert lagt ut. Utrykket "udokumenterte opservasjonar" er ein av hovudgrunane til at sida vart oppretta, kjelde redaktøren.

17/11: Jerv nr. 2 er teke i fella i Visdalen, kjelde Trond Dalseg og Torkjel Solbakken.

09/11: Fjuken meldar om at 1 hannjerv er teke i felle i Visdalen natt til søndag 08/11, kjelde Trond Dalsegg

08/11: Spor etter ulv sett i Skåbu mot Storhøliseter, kjelde Ole-Petter Berget. Bilde til høgre.

30/10: Invitasjon til jerv-møte på Otta 2/11 2015 med bl.a Tine Sundtoft på talerstolen, kjelde NJJF.

26/10: I dag har Animalia lansert rapport for døkk som søkjer om erstatning av dyr tapt eller skada av freda rovvilt. Gå til "rapporter", så til "analyser og andre" og deretter til "grunnlag erstatningsøknad". Dette er som før nemnt ein spesifikk rapport, som omhandlar berre det som søkjar treng å visa til frå sauekontrollen. Det er frivillig å bruka den, men for døkk som har oppdatert sauekontrollen er den til stor og god hjelp, lykke til!! Kjelde: redaktøren.

26/10: Videresendes til beitelag/beitebrukere i Oppland: Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november 2015. Søknadsfristen må overholdes og det er søkers selvstendige ansvar å søke innen fristen. Søknad om erstatning for tap av rovvilt må leveres elektronisk gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Dersom du ikke har tilgang på internett, kontakt kommunen for bistand. Også i 2015 stilles det krav om oppfølging og dokumentasjon på besetningsnivå. Som vedlegg til søknaden må det dermed gis individspesifikke data over alle dyr i besetningen. Se nyhetssak på Fylkesmannens nettside, FM HKL.

26/10: Ulv teke ut i Fyresdal, kjelde facebook

20/10: Ulv teke ut i Gol i Hallingsdal, kjelde NRK Buskerud

20/10: Lam teke av jerv på innmarksbeite på Kvarvet i Sør-Fron, kjelde Lars Ole Auglestad

16/10: Synsobservasjon av jerv gjort av elgjeger i Børkdalsfjelet i Sør-Fron, kjelde Therese Rudi

15/10: Klima og Miljøminister Sundtoft møtte på Lesja møtet i tillegg til over 200 andre, kjelde redaktøren. Gav løfte om tettare dialog. Skremande at dei nå hevdar at det er færre jerv pr. yngling. Talet 6,4 har vore brukt og annerkjent i mage år. Nå da antall ynglingar er så mange i Oppland vil Sundtoft nå forska på nytt om talet eigentleg er mindre for å dokumentera  kvotene er sett høge nok og at eit hi-uttak pr. definisjon tek ut ei yngling.

13/10: Ny rapport som vedlegg til søknad om rovvilterstatning vert i desse dagane lagt ut av Animalia for døkk som er medlemmer i sauekontrollen, kjelde redaktøren via Animalia. Rapporten (frivillig å leggja ved) skal visa berre det mest nødvendige, men det er også her sjølvsagt viktig at sauekontrollen er oppdatert hos den enkelte søkjar på søketidspunktet.

13/10: Nytt program Lesja møtet.

13/10: Buss til Lesja-møtet. Send SMS til Arnfinn Beito på 99037525 innan 14/10 kl. 16.00. Buss-ruta: Lillehammer (Felleskjøpet kl. 15.00, Ringebu Skysstasjon kl. 15.45, Sødorp Gjestgivergård Vinstra kl. 16.00, Otta Skysstasjon kl. 16.30 og Lesja kulturhus kl. 17.40.

13/10: Vokterhundene i Sollia vart som vi visste ein fiasko, kjelde nrk.no/ho

02/10: Program Lesja-møtet 15/10 kl. 18.00, kjelde Arnfinn Beito

29/09: Med bakgrunn i ei fersk skade iverksettes skadefelling på ei gaupe på vestsida i Bøverdalen med varighet til 05/10 kl. 12, kjelde FMOP VMK.

27/09: Konklusjon av SNO etter kadaverfunn ved Grua et ikkje overraskande "antatt ulv", kjelde Sondre Imsgard. Saka har rulla sidan ein tilfeldig bilførar varsla om observasjon av ulv 24/09, noko som visar kor viktig det er å varsle i frå, redaktørens anmerking.

26/09: Elgjeger meldar om å ha sett bjørn på 20 m hold (i 3 sekunder) i lia opp for øvre Børkdalsvatnet i Sør-Fron. Kadaver av lam funne på stedet, det var ikkje nokon stor bjørn, kjelde Stian Forr. Observasjonen kan sjåast i samanheng med spor etter og observasjon av bjørn i Skåbu og det er mogleg at denne har halde til i området (vestsida av Fron) i sommar, redaktørens anmerking. SNO ved rovviltkontakt er varsla pr. SMS i kveld og SNO ved Bø og Steinset er varsla med telefon 27/09. Men kvar er hjelpa? Jau hjelpa ligg i frivillig arbeid, satsar på at ein tilfeldig jeger kan få has på bjørnen under lisensjakta.... - styresmaktene tek heller ikkje nå ansvar. 

26/09: Det er i løpet av dagen funnet kadaver av både sau og lam ved Nysetergruvene på Grua. Kadaverhund søker i området. SNO vil undersøke funnene søndag. Skadegjører ikke fastslått, kjelde Jon Harald Snellingen og Sondre Imsgard. (Skadene kan ha sammenheng med observasjon av ulv i området, redaktørens anmerking).

25/09: Stein Glømmi såg spor av bjørn ved Strålsetrin i Skåbu 20/09, Ole-Petter Berget har varsla SNO. Meldinga kan sjås i samanheng med oppdatering 20/09 nedanfor, kjelde Ole-Petter Berget, som i dag tidleg merka at kua på Vestad hadde samla seg i eit hjørne av jordet og var urolege.

24/09: Bilfører meldar om at ulv gjekk langs gjerdet på østsida av vegen ved Hanekne mellom Harestua og Grua i dag omlag kl. 16.30, kjelde Knut Berget via Ole-Petter Berget. SNO er varsla, kjelde Svein Erik Rasmussen

22/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av jerv på Åsen, Dovre, ferske skadar, kjelde FMOP LCR

20/09: Synsobservasjon av bjørn i Skåbu, kjelde Ole-Petter Berget

19/09: 1 søye og 1 lam er teke av bjørn i Åsdalen i Ringebu, fersk skade, kjelde FMOP SGR

19/09: 2 lam er dokumentert drepe av jerv i Finndalen i Lom,1-2 dagar gamle skadar, kjelde FMOP SGR

17/09: 1 skada lam avliva i Finndalen i Lom, dokumentert jerv, kjelde FMOP SGR

17/09: 7 lam antatt drepe av jerv på Sandflågån i Stor-Elvdal utanfor jervsona, kjelde Ola Rudi

16/09: Det er sett av 2 kveldar til møte om jerv og jervjakt. Det eine møtet er på  Otta 02/11 og det andre i Lærdal 03/11. Fagkonsulent i Jakt og Fiskesenteret Eivind Lurås er iniativtakar. Innleiarar er frå SNO, NJJF, jervjegere og beitenæringa (Arnfinn Beito).Det er planlagt at statsråden kjem til Otta. Detaljert program kjem seinare, kjelde Arnfinn Beito.

15/09: Bemanningen av rovvilttelefonen i Midt-Gudbrandsdalen nå over, kjelde SKS MGL.

15/09: 1 lam funne på innmark i Skåbu i går, SNO meiner det er drepe av hund, tvilsomt seier kjelde Ole-Petter Berget

14/09: Jerveskada lam funne og avliva ved Saukampen i Stor-Elvdal, kjelde Ola Rudi

14/09: 1 lam teke av gaupe på Liasetring i Lom, fersk skade, kjelde FMOP SGR

10/09: Detaljert info om lisensjakta på jerv i Oppland, kjelde FMOP.

09/09: Lisensjakta på jerv startar i morgon 10/09, og det er tilsaman vorte gjeve løyve til å ta ut 141 jerver på landsplan, kjelde Miljødirektoratet.

09/09: Det meldest generellt om store skader forårsaka av jerv rundt om. SNO meldar i dag om 1 jerveskade ved Netoseter i Lom og 7 skader i Finndalen, kjelde FMOP HKL.

07/09: Rapport frå Ramshytta Gjeterlag: 3 lam og 1 søye drepe av jerv og 3 lam skada og avliva. Alle funnet i Vuludalsområdet under sanking i helga. Alle dyra tilhørte kjelda til denne informasjonen Ola Rudi.

07/09: Samarbeidsrådet for helseteneste og sauekontrollen bestemte på siste møtet at Miljødirektoratet ikkje lenger skal ha tilgang til sauekontrollen i forhold til søknad om erstatning av tap av sau og lam til freda rovvilt. Animalia vil i staden oppretta ein eigen rapport, som er basert på kva forskrifta seier kva søkarane må visa til om dyrehaldet sitt, til dette føremålet. Elles kan sjølvsagt alle medlemmar av sauekontrollen senda inn fleire rapportar om dyrehaldet sitt om dei sjølve vil. Bakgrunnen til vedtaket i samarbeidsrådet er at FM/Miljødirektorat med dagens adgang har brukt eller misbrukt opplysningar dei ikkje har nok fagkunnskap om, kjelde redaktøren.  

06/09: Laurdag såg vi jerv som jaga ein saueflokk i nedre Vuludalen. Vi fant både døde og skadde dyr som laut avlivast. Antageleg er det både jerv og kongeørn som har vore på ferde, kjelde Therese Rudi. Sjå forøvrig rapport over den 07/09 - redaktøren.

06/09: Under sauesankinga i går, 05/09, vart det observert jerv innanfor Voøøumsætra, Stor-Elvdal, kjelde SKS MGL.

06/09: Det er betydelege skader på sau fra i dag tidleg på Stange almenning i område Bergsjøen/Svartputten. Ulv er sansynleg skadegjerar. Det skal prøvast eit fellingsforsøk i kveld, kjelde Kaj Teppen.

04/09: Og så skjer det som må skje når bjørn kjem inn i saueflokken, jmf. meldinga i går: 2 søyer og 1 lam er dokumentert teke av bjørn i Samdalen i Ringebu, ferske skadar, kjelde FMOP SGR

03/09: Det er meldt om at lam er teke av bjørn ved Samtjønna ved Bjørnbekkbrua i natt. Det er lisensfelling på bjørn 21/08-15/10, kjelde MGL SKS. Kommentar frå redaktør: Som vanleg vert det ikkje gjeve fellingsløyve i lisensjakta. M.a.o. skal uttak av skadegjerar foregå på dugnad, noko som sjølvsagt ikkje vert freista ein gong - eg gremmes!!

03/09: Skadefellingsløyve på ein jerv i Sør- og Nord-Fron østside vert forlenga til 09/09 kl. 12.00 grunna fortsatte skader , derav fersk skade meldt av SNO 01/09, kjlede FMOP HKL

02/09: Det iverksettes skadefellingsløyve på ein jerv på Lesja sørside på bakgrunn av skadetilfeller av jerv påvist siden 22/08, varighet til og med 09/09, kl.12.00, kjelde FMOP HKL

02/09: SNO meldar om 2 jervedrepne lam på Kjølen. Lesja, omlag 2-4 døgn gamle skadar, kjelde FMOP HKL.

01/09: SNO meldar om at søya i Samdalen i Ringebu, som det tidlegare var meldt om, er dokumentert drepe av bjørn, 3-4 døgn gamal skade. Øyer fjellstyre meldar om funn av bjørnemøkk ved Nordre Veslesetra i Øyer (Tretten), førebels ikkje stadfesta av SNO, kjelde FMOP HKL.

31/08: SNO har registrert eit spor av bjørn i Samdalen/Ringebu. Det er meldt om ei drepe søye i nærliggjande område, men denne vert undersøkt fyrst i morgon, kjelde FMOP HKL.

31/08: Skadefellingsløyve på ein jerv i Dovre/Sel østside er forlenga til 07/09 kl. 12.00, kjelde FMOP HKL.

30/08: Eit lam er teke av gaupe i Helgedalen på Gran, fersk skade, kjelde FMOP ESA.

30/08: I samband med sauesankinga i går vart to kongeørner observerte rett nord for Saltstut i Saltstutlia i Nordre Land. De var svært nærgående og satte seg i en kjempestor tørrgran begge to. De er dokumentert på video. Området ligger på et hogstfelt 300 m nord for en av mine saltkveer. På dette feltet er det i år funnet 5-6 kadaver, kjelde Hans Erling Ringvold.

30/08: Lesjamøtet med bl.a. besøk av Tine Sundtoft vert arrangert som eit kveldsmøte 15/10, kjelde Arnfinn Beito.

29/08: Vagverane sankar nå sauen sin grunna jervplagen, kjelde Helen Svare.

27/08: SNO meldar om fersk skade på lam i Liafjellet, Lom og skadefellingsløyve forlenges til 03/08 kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

27/08: 1 lam antatt teke av jerv i Vuludalen i Sør-Fron. Vurdert i gårkveld som fersk skade. Skadefellingsløyve i Nord og Sør-Fron forlenges til 03/09 kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

26/08: Det er i kveld spora med hunder etter observasjon av det som antas å være bjørn i dag på Sør-Fron, utan resultat, kjelde OJS MGL.

26/08: 1 lam tilhøyrande Ola Rudi drepe av jerv ved Styggskardet, UTM 32V 0557174/6850742, fersk skade, kjelde OJS MGL og Ole-Petter Berget.

26/08: Skadefellingsløyvet på ein jerv i Sør-Fron og Nord-Fron østside er forlenga til 31/08 kl. 12.00, kjelde OJS MGL.

26/08: FM forlengar skadefellingsløyve på ein jerv på østsida i Sel/Dovre til måndag 31/08 kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

26/08: Synsobservasjon av uroleg og stressa sau i Kilevegen mellom Lillesæter og Tagestad på Sør-Fron i dag tidleg kl. 06.00. Like etter observasjonen vart eit mørkt dyr observert som kryssa vegen på veg mot nord/øst. Vitnet trur det var bjørn, men det var skumt enda og vanskeleg å sjå. Vakttelefon og SNO er varsla, kjelde Kristian Nordølum og redaktøren.

24/08: FMOP minner om frist for søknader om tidlegsank. Tilskot blir prioritert i områder med nylige påviste jerveskader. Tiltaket er tilskuddberettiget dersom beitelaget i samarbeid med kommunen søker FMOP i forkant før 01/09. Vi viser til brosjyre 2015, s. 13, kjelde FMOP.

23/08: SNO har travelt på Liafjellet og på Skårvangensfjellet med å dokumentere lam teke av jerv. Jerveskadene har begynt for fullt i norddalen nå, kjelde Helen Svare.

23/08: 2 lam dokumentert drepe av jerv på Lesja, eit i Lordalen og eit i N. Vigga, det siste fersk skade, kjelde FMOP SGR.

22/08: Dølen har dette referatet frå møtet på Sør-Fron med statssekretær Lunde.

22/08: 1 lam er teke av jerv i Vuludalen i Nord-Fron, fersk skade, kjelde FMOP SGR

22/08: 1 lam drepe av jerv ved Rundhø, Sårvangen i går, kjelde Helen Svare.

21/08: Lesja-møtet 07/09 2015 er utsett og ny dato vert sett seinare. Grunnen er at den største attraksjonen på møtet statsråd Sundtoft ikkje kjem. Etter rykteflom om dette nokre dagar har Hanne Velure bekrefta at rykta er sanne, kjelde Karl Øygarden.

21/08: Jervetispe med 2 unger vart observert rundt Blåknappen i går, kjelde Jonny Mathisen.

20/08: Statssekretær fekk med seg klar beskjed frå Oppland, kjelde GD

20/08: 1 lam drepe av jerv ved Midthaug på Skårvangen i dag, kjelde Helen Svare

19/08: 2 sauer dokumentert drepe av jerv i Grimsalen, Dovre, 2-4 dagar gamle skadar, kjelde FMOP SGR. 

19/08: Lisensjakta på 2 bjørnar i Oppland startar 21/08, kjelde FMOP.

19/08: Med bakgrunn i 1-2 dagar gamle skadar av jerv i Finndalen påvist av SNO iverksettes på nytt skadefellingsløyve i same fellingsområde som tidlegare i Vågå/Lom/Skjåk fram til 27/08 kl. 12.00, kjelde FMOP HKL/SGR.

19/08: På spørsmål til Lars Bendik Austmo i Miljødirektoratet om dokumenteringa av jerveynglinga fekk eg nå dette svaret: "Det stemmer at SNO har fått 2 bilder fra et viltkamera i Lesja der det er 2 jerver i bildet. Det synes som det ene er en valp, og i så fall er det jo en yngling. SNO hadde frist til 15. august til å rapportere all virksomhet på jerv, herunder barmarkskontroller. Det er Rovdata som har ansvaret for å sammenstille dette og rapportere på antall ynglinger totalt i regionen. Dersom dette er en valp og det er langt nok unna andre kjente ynglinger, vil det gå inn som en ny yngling. Rovdata har frist til 1. oktober med å rapportere, men om du vil ha nærmere svar før dette, anbefaler jeg deg å ta kontakt med Henrik Brøseth i Rovdata."

19/08: Førre veke vart nok ei yngling av jerv godkjent i Lesja. 1 jervtispe med unge vart fotografert av eit viltkamera ved ein fôringsstasjon for fjellrev. Dette var i eit område som var under observasjon, men dei fekk ikkje nok observasjonar til at den gjekk inn i vår. Konklusjon: Oppland har 10 ynglingar av jerv i år, kjelde Ivar Odnes. Vi har da 6,4*10=64 jerv - hiuttak 12 dyr= 52 jerv. Vi skal ha 6,4*4=25 jerv. Konklusjon: Vi har 52-25=27 jerv for mange, kjelde redaktøren som matematiker.

18/08: Miniseminar om praktiske og psykiske utfordringar når rovvilt rammar, kjelde Tone Våg

18/08: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepe av jerv i Finndalen i Lom, 1-2 dagar gamle skadar, kjelde FMOP SGR.

18/08: SNO meldar om at 1 lam er antatt drepe av gaupe ved Furuset i Nord-Aurdal, fersk skade, kjelde FMOP SGR.

17/08: Det følger ingen nye penger med i det nye fellingsløyve på 1 jerv i fronskommunane, men det er att kr. 7000,- frå førre løyve. Forsøket på skadefelling vert derfor basert på innsats frå villreinjegere, kjelde MGL v/Ole J Skjærli. Skadefellingsløyve er altså utlagt på dugnad!! kjelde redaktøren.

17/08: FM iverksetter skadefelling på jerv i Sør- og Nord-Fron østside med varighet til 27/08 kl. 12.00. kjelde FMOP SGR/HKL.

17/08: Statsekretær Lunde, som skulle koma på møtet på Sør-Fron 20/04 kl. 11.00, meldar om at han vert 1/2 time forseinka og kjem kl. 11.30, kjelde Ole Muriteigen

17/08: FM forlengar skafefellingsløyve på jerv på Sel/Dovre østside til onsdag 26/08 kl. 12.00. Bakgrunnen er 1-2 dagar gamle jerveskadar i Steindalen, kjelde FMOP SGR/HKL

17/08: SNO meldar om at 2 lam og 1 søye er dokumentert drepe av jerv i Steinsdalen ved Høvringen, 1-2 dagar gamal skade, kjelde FMOP LCR

16/08: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert drepe av gaupe på Danebu i Nord-Aurdal, fersk skade, kjelde FMOP LCR

15/08: Invitasjon og agenda for møtet torsdag 20/08 kl. 11.00 på Storsalen i Sør-Fron kommune, kjelde redaktøren.

15/08: SNO meldar at søye er teke av jerv i Grisungdalen, på Dovre, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde FMOP LCR.

14/08: 1 kopplam er av SNO antatt drept av gaupe heime ved husa hos Ola Rudi, Ringebu, Ola Rudi. 

12/08: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert drepe av jerv ved Høvringen, onlag 2 dagar gamal skade, kjelde FMOP LCR.

12/08: Måtte berre svara på lesarbrev i avisa GD idag, kjelde redaktøren.

12/08: Da er det bestemt at møtet (omtalt under) skal vera på Storsalen i Sør-Fron kommune torsdag 20/08 kl. 11.00. Rovviltnemnda i Oppland flytter nemndsmøtet sitt til denne dagen og tek det i forkant. Frå kl. 11.00 er det eit ope møte for beitenæringa, der ordførere, landbrukskontor, beitebrukere, landbruksorganisasjoner og rovviltnemnda vil innleia. Etterpå vil utpeikte folk vera med på eit dialogmøte med statsekretær Lunde. Meire detaljar seinare, kjelde redaktøren

11/08: Klima og Miljødepartementet vil møta beitenæringa i Oppland torsdag 20/08. Det er statsekretær Lunde som kjem. Ordføraren i Sør-Fron har òg invitert og dermed ligg det i korta at møtet vert halde på kommunehuset på Sør-Fron. Siste er at ordføraren er oppteke den dagen, så vi satsar på ny dato 25-26/08, kjelde redaktøren.

10/08: Påstander om at folk ikkje er drepe av bjørn eller ulv i Norge vert tilbakevist, kjelde Adressavisa

10/08: 1 lam drepe av jerv på Storflågån i Sør-Fron. kjelde Ola Rudi.

10/08: Det iverksettes skadefellingsløyve på ein jerv i Dovre/Sel på bakgrunn av ferske jerveskadar på sau. Tillete område for felling er Sel og Dovre kommuner aust for Laugen fram til måndag 17/08 kl. 12.00, kjelde FMOP HKL.

10/08: Lesja kommune har i dag søkt om fellingsløyve på ein jerv i Jora og Reindøl sine beiteomåder på bakgrunn av 4 kadaverfunn i Grønseterhø, kjelde Endre Amundgård.

09/08: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert drepe av jerv ved Sletthø på Dovre - fersk skade, kjelde FMOP HKL.

08/08: Mykje dårleg journalist-arbeid kring årsaken til at faglaga og Oppland Sau og Geit ikkje møtte på møtet på Stav på Tretten. I avisa Dølen er det referert nærast opptil sanninga, sjå her, kjelde redaktøren og avisa Dølen. Sanninga i stikkordform: torsdag 06/08, kl. 09.15: Ivar Odnes fortel at Miljøminister kjem til Vinstra i morgon omlag kl. 12.00, han veit ingenting om agenda eller kven som er beden, kl. 11.30: FM i Oppland prøver å innhente opplysningar og får vita at både Listhaug og Sundtoft kjem og at rovviltnemnda skal møta dei, kl. 12.30: Vi får vita av dei 2 beitebrukarane at Listhaug vil møta dei heime på ein av gardane deira i morgon, 13.00: På spørsmål om ikkje organisasjonane kan få vera med på møtet får vi nei, 13.57; På 2. tlf og spørsmål til Klima og Miljødepartementet veit dei enda ingenting om kven som er beden, og beitenæringa med OBS/OB og OSG bestemmer seg for i samråd med dei 2 beitebrukarane at da vi ikkje veit noko nå og da vi ikkje er ønska eller bedne så kjem ingen på møtet, kl. 15.07: Ole Petter Berget fortel at Miljødepartementet vil møte på Vinstra og vil gjerne møte beitenæringa, kl. 15.32: Arnfinn Beito fortel at Listhaug ikkje vil møte organisasjonane og stadfestar at vi ikkje møter, kl. 18.13: Høgrepolitikar frå Lesja vil gjerne at vi skal møte og at møtet nå er fløtt til Øyer, 18.22: Terje Holen bekrefter at det ikkje blir møte, 18.26: Høgrepolitikar på Lesja vert ringt opp og forklart situasjonen frå organisasjonane si side, 19.16: Lokallagsleiarar i Oppland Sau og Geit i og rundt Øyer vert oppringt og forklart at vi ikkje stiller opp, 22.08: Sau og Geit medlemmar på Lesja har vorte bedne nedover av politikar og vurderer om dei skal reisa , men får vita at dei helst ikkje skal reisa, fredag 07/08: kl. 07.35: nrk ho radio meldar at møtet er fløtt til Tretten, 08.00: Øyer Beitelag vert kontakta og fråråda å møte, møtet: 2-3 beitebrukarar i heile Oppland møter da Statsrådane møter på Stav på Tretten (Dagen før møtte over 50 på rovviltnemndsmøte på Sør-Fron), Konklusjon: Vi har bedd Miljøminister Sundtoft på møte snarast i brevsform datert 24/07, vi har ringt og purra fredag 31/07, munnleg svar om at Statsråden var på ferie og at statssekretær Lunde skulle ta kontakt 10/08. Ingen i organisasjonane fekk vita om møtet, som vi fekk "vita om" på rovviltnemndsmøte og dermed sjølvsagt ikkje var bedd på - er det da rart at ikkje organisasjonane i Oppland møtte?, kjelde redaktøren.

07/08: SNO meldar om at 1 lam er drepe av jerv i Gravdalen mellom Finndalen og Lesja - omlag 1 døgn gamal skade, kjelde FMOP HKL.

07/08: Dette skreiv GD om møtet i går, artikkel 1 og artikkel 2, kjelde GD

06/08: Møtet med Sundtoft & Co som var planlagt til Vinstra i morgon vert etter det vi veit nå arrangert på Stav på  Tretten utan offisielle representantar frå beitenæringa, kjelde redaktøren. 

06/08: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert drepe av jerv ved Gjerdinge i Finndalen, kjelde FMOP HKL.

06/08: Arbeiderpartia i Midtdalen og landbruksorganisasjonane i Oppland med felles opprop, kjelde avisa Dølen

05/08: I dag la Arbeiderpartilagene i Midt-Gudbrandsdalen fram fem krav til Stortinget for en bedre rovdyrpolitikk. Det skjer etter en sommer med mange angrep på husdyr i nettopp dette området. Vi var nødt til å ta noen grep nå, sier ordførerkandidat Rune Støstad fra Nord-Fron. Krava er her.

05/08: Ørn jager sau i Skredalsfjellet i Øystre Slidre, kjelde Sverre Skaret.

04/08: SNO meldar om at 4 lam er dokumentert drepe av jerv i Finndalen i Vågå, omlag 3 dagar gamle skadar, kjelde FMOP HKL.

04/08: Eit nytt kadaver er funne av kadaverhundekvipasje i Børkdalsfjellet i dag, kjelde redaktøren. I tillegg var etter det vi har fått visst kadavera på Rustkjølen for gamle til å dokumentera dødsårsak, men det er ingen tvil om at freda rovvilt, mest sansynleg bjørn, er årsaken til dødsfalla, redaktørens merknad.

04/08: Det går kadaverhundsøk på delar av vestsida i Nord- og Sør-Fron i dag, kjelde redaktøren.

04/08: SNO meldar om funn av eit lam i Vulufjell som går inn som antatt jerveskade ihht stikkprøveordning. Altså ikkje sett på av SNO, men tilsyn beskriv det som typisk jerveskade. Fersk i går, kjelde FMOP HKL.

03/08: 1 lam funne drepe av jerv i Skjerbekken på Sandflågån i Stor-Elvdal, kjelde Ola Rudi.

03/08: Tilsyn på Rustkjølen i Nord-Fron har alarmert med funn av 4 døde søyer i området toppen av Hestådalen mot Lomdalen på vestsida. SNO er varsla og kadaverhundekvipasjer er bestilt, kjelde Anne Kari Veikleenget, Hans P Solberg og redaktøren. Søket må sjås i sammenheng med kadaver i Bubekkedalen i går, kjelde Gudbrand Stokke og uroleg geit onsdag 29/07, kjelde Audun Søberg - hørt i dag av Hans Petter Solberg.

03/08: Kadaverhundekvipasjene i Midt-Dalen er i dag i Veslefjell/Samdalsomåde i Ringebu på dokumentering, kjelde Jonny Mathisen.

02/08: 1 død søye funne øvst i Bubekkedalen i Børkdalsfjellet på Sør-Fron, uklar dødsårsak, SNO er varsla, kjelde Gudbrand Stokke, Pål Egil Rønn.

01/08: 1 lam drepe av jerv ved Gråhø, Sør-Fron og 1 lam drepe av jerv ved Saukampen i Stor-Elvdal, kjelde Ola Rudi

31/07: NSG støtter kravet om løs, på drevet halsende hund til hjelp i skadefellingsjakt, kjelde Tone Våg

31/07: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert teke av gaupe  ved Enger i Søndre Land, kjelde FMOP SGR.

31/07: På møtet i Sør-Fron kom det fram at det i dei seinaste dagane hadde vore observert 2 jerver i lag ved Fisken og 1 jerv ved Furusæter, båe på Østsida på grensa mellom Nord- og Sør-Fron, kjelde Frank Christiansen og fleire.

31/07: Møte med beitenæringa på østsida i Midtdalen, søknad om fellinsgløyve, søknad om ekstraordinært utvida tilsyn og søknad om stadfesting av midlar til akutt tidleg-sanking ved behov blir sendt FM i Oppland, kjelde redaktøren.

30/07: Neste møte i Rovviltnemnda vert lagt til Sør-Fron kommunehus på møtesal Hundorp torsdag 06/08 kl. 09.00, kjelde Ivar Odnes

30/07: Statsråd Sundtoft svarer GD og Ivar Odnes på "politikar vis" og avvisar kritikken ho har fått, kjelde GD

30/07: Ordføreropprop mot rovviltforvaltninga, kjelde nrk.no/ho. Redaktøren av nettsida var med på pressekonferranse i Stange idag. Oppropet kan dere lesa her.  Hamar arbeiderblad skriv dette. Hedmark Sau og Geit skriv dette.

30/07: Det er gjeve skadefellingsløyve på ein bjørn i Ringebu. Bakgrunnen er ferske skadar på sau dokumentert av SNO, kjelde FMOP SGR

30/07: SNO meldar om at 3 sauer er dokumentert drepe av bjørn i Samdalen, Ringebu. Fleire skadar vert undersøkt i same område, kjelde FMOP SGR

29/07: Nye DNA spørsmål knytta til opphavet til ulven.

29/07: NSG har sendt denne uttala til bl.a. Klima og Miljødepartementet i forhold til årets beitesesong så langt, kjelde redaktøren

29/07: Observasjon av jerv ved Bøsætrin på Lesja i gårkveld og mykje uroleg sau i Slådalen (Grønhø), kjelde Helen Svare.

29/07: Det vart observert ein ulv kl. 23.30 i gårkveld i Døsvegen ved Åsen i Saksumdal, kjelde Odd Helge Ødegård

29/07: Det er bede inn til eit møte med inviterte beitebrukarar på austsida i Midt-Gudbrandsdalen på møterommet "Hundorp" ved sida av kantina i kommunelokalet på Sør-Fron, fredag 31/07 kl. 09.00, kjelde redaktøren.

29/07: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert teke av gaupe ved Skjerva på Gran, omlag 1 døgn gamal skade, kjelde FMOP SGR.

28/07: Ordføraren i Lom trugar Staten med rettsak angåande forvaltninga av freda rovvilt, kjelde nrk.no/ho

28/07: Kl. 23.13 fekk vi melding om at FMOP har gjeve fellingsløyve på ein jerv etter fersk obsevasjon på Kvarvet i Sør-Fron, kjelde FMOP SGR. Meldinga vert stadfesta av Frank Christiansen MGL. Problema vil altså ikkje enda for beitebrukarane som sanka sauen sin heim, red. anmerking.

28/07: Til opplysning så har OBS, OB og OSG sendt invitasjon til Klima og Miljøminister Tine Sundtoft om eit snarleg møte. Vi er kjent med ar Rovviltnemnda i Oppland har gjort det same og håpar at Statsråden kjem til Oppland og møter oss, kjelde redaktøren

28/07: SNO meldar om at 1 lam er teke gaupe i Bagn vestås, Sør-Aurdal, fersk skade, kjelde FMOP SGR.

28/07: Det er registrert tap av 7 sau/lam pga ørn, ulv eller jerv hos Ola Rudi i Ramshytta Beitelag. Besetningen beiter i næromådet til dei 2 besetningane på Østkjølen i Sør-Fron som har akuttsanka 700 dyr, kjelde Ola Rudi.

28/07: Det vart funne eit kadaver av eit lam ved Galgumsetra, omlag 1 veke gamal skade. Dette heng saman med skader av bjørn i Stange-område, kjelde Kaj Teppen.

27/07: Ein erfaren jeger (Kurt Haugen) som har feriert i Norde Land i sommar har sett 3 faste kongeørner saman mange gonger i området Saltstutlia. Dette er det same som tilsynet har observert, kjelde Hans Erling Ringvold.

26/07: På bakgrunn av dei 2 jervedrepne lamma i Vågå nord for Finna vert fellingsområdet for jerv i Skjåk, Lom og Vågå slik at også området nord for Finna og vest for Skjerva vert innlemma, kjelde FMOP OH

26/07: SNO meldar om funn av 2 lam dokumentert drepe av jerv nord for Finna i Vågå, minimum 3 dagar gamle skadar, kjelde FMOP OH

25/07: Det ble felt ein bjørn på skadefellingsløyve i Stor-Elvdal i dag, kjelde Geir Johan Groven MGL

25/07: Det er ikkje meldt om nye observasjonar eller funn av kadaver in går eller i dag i Midtdalskommunane i Gudbrandsdalen, kjelde Geir Johan Groven MGL

24/07: Skadefellingsløyvet for bjørn i N-Fron, S-Fron og Ringebu vert forlenga til 27/07 og skadefellingsløyvet for ulv på Lesja vert forlenga til 31/07, kjelde FMOP ESA 

23/07: SNO meldar om mogleg observasjon av ulv v/Vetlstrålsjøen (Lesja) nå nyleg (omlag kl. 22,00). Ulven angrep ei søye. SNO er på veg for å utrede, kjelde FMOP ESA.

23/07: Beitebrukarane Krestian Scheie og Lars Ole Auglestad på Sør-Fron Østside, som har mista og funne skada fleire titals sauer, har i dag fått midlar til å starta akutt innsanking av omlag 700 sauer for å avklara skadeomfanget og avliva skada dyr. Desse besetningane har vore hardt råka i fleire år og søkjer om midlar til å halda sauene på heimebeite resten av beitesesongen, kjelde Lars Ole Auglestad. Redaktøren av nettsida støtter beitebrukarane og rettar ein advarande finger ut til politikarar og rovviltforvaltninga i Norge: Varsku her! Nå går det forvidt! Beitenæringa i Norge er ein saga blott snart, jmf. ulv i nesten alle fylker, jmf. situasjonen i Saltdalen med press frå MD - Freda rovvilt innvaderar heile landet - Gjer det det med politisk vilje?? 

23/07: SNO meldar om at ei søye og eit lam er drepe av bjørn i Samdalen i Ringebu, meldinga er frå i går, kjelde FMOP ESA.

23/07: FMOP har gjeve fellingsløyve på ein jerv i delar av Vågå, Lom og Skjåk fram til 30/07, kjelde FMOP ESA.

23/07: Eit lam drepe av jerv i området Skaihø ved grensa mellom Lom og Vågå. 2 til 3 dagar gamal skade, kjelde FMOP ESA.

23/07: Skadefellingstillatelsen på en bjørn i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu østside er forlenga til mandag 27. juli kl. 12.00. SNO har i dag dokumentert to skader fra bjørn i Samdalen i Ringebu, begge skader fra i går. I Fronskommunene og Sel er det ikke meldt om nye, ferske skader i går eller så langt i dag. Det er kommet en meget usikker melding om observasjon av mulig ulv ved Bålsetra i Sør-Fron sist natt, uten at dette kan verifiseres av SNO. kjelde: Geir Johan Groven MGL

23/07: Det er drepe ei kvige av bjørn ved Skjerdingen på Ringebu-sida, inntil 2 dagar gamal skade, kjelde Geir Johan Groven MGL.

22/07: Det er kome ein del spørsmål om antall skadar i området Nysteig - Eldåsetra. SNO har pr. i gårkveld registrert 30 dokumentert/antatt skadar fordelt på jerv, ulv og bjørn, dei fleste gjeld jerv, kjelde Geir Johan Groven. MGL.

22/07: Den vaksne ulvetispa som den felte ulven i Fron vart karakterisert som av rovviltkontaktene har nå endra status til ung tispe. Kva som er årsaken er det ingen som veit - det er ikkje alltid like stor tiltru til alt som skjer i dette "faget", redaktørens eige anmerking.

22/07: SNO meldar om at eit lam er teke av jerv  i Ruphovden i Skjåk, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde FMOP ESA.

22/07: SNO meldar om at eit lam med omlag 2 dagar gamal jerveskade avliva i Liafjellet i Lom, kjelde FMOP ESA

22/07: Miljødirektoratet har bevilga kr. 300.000.- ekstra til skadefelling i Oppland. Rovviltnemnda søkte om kr. 650.000,-, kjelde Geir Johan Groven MGL.

22/07: Etter observasjon av bjørn i Samdalen i Ringebu i natt, vert fellingsområdet for bjørn utvida til å omfatta heile Ringebu.

22/07: Bjørn, som jaga sau, sett i Samdalen (Brekkom i Fåvang) seint i gårkveld, kjelde Simen Borgedal

21/07: Søye teke av hund i Gudbrandslia på Filefjell, stemmer godt med ulvemeldinga under.

21/07: FMOP har gjeve skadefellingsløyve på ein jerv på austsida i N- og S-Fron da 8 sau/lam er antatt drepe av jerv innanfor og utanfor forvaltningsområde. Løyve varer til 27/07, kjelde FMOP ESA.

21/07: Melding om synsobservasjon av ulv i Gudbrandslia på Filefjell i gårkveld. Dette er meldt til SNO og FM, kjelde Wenche via Arnfinn Beito.

21/07: 2 lam, eit ved Nyseterstyggeberget og eit ved Holbekken er dokumentert teke av ulv (Lesja), kjelde Ola Hareland. Desse 2 meldingane underbygger fellingsløyve på ulv som vart gjeve i dag, sjå fyrste medling 21/07.

21/07: Synsobservasjon av ulv i dag kl. 08.10 på Andbergshø på Lesja. 2 lam funne, kjelde Ola Hareland

21/07; Ulven, som vart teke ut i går, var ei vakse tispe i følgje GD.

21/07: Det er nå dokumentert omlag 90 kadaver til saman i Eidsvoll/Stange-området grunna ulv, mest på Eidsvoll-sida, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget - Utmarksutvalget i NBS. 

21/07: Men det slutta ikkje med i går: FMOP har i dag gjeve fellingsløyve på 1 ulv på Lesja nord for Lågen fram til 24/07 kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

20/07: SNO meldar om at lam er teke av gaupe i Eidsand på Gran, fersk skade, kjelde FMOP ESA.

20/07: For orden skuld så stadfestar FMOP at ulv er felt på skadefelling i området Simmelhøa, kjelde FMOP ESA

20/07: Det er gjeve fellingsløyve på ein jerv i Sel og Dovre østside. Bakgrunnen er 4 dokumenterte skadar, kjelde FMOP ESA.

20/07: SNO meldar om at ei søye er teke av jerv ved Høvringen, 2-3 dagars gamal skade, kjelde FMOP ESA.

20/07: Det er felt ein ulv ved Simmelhøa for ei lita stund sidan, hard nøtt denne gongen, men god fellesinnsats frå fellingsmannskapa i Sel, N-Fron, S-Fron og Ringebu ga utteling til slutt, kjelde Geit Johan Groven MGL. Gratulere og takk frå redaktøren!!

20/07: Til informasjon: Det er dokumentert skader i dag fra både ulv, bjørn og jerv i området ved Eldåkampen, Glugga, Nysteig på Sør-Fron. Skadefellingsforsøk pågår, kjelde Geir Johan Groven MGL.

20/07: Det er i dei siste 2 dagane observert spor etter jervtispe med minst 1 kvalp i området Blåhøe (Jetta) i Vågå, kjelde Jürgen Löffler via Anders Svare. SNO nektar for at det har vore yngling i dette området.

20/07: Ulv observert i angrep på sau i området Søre Eldåkampen (Fron) i dag tidleg. Det er ikkje dokumentert, men SNO er på veg, kjelde FMOP ESA

19/07: I gårkveld på veien fra Vingrom og over til Dokka, ca en km før kommune skiltet til nordre Land, kom det et dyr i veien, og over mot sør,Dokka. Kan ikke skjønne annet en det måtte vært en ulv. Lange bein og den typiske gangen. Kom en bil i mot, som nesten fikk den på panseret. Han stoppet og tenkte samme som meg, og han fikk se den godt. Rett før sto det en saue flokk midt i veien, og så seg til alle kanter. Følte seg ikke komfortable. Ene var veldig rød i siden, men kan vært noe merke spray. Så ikke godt i bil lyset. Men dere som bor der oppe? Og kjenner sauebønder. Hvis de mangler sau, eller sauene er veldig stresset om dagen,så tror jeg at jeg vet grunnen.Uttrykksikonet wink skal ikke si det hundre prosent, kan vært en polarhund, men tror ikke det. Aldri sett disse hundeulvene til Wabakken, men vis jeg noen gang skulle mene å sett en måtte det vært nå. Hadde for liten fart, og kone bil Uttrykksikonet wink men dere som bor der, og kjenner de som eier husdyr, så kan dere jo gi dem et hint, vis dyra skulle begynne oppføre seg rart. Dro sør mot retning Dokka, kjelde Heidi Hansen via Trond Erik Dalbu på Facebook.

18/07: Til informasjon: SNO har dokumentert et lam tatt av bjørn ved Koltjønna i Nord-Fron i går natt. Det er også dokumentert ei søye tatt av jerv ved Dalsegsetra i Sør-Fron, skade minst ei uke gammel. Det skal undersøkes to andre kadaver i samme område i morgen. Det er gått med fire kadaverhundekvipasjer på Nord-Fron Østside i dag, men ikke funnet nye kadaver. Fylkesmannen har i dag også gitt tillatelse til felling av en ulv dersom denne dukker opp i samband med skadefelling på bjørn, kjelde Geir Johan Groven MGL

18/07: Skadefellingslaget som løser fellingsoppdrage på bjørn t i Fron og Ringebu gis tillatelse til å felle ulv. Det skal ikke iverksettes innstas rettet utelukkende mot ulv, kjelde FMOP ESA. (fellingsløyve er altså nå gjeve på 2 artar samtidig!!)

18/07: Det faste tilsynet på utmarksbeite i Øystre Slidre ser dagleg 1-2 ørner i beiteområdet og meiner at bestanden er større enn før om åra, kjelde Arnfinn Beito.

18/07: Det er gjort observasjon av kongeørn på 30 m hold i Skartlia, Norde Land i går. Det var kadaverhundekvipasje (Trine Rudstaden) og erfaren jeger, Ole Henrik Stensrud, som såg den. I området vart det funnet 1 kadaver frå 2015 og 4 eldre kadaver på ein liten flekk. Området på omlag 20 da kan dokumenteres med UTM32V 0556973/6771373 som sentrumskoordinat, kjelde Trine Rudstaden. 

18/07: SNO meldar om at 3 lam er tekne av gaupe i Sytjennsdalen på Gran, omlag 1 døgn gamle skader, kjelde FMOP ESA.

17/07: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv i dag i Sletthøa i grenseområde mellom Sel og Dovre, kjelde FMOP ESA.

17/07: Skadefellingstillatelsen på en ulv i Nord-Fron, Sør-Fron og Sel gikk ut i dag. Det er ikke funnet nye kadaver eller meldt om obs. de siste dagene. Fellingstillatelsen på en jerv i Nord-Fron og Sør-Fron gikk ut i dag. Det er kun registrert et kadaver. Det er gitt fellingstillatelse i dag på en bjørn i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu avgrensa av Friisvegen, øst for Lågen, gjeldende til fredag 24. juli. Dette etter at SNO har dokumentert ei drept søye i området ved Eldåsetra i Sør-Fron, kjelde Geir Johan Groven MGL.

17/07: FM har gjeve fellingsløyve på ein bjørn i delar av N- og S-Fron og Ringebu. Bakgrunnen er at sau er funne drept av bjørn i området Eldåsetra på Sør-Fron (østside). Skada er truleg skjedd natt til går, kjelde FMOP ESA.

16/07: Faglaga saman med NSG kjem med kritikk til Miljø- og Klimaminister Sundtoft om evalueringa av rovviltforliket og manglande uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen og ber om eit møte.

15/07: Det er iverksett skadefellingsløyve på ei gaupe på vestsida i Sør-Fron med varighet 15/07-24/07. Grunnlaget er 2 gaupeskader undersøkt av SNO på Veslesetra natt til 14/07, kjelde FMOP HKL.

14/07: Til informasjon: Det er ikkje meldt om nokon nye kadaver eller observasjonar i dag. Det er sett ut lyttepostar i natt i området Kringensæter-Vålåsjøen i Sel i forhold til ulv, kjelde Geir Johan Groven MGL.

14/07: Sogningane får bruka alle midlar i jervjakta - ei god nyheit for oss i Oppland òg, kjelde Torgrim Rusten på Facebook.

14/07: Til informasjon: SNO har dokumentert ei søye teke av ulv i Solhjemlia i Sel (østsida). Søya er drept  natt til måndag 13/07, kjelde Geir Johan Groven, MGL.

14/07: SNO har dokumentert ei søya teke av ulv i Solhjemlia på Sel. Dette er på østsida der det har vore ulveskadar tidlegare. Søye er teke natt til måndag 13/07, kjelde FMOP HKL.

13/07: Til informasjon. Det er gått med kadaverhund i området ved Høgsætra i Sel i dag (tilgrensende beiteområde til Kvam vestside beitelag), ingen kadaver funnet. Det blei funnet et dødt lam i går kveld ved Høgsætra, lammet var sprengt, ingen bittmerker. Det er funnet ei død søye i dag ved Metunga (Rustkjølen beitelag), men denne var gammel og oppspist, ukjent dødsårsak. Ellers er det ikke meldt om andre funn av kadaver i dag, kjelde Geir Johan Groven, MGL

13/07: Ulv observert i dag på Gravåsen mellom Snertingsdal og Gjøvik, kjelde Anita Røste

11/07: Det er gått med kadaverhund i området Øldalen/Skjedalen i dag og funnet nye kadaver, men ingen helt ferske. Det er lytteposter ute i natt. Det har også i ettermiddag kommet melding om observasjon av søyer som mangler lam i området Lomsetra-Fagerli, samt mye korp i området, men så langt er det ikke funnet kadaver. Det blir gått med kadaverhund i området i morgen. Ellers er det ingen nye funn av kadaver på Kvamsfjellet i dag i forhold til jerv, kjelde Geir Johan Groven, MGL

11/07: 2 kongeørner observerte på tilsyn i dag i Slådalen i Vågå, rester av eit kadaver er funne, SNO er kontakta men ikkje vore der enda, kjelde Helen Svare.

10/07: Til info: Dei 2 lamma var drepe av ulv natt til i går i Kvamsbaksida, fellingsområdet er N-Fron og Sel kommuner og vert utvida raskt ved behov, kjelde Geir Johan Groven, MGL

10/07: På bakgrunn av at 2 lam er dokumentert drepe av ulv på vestsida i Kvam i N-Fron er det tildelt skadefellingsløyve på 1 ulv fram til fredag 17/07 kl. 12.00, kjelde FMOP LCR

10/07: Jerve-observasjon ved Sørre Vindin i Ø Slidre. SNO er varsla, kjelde Arnfinn Beito.

10.07: Til info: Skadefellingsløyve på 1 jerv gjeld i Fronskommunane aust for Laugen, FMOP har godkjendt bruk av 2 jervebåser i fellinga, kjelde Geir Johan Groven via Ole-Petter Berget.

09/07: På bakgrunn av 1 lam påvist drepe av jerv tildeler FMOP Nord-Fron kommune skadefellingsløyve på 1 jerv gyldig til fredag 17/07 kl. 12.00. Tispe m/kvalpar unnateke jakt, kjelde FMOP LCR.

09/07: Mykje bjørn kjem inn frå Sverige og heldigvis stryk mange tilbake til fosterlandet og vert skote der....

09/07: Rovviltnemnda i Oppland har klaga til Miljødirektoratet om manglende oppfølging av hiiuttak av ei jerveyngling i Haverdalslokaliteten i Dovre. Rovviltnemnda i Oppland vil ikkje vera ein jervbank for at det nasjonale bestandsmålet av jerv skal oppretthaldast da det i Oppland er påvist heile 9 ynglingar i vinter, kjelde Arnfinn Beito via brev av 08/07 frå Ivar Odnes.

09/07: Nytt frå ulven i Gausdal: Observasjon av ulv heime hos oss natt til 05/07. Sonen min stod 20 meter unna og stirra den inn i augo! Kjelde Klara H. Karlsen, Skinnerlia i Svingvoll.

09/07: Det ryktes om at ulven på østsida av Gudbrandsdalen er sist sett på Venabygdsfjellet, kjelde NN.

07/07: 1 lam drepe av kongeørn ved Rundhøa på grensa mellom Ringebu og Sør-Fron 07/07, kjelde Ola Rudi.

07/07: 1 søye og 3 lam er dokumentert drept av ulv på grensa mellom Akershus og Stange, heilt ferske skadar. Til nå er nærmere 70 dyr drept i området i 2015, kjelde Kaj Teppen.

07/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av kongeørn i Hedalen i Sør-Aurdal den 06/07, kjelde FMOP LCR.

06/07: FM i Hedmark forlengar skadefellingsløyve på 1 jerv i Stor-Elvdal og delar av Sør-Fron til 10/07 kl. 12.00, kjelde FMOP LCR.

04/07: Kongeørn sett på tilsyn 03/06 av familien Nybo. Den vart sett i Oddelia på vestsida av Dokka-elva rett overfor Nybrennlia i Nordre Land, den seilte vidare ut i dalen mot Skartlibygda, kjelde Hans Erling Ringvold.

04/07: Det vart meldt om synsobservasjon av ulv på Markaøvda rett nord for Beitostølen ved midnatt, SNO har vore på plassen - status usikker, kjelde Arnfinn Beito.

03/07: Det var Geir Haverstad som såg ulven jaga sau i Kollbergsholet på grensa mellom N- og S-Fron i dag tidleg. Han var på tilsyn etter å ha merka at sauen var uroleg. Det vart funne eit kadaver (oml. 1 dag gamalt). SNO har vore der, men vi kjenner ikkje til konklusjonen, kjelde Lars Ole Auglestad.

03/07: FM utvidar fellingsløyve på ein ulv i N-/S-Fron og Sel til fredag 10. juni kl. 12.00, kjelde FMOP ESA.

03/07: Uven vart observert på Kvarvet i Sør-Fron kl. 06.50 i dag tidleg, kjelde Lars Ole Auglestad

02/07: Frå Sverige tek vi med denne ulvehistoria, som gjev bevis på kva ulven kan gjera, kjelde Andris Kongslien.

01/07: Ulvejakt pågår, kjelde Odd Arne Myromslien.

01/07: Ulv er observert innanfor Gravdalen med retning mot Fjelltjønn, skadefellingsforsøk kan bli igangsett, kjelde Geir John Groven, MGL via Ole-Petter Berget.

30/06: Bjørn innanfor rovdyrgherde på Finnskogen er skote i følgje avisa Glåmdalen.

29/06: Det er gjort forsøk på både gaupejakt i Nordre Lia og ulvejakt i Kvam utan resultat. Ein jeger skal ha sett ulven, men ikkje fått den på godt nok hold til å skyta, kjelde Odd Arne Myromslien og Svein Rudland.

29/06: Det meldast om at 6 lam er drepe og 2 lam er avliva etter eit ulveangrep på østsida i Sel, SNO har undersøkt skadene, kjelde Per Otto Myrløkken.

28/06: SNO meldar om at 2 lam er antatt teke av gaupe ved Lamannshaugen på Jevnaker, ferske skader, kjelde FMOP ESA.

28/06: SNO meldar om at bjørn er observert ved Fokstugu på Dovre kl. 02.30 i natt. Den hadde retning mot Gardsenden, kjelde FMOP ESA. Redaktørens merknad: Bjørnen kan sikkert sjåas i samanheng med den påkjørte bjørnen omtrent på same staden 23/06.

27/06: SNO har konkludert med ukjendt dødsårsak på eit lam ved Elsevegen på Børkdalen i Sør.Fron, kjelde Pål Egil Rønn.

27/06: Det er påvist bjørn innanfor rovviltgjerdet på Finnskogen. Det vert ikkje gjeve fellingsløyve før kadaver er funnet.... SNO skal visstnok prøve å driva bjørnen ut av innhegninga, kjelde Ole-Petter Berget via Merete Furuberg.

27/06: På bakgrunn av 2 nylege skadar i område Nordre Lia i Sør-Fron er Sør-Fron kommune tildelt eit skadefellingsløyve på ei gaupe med varigheit fram til måndag 06/07 kl. 12.00. Hunngaupe m/unger er unnateke jakta, kjelde FMOP ESA.

26/06: FMOP ESA bekrefter meldinga frå MGL under. Bakgrunnen til at skadefellingsløyve vart gjeve er 8 dokumenterte tap i besetningen heimehøyrande i Stor-Elvdal.

26/06: FM i Hedmark ga i kveld Stor-Elvdal kommune skadefellingsløyve på ein jerv. Fellingsområdet omfatter delar av Oppland (vestsida av Atnsjøen), kjelde Lars Ole Auglestad via MGL v/Frank C.

26/06: Fellingsløyve på ein ulv i Sel, Nord- og Sør-Fron er forlenga fram til 03/07 kl. 12.00, bakgrunnen er ferske skader forårsaka av ulv ved Vålåsjøen i Sel, kjelde FMOP VMK.

26/06: SNO meldar om at 3 drepne sauer er undersøkt ved Vålåsjøen i Sel. 1 er dokumentert drepe av ulv, 1 er antatt drepe av ulv og 1 har ukjendt dødsårsak. Alle ligg på same plassen og skadane er omlag 1 døgn gamle, kjelde FMOP VMK.

25/06: Ved hiuttaket av jerveynglinga i Myssubytta i Skjåk vart 3 kvalpar utteke mens tispa gjekk fri. Denne tispa er nå i følgje Miljødirektoratet teke ut i Luster i Sogn, kjelde Arnfinn Beito - møte rovviltnemnda i Oppland.

25/06: 1 geit drepe og 4 skada i Øystre Slidre, usikker hund/ulv, kjelde Arnfinn Beito og Håkon Gjelstad på facebook.

25/06: Lam teke av gaupe i Nordre Lia, Sør-Fron, kjelde Jens Ove Isumhaugen

25/06: 24/06: SNO meldar om at eit lam er teke av kongeørn på Sæteråsen i Nordre Land, omlag 1 døgn gamal skade, kjelde FMOP VMK.

24/06: SNO er ikkje sikker på om det vert gjeve fellingsløyve på ulven som har herja sør i fylket dersom det vert søkt nå, bakgrunnen er som skrive før på denne sida - ulven er genetisk viktig (Galven-slekt), kjelde redaktøren frå møtet på Jevnaker i gårkveld.

24/06: Nytt frå rovviltnemnda: Lisenskvote for jerv 2015/16: 15 dyr, 6 utanfor sona. 5 innanfor sona og 4 tilleggsdyr (fordeles seinare). Utvida skadefellingskvote for ulv: 2 dyr og lisenskvote for ulv er vedteke til 3 dyr, kjelde Arnfinn Beito. Redaktørens anmerking: Kvota for jerv er sett slik at jervebestanden vil auka, vi ligg tross alt på 9 ynglingar 2015 og skal ha 4 - dette er trist.

23/06: Ulven som reiv sau i Vest-Torpa i mars, på Hadeland i påska, har herjet på Hadeland og i Nordmarka etter beiteslipp er "Genetisk viktig", fordi den er resultat av en "bestefar-barnebarn parring". Hans far er også hans oldefar, og han er onkel til sin mor, kjelde Roger Åsheim via Facebook/Rovdata

23/06: Var ute 6 mann i natt etter observasjon ulv i angrep på storfe (eller omvendt) ved Spitalsvangen rundt midnatt. Storfeflokken kom fra Mostue via Midtskogen. Funnet et par nye skader Litle-Reevangen og Weensvangvegen etter angrepene i helga, kjelde Kaj Teppen.

23/06: Omlag 50sau/lam er drepe hittil i år i området Stange/Eidsvoll, fellingsleder fryktar at 3 ulver herjer, kjelde Kaj Teppen og Hamar Arbeiderblad.

23/06: Frå nå av vert meldingar frå Hedmarksida av Oppland lagt inn på sida her, som hjelp og dokumentasjon for alle. Meldingar frå nabofylker kjem med blå skrift. 

23/06: Etter ny vurdering iverksetter FMOP eit eige fellingsløyve på ein ulv gjeldande for heile Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner, Bakgrunn er 2 dokumenterte obs. i Gausdal og på grensa mot Øyer 22/6, samt stort skadepotensiale i tilgrensa beiteområder. Løyve gjeld fram til 29/6 kl. 12,00, kjelde FMOP VMK.

23/06: Ei søye antatt teke av ulv, men kan vera bjørn på Kringsætrin i Sel vest for Furusjøen, omlag 1 døgn gamal skade, kjelde Anna MGL.

23/06: Bjørn påkjørt av nattoget ved Gardsenden vokterbolig på Joramo på grensa mellom Lesja og Dovre. Bjørnen forsvant etter påkjørselen. Foreløbig er jakta på dyret resultatlaus, kjelde Endre Amundgård. GD skriv dette.

22/06: Ulven i Gausdal vart observert ved Skogli i Øverbygda (Treahøgda) kl. 13.30 i dag. Her er både møkkprøve, bilete og spor dokumentert. Seinare kl. 14.20 vart ulven observert frå bil på baksida av Svingvoll på tur mot vest. Det kom òg fram at det vart observert ein ulv ved Nordseter på Lillehammer laurdagskvelden, så det kan vera denne som følgjer ein vestleg retning, kjelde Steinar Volden.

22/06: Dokumentert obsevasjon og spor av ulv i Musdalen og Svingvoll i dag. Fellingsområde på gjeldene løyve i Fron og Sel vert utvida med heile Gausdal kommune, kjelde FMOP VMK.

22/06: SNO meldar om at 1 søye er antatt drepe av ulv ved Hesstjønna på Sel østside, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde FMOP VMK. Demed er vel dette ulven som gjorde skade på Sør-Fron og vart sett i Kvam kome minst til Sel. Dermed må vi vel desverre advare beitebrukarar i Dovre kommune, redaktørens anm.

21/06: Tek med gladmeldinga frå Åseral i Aust-Agder, der ulven som har drepe minst 40 lam i seinare tid, vart teke ut i gårkveld. Den vart forøvrig fotografert av eit viltkamera same stad i fjorhaust(!!). Vi gleder oss saman med beitebrukarane! Les meire her.

19/06: Mykje tyder på at det var spor etter hund i Hedalen, men ein utelukkar ikkje ulv enda, kjelde Arnfinn Beito.

19/06: Usikker ulvemelding frå i går i Hedalen like ved Vassfaret. Sporavtrykk funne i veg etter eit stort hundedyr. SNO sjekker området nå, kjelde Arnfinn Beito.

19/06: Fellingsløyve iverksett på ein ulv med fellingsområde Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner på bakrgrunn av skadar på sau i Sør-Fron. Varighet 1 veke, kjelde FMOP SGR

19/06: Skadefelling er gjeve på ein ulv i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, kjelde Ole Petter Berget via MGL

19/06: Skadene er sett til antatt ulv, og det er søkt om skadefelling, avventer svar frå FM, kjelde Pål Egil Rønn via MGL.

19/06: SNO meldar om 3-4 skader av ulv påvist i Sør-Fron østside. Ein synsobservasjon av ulv i Veikledalen , Nord-Fron, kjelde HKL FMOP

18/06: Det meldes om observasjon av ulv ved oppkjøringa til Lauvåsfeltet i Kvamsfjellet (østsida), kjelde Jonny Mathisen.

18/06: ! søye er teke av bjørn eller ulv (utypiske skader) natt til i går på Furuseter på Østkjølen i Sør-Fron. Aktuelt med tilsyn i nærliggande område, kjelde Pål Egil Rønn via MGL.

18/06: Skade på sau/lam på Østkjølen på Sør-Fron (bjørn/ulv), kjelde Stein Myhrsveen.

17/06: Bilete på viltkamera av jerv ved Tjønnsetra i Kvam i gårkveld kl. 22.02.26, kjelde Jonny Mathisen.

16/06: Frå Valdres vert det meldt om synsobservasjon av ulv ved Sølvsmia i Vestre Slidre i gårkveld. SNO er varsla og har sjekka utan å finna noko. Ulven var på veg mot Vang, kjelde Arnfinn Beito.

15/06: Det er i 2015 registrert 60,5 familiegrupper av gaupe i Norge, ein oppgang på 7 frå i fjor, men under bestandsmålet, kjelde Rovdata

14/06: SNO meldar om antatt ulv i natt ved Robru på Gol, kjelde Ole Knut Steinset via Arnfinn Beito.

14/06: FMBU og FMOP utvidar fellingsområde på ein ulv med Lier kommune. Det er i løpet av helga påvist skadar i Ringerike i retning Lier, kjelde HKL FMOP

14/06: Til opplysning så er det nå ulv fleire andre stader i Sør-Norge, Ole Øvrejorde meldar på facebook at ulv vart observert og lam er funne drepe øvst i Hallingdal, fleire meldar om ulv på østsida i Eidsvoll, Sigmund Slettbø meldar på facebook at 5 lam er drepe av ulv i Åseral i Aust-Agder tysdag og onsdag. I tillegg er som før nemnt fellingsløyve gjeve i Buskerud/Oppland. Nei, det er ikkje nådigt å driva i beitenæringa.

12/06: Kaos med ulv i Lunner/Jevnaker, beitebrukarar sliter, kjelde Sondre Imsgard.

11/06: FMBU og FMOP iverksetter skadefelling på ein ulv frå kl. 21.00 og ei veke framover. Fellingsområde er Lunner/Jevnaker og Hole/Ringerike kommuner. Totalt 3 skader er påvist av SNO, dei 2 siste og ferskaste er ved Svarten/Oppkuven i Ringerike. Oslo/Bærum er ikkje med i fellingsområdet fordi dette er innanfor ulvesona, kjelde FMOP HKL.

11/06: SNO meldar om en 2 dagar gamal antatt ulveskade, kjelde FMOP HKL

10/06: Det meldast om at det vart observert ein ulv på sørre Trollåsen i Øystre Slidre i gårkveld, kjelde Arnfinn Beito. Det vart teke eit bilete, men dette var av for dårleg kvalitet til å dokumentera observasjonen. I tillegg vart SNO varsla.

09/06: Det vart gjort synsobservasjon av ein jerv på jordet til Jonny Mathisen i Kvam i Nord-Fron omlag kl.16.00, kjelde Jonny Mathisen.

09/06: Det meldast om at dokumenterte skader og synsobservasjonar av gauper i Gudbrandsdalen ikkje vert sendt på sms-varsling frå FMOP, sjølv om SNO varslar FMOP om dette, kjelde Ole-Petter Berget. OSG vil sjå nærare på dette, da ingen visste om at regelverket eller praktiseringa var slik, redaktøren

05/06: Det vert i følgje GD bekrefta at ulven var ei tispe, kjelde GD

05/06: SNO meldar om at ulv er felt på skadefelling I Lillehammer/Øyer, kjelde FMOP HKL, Oppland Sau og Geit rettar ein stor takk til forvalting og jegere som stoppa denne drapmaskina, redaktørens ord.

05/06: SNO meldar om at 13 lam er dok/antatt drepe av ulv på Roverud gård i Lillehammer i dag, kjelde FMOP HKL. Artikkel i GD.

04/06: FM Hedmark har i samråd med FM Oppland utvida området for skadefellingsløyve av ulv med Øyer kommune, kjelde FMOP ESA.

04/06: FM Hedmark utvider området for skadefelling av ulv med Lillehammer kommune etter obs. av ulven på grensa Ringsaker/Lillehammer, kjelde FMOP ESA.

04/06: Det er nå bekrefta at ulv har teke minst 32 sauer i Furnesåsen i Hedmark, kjelde GD

02/06: Status frå ulveangrepet i Jevnaker etter angrep av antatt ulv er så langt 6 lam i manko, 5 kadaver funne. SNO har styrka mistanke om ulv som skadegjerar etter funn i går. Dyra som er teke tilhørte Sondre Imsgard alle saman. Kadaverhund og SNO samarbeidar bra, og FMOP ga fellingsløyve kjapt og jaktlag var raskt på plass. Vart ikkje lange beitesesongen, ikkje meir enn 40 timar fra slepp til skade har skjedd...., kjelde Sondre Imsgard

02/06: Mogleg observasjon av ulv i Olstad i Gausdal i dag, "grått dyr gjekk over vegen", kjelde Marte Stine Skålenget via Ola Borgemoen. SNO er kontakta for mogleg sjekking av spor.

01/06: FM i Hedmark har gjeve fellingsløyve på ein ulv med varigheit til 09/06 kl.12.00 i Ringsaker og Hamar kommuner på bakgrunn av fleire dokumenterte tap til ulv, det fyrste funnet vart gjort 31/05, kjelde FMOP ESA,

31/05: Det iverksettes skadefellingsløyve på ein ulv i Jevnaker og Lunner kommuner med varigheit til onsdag 3/6 kl. 12.00, kjelde FMOP HKL.

31/05: SNO meldar om at 2 lam er antatt drepe av ulv ved Skjennumsetra på Jevnaker, ikkje dei sikraste indisia men vurdert som antatt, kjelde FMOP HKL.

31/05: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Åbjør, Nord-Aurdal i dag, kjelde FMOP HKL

31/05: 2 lam antatt drept av kongeørn i Leirskogen, Sør-Aurdal i går 30/05, kjelde FMOP HKL.

31/05: Anne Terningen meldar om at det var søya "Anne Nude" som vart funne sterkt skada bak låven hennar, søya måtte avlivast. Da er eit nytt kongeørnindivid på tur til å forårsaka store skadar att, sjå bilete under.

30/05: SNO meldar om at ei søye er dokumentert teke av kongeørn i Thomlebygda i Nordre Land, kjelde FMOP HKL.

29/05: På møte i rovviltnemndene fekk ikkje region 3 gehør for klaga om alt for store bestandar av gaupe og jerv i eigen region. Det er dei samla bestandane på landsplan som prinsipielt er prioriterte, og da dei er definert som låge må Oppland leva med dei høge bestandane, kjelde Arnfinn Beito via Ivar Odnes.

28/05: Kongeørn har teke livet av ein vaksen sau hos Camilla Frøshaug på Thomle gård i Nordre Land. I tillegg er 2 lam sakna, kjelde Anne Terningen.

27/05: Bjørn vart observert midt i ein veg på Kvamsfjellet, SNO er kontakta, kjelde Jonny Mathisen.

20/05: SNO meldar om at spor av det som antageleg er ulv er undersøkt ved Roåkervegen på vestsida av Tretten. Sporet er sett i natt eller i dag tidleg, kjelde FMOP ESA.

20/05: Kalv på Kvamme i Lom er antatt drepe av gaupe, kjelde Trond Dalsegg via Lars Eivind Sulheim.

18/05: Det vart om kvelden 16/05 søkt etter ulvespor utan resultat i Oddebygda i Torpa i Norde Land, da Trine Rudstaden frå kadaverhundmiljøet var sikker på å ha sett ulv, kjelde Hans Erling Ringvold

18/05: Gaupe tok lam på gardstunet åt Magnar Skurengslien i Kvam i Nord-Fron, kjelde GD

17/05: Ulv felt på skadefellingsløyve i Ringebu idag, kjelde FMOP HKL, takk til jegerne som gjorde jobben på nasjonaldagen!! GD skriv dette.

17/05: Det er gjort gjort nye funn av ulvespor i området ved Nordstulen i Ringebu i dag, skadefellingsforsøk vert sett i gang, kjelde Geir Johan Groven via Ole-Petter Berget.

17/05: Det vert påny meldt om observasjon av ulv på baksida av Olstappen i Skåbu, denne gongen er det ein turist som har meldt dette til kjelde mi, Ole-Petter Berget. 

15/05: Miljødirektoratet har gjeve fellingsløyve på ein bjørn i Øyer, Ringebu, Nord- og Sør-Fron kommuner fram til 18/05 kl. 12.00. kjelde FMOP HKL.

15/05: SNO meldar om dokumentert observasjon av bjørn i Øksendalen i Ringebu i går kveld, kjelde FMOP HKL via Astrid Olstad.

15/05: Ulven vart filma av forbipasserande bilist på Skjeggestad i Ringebu.kjelde nrk.no/ho.

15/05: Det er observert ein ulv i Øverbygdsvegen i Ringebu i dag. Fellingsområde er utvida til å gjelda Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Skadefellingsforsøket vil starta straks. (Melding kl. 09.01), kjelde Ole-Petter Berget via Geir Johan Groven.

14/05: Det er iverksett skadefeliing på ein ulv i Øyer kommune fram til ut 15.mai, kjelde FMOP HKL.

14/05: SNO meldar om dokumentert ulveobservasjon ved Glomstad på Tretten i Øyer i gårkveld, kjelde FMOP HKL..

13/05: Observasjon av jerv på Dypdalskvea på Sødorpfjellet i Nord-Fron, kjelde Trond Dahle via Ola Byrløkken. Berre lite grynete snø att på kvea, så spora kan sjåast på som berre nokre byks, kjelde Ola Byrløkken.

12/05: Rådyr teke av gaupe øvst i Toksefeltet i Sødorp i Nord-Fron i natt, SNO har sett det og konkludert med antatt, kjelde Anne Kari Veikleenget.

06/05: Rovviltnemnda ved Ivar Odnes gjev tilslutning til ein søknad frå Nord-Fron kommune og tilrår at Miljødirektoratet gjer eit ekstraordinært uttak av ein jerv i området inn mot Langsua, kjelde Arnfinn Beito via FMOP HKL.

05/05: Rovviltnemnda ved Ivar Odnes ber Miljødirektoratet om å utføra 2 nye hiuttak av jerv på bakgrunn av at Oppland alt no har heile 9 ynglingar. Odnes foreslår at hiuttaka vert gjort i Vuludalen, Sør-Fron og Haverdalen, Dovre, kjelde Arnfinn Beito via FMOP HKL.

05/05: Neste møte i rovviltnemnda er 11/05 kl. 09.00.

04/05: SNO meldar om at det nå er registrert 9 antatt/dokumenterte ynglingar av jerv i Oppland: Lordalen i Lesja, Visdalen i Lom, Lundadalen i Skjåk (hiuttak foretatt), Mysubytta i Skjåk, Musvoldalen i Sel/Fron, Samdalen i Ringebu (hiuttak foretatt), Åstdalen i Øyer (hiuttak foretatt), Finndalen i Lom (hiuttak foretatt), Haverdalen i Dovre, kjelde FMOP HKL.

03/05: Det går rykter om at det er sett ulv på Sødorpkjølen i Nord-Fron, kjelde Ole-Petter Berget.

29/04: Gladmelding frå Lom i dag: Ei jervtispe med 2 kvalpar vart teke ut i Finndalen i Lom, jmf. beskjed frå rovviltansvarleg i SNO, kjelde FMOP HKL og Trond Dalsegg.

29/04: I forhold til ulveobservasjonane i Skåbu har det kome fram at ein ulv vart sett da han kryssa Laugen i Kvam 24/04, kjelde Johnny Mathisen via Ole-Petter Berget.

28/04: Artikkel beviser at samfunnet lyg om DNA og avstamminga av ulven i Sør-Skandinavia, ulven er sett ut...

28/04: Arnfinn Grambo, nestleiar i det kommunale fellingslaget i Nord-Fron, har hatt både ein og to jervar på viltkamera ved Flekkfallet i Skåbu kvar natt dei siste 14 dagane, SNO er varsla, kjelde Ole-Petter Berget.

28/04: Sporhundekvipasjer v/Morten Bredal og Morten Mathisen har spora på ulven/ane i Skåbu i dag, hundane har reagert og det er funne tydelege spor av såkalla stort hundedyr, sporing v/Dalbakk fortsetter i morgon, kjelde Ole-Petter Berget.

28/04: Knut Berget observerte 1 ulv kl. 07.30 i dag ved kraftstasjonsboligane i Skåbu. I tillegg vart det observert 2 ulvar i same området fredag 24/04, kjelde Ole-Petter Berget.

24/04: Status yngleregistreringer jerv i Oppland: 7 ant/dok ynglinger: Lordalen i Lesja, Visdalen i Lom, Lundadalen i Skjåk, Mysubytta i Skjåk Musv/Vuludalen i Sel/Fron, Samdalen i Ringebu, Åstdalen i Øyer - hiuttak er foretatt ved de to sistnevnte lokalitetene - dette er foreløbige data fra Statens naturoppsyn,  følg med på rovdata.no for løpende oppdatering, kjelde FMOP HKL.

21/04: SNO har dokumentert at det var same ulven som drap tilsaman 13 søyer i Gran og Nordre Land, kjelde GD.

20/04: Jervespor vart observert av Olav Blekastad mellom Åkre og Sikkilsdalen i Nord-Fron, kjelde Erling Magnus Vaterland. 

18/04: Emil og Mathias Slettede såg 2 jervar, den eine ved brekanten til Storjuvbreen innan Elvesæter og den andre såg dei ved Ljoslia ned mot Raudbergstulen, kjelde avisa Fjuken via Torkjel Solbakken.

17/04: Bjørn dokumentert overvintra i Ringebu. Ved å etterspora bjørn i Storelvdal fann dei hiet. Kjelde GD.

17/04: Gaupe påkjørt ved Bergegaarda i Søndre Land, seinare skote. Dette er sansynleg gaupa som tok søye 31/3 2015, kjelde Øystein Stokke.

17/04: 2 jerver er tekne ut i Sogn i dag, den eine i Luster og den andre i Årdal, i følgje Nationen.

16/04: Kor mykje er jervregistreringa verd når SNO ikkje har kapasitet til å sjekke alle historiske hilokalitetane i Oppland, og sjølvsagt da langt frå har kapasitet til å sjekke eventuelle nye? Så stå på alle som er ute i fjellet og rapportèr mistenkelege spor etter jervyngling, redaktørens anmerking.

16/04: Det er alt registrert 6 jervynglingar i Oppland, 4 dokumentert og 2 antatt, les her, kjelde Rovdata.

15/04: 1 gaupe vart observert av Arne Uhlen ved Ungstad i Kvikne, Nord-Fron, kjelde Erling Magnus Vaterland.

15/04: 3 kongeørner observert i området Krøkla/Furuseterområdet på grensa mellom Nord- og Sør-Fron, kjelde Ola Byrløkken. Denne observasjonen og den under vart dokumentert under utkjøring av saltstein i dag.

15/04: Ingen spor etter jerv eller etter snøscooter/ SNO på Sødorpfjellet, kjelde Ola Byrløkken

15/04: 1 jervetispe m/2 kvalpar vart avliva i Samdalen i Fåvang i dag, kjelde Arnfinn Beito.

14/04: 1 jervetispe m/2 kvalpar vart avliva i Åstdalen i Øyer i dag, kjelde Arnfinn Beito.

09/04: Rapport frå Sogn: Viltkamera ved Fåbergstølen har teke bilete av jerv natt til 25/03, dag 25/03, natt til 29/03 og natt til 30/03. Spor av jerv funne 01/04 ved Bustein i Fardal i Årdal, 03/04 spor innover Ringsdalen ved Turtagrø på veg austover frå Årdalshalvøya, 06/04 spor ved Prestasteinsvatnet på Sognefjellet på veg sørover. Alle sporobservasjonane er dokumentert med bilete og lvert til rovviltkontakt. 06/04 var rovviltkontakt på Fåbergstølen i Jostedalen og dokumenterte spor (små spor) ned frå Båtedalen mot Øy og deretter fleire rundar på Fåbergstølsgrandane. SNO har òg dokumentert spor på sørsida av Lærdal i påskehelga, kjelde Arne R Ø via Torkjel Solbakken.

05/04: Ulven som var i Nordre Land, er truleg den som tok sau ved Moen,Gran, og som nå er sporet vidare frå der, kjelde Anne Terningen.

04/04: Kongeørn observert over Norgardene, Leppdalen  i Nordre Land, kjelde Anne Terningen.

03/04: Jerv observert på Kringlothøe på Dovrefjell, kjelde Ellen M. Syse.

03/04: To gauper er  spora ved Solli, Norde Land. Eit spor litt større enn det andre, kjelde Anne Terningen.

03/04: Spor etter ulven, som tok sau i Vest-Torpa, er funnet på Solli i Thomlebygda i Nordre Land. Spora stemmar ut fra tida med lisensjakten som føregjekk på denne tida, kjelde Anne Terningen. Spora her var nokre dagar gamle.

02/04: 2 familer stod på setra i Nybrennlia og såg på ei kongeørn som seilte opp og ned Dokkadalen nord for Skartlibygda i Nordre Land, kjelde Hans Erling Ringvold.

02/04: SNO meldar om at 1 søye er drepe og 6 søyer er skada på Moen i Gran. Skadegjerar er antatt hund, men ein kan ikkje utelukka ulv, kjelde FMOP ESA.

01/04: Det er gjeve skadefellingsløyve på ulven i Nordre Land frå Miljødirektoratet i dag, kjelde Målfrid Bølestrand.

31/03: Drektig søye dokumentert drepe av gaupe i fôrhekken(!) i Bergegaarda i Søndre Land, kjelde Øystein Stokke.

31/03: Ulvetispe teke ut ved Stai i Stor-Elvdal, kjelde Marius Larsen - facebook.Skikkeleg god nyheit!

31/03: Spor etter to jerver på Valdresflya aust for Ungdomsherberget. Dei hadde gravd seg ned på eit kadaver, SNO er varsla, kjelde Arnfinn Beito.

31/03: Miljødirektoratet ser ikkje ut til å gje skadefellingsløyve på ulven og seier at dei "vurderer ulven sin adferd og trekkmønster. Den kan like gjerne trekke bort frå tamreinområdet som inn i området, er deira vurdering.
Dei ser foreløpig ikkje skadepotensialet og avventar DNA-prøve som dei har sendt til testing." 
Dette er da ny praksis i forhold til tidlegare år, noko som vi har fått beskjed om ikkje skulle endrast, kjelde og tekst med unnatak av innanfor hermeteikna Ivar Odnes.

31/03: SNO meldar om at ei søye er teke av gaupe i Bergegarda i Søndre Land, nokså fersk skade, kjelde FMOP ESA.

30/03: Spor etter ulven kl. 09.00 ved Juvevegskillet mot Aurdal og kl, 23.00 ved Gjeilberget i Nordre Land på viltkamera, kjelde Anne Terningen.

29/03: 2 kongeørner sett i lag over Norgardene, Leppdalen  i Nordre Land, kjelde Anne Terningen.

29/03: Nå sporer de ulven i retning Gjærlia/Fellessætra i Torpa igjen etter å ha vært en runde i retning Leppdalen. Tragisk at det ikke er mulig å bruke snøscooter for å se etter spor, og raskt få ut poster. Sånn det fungerer nå vil ulven hele tiden ha for stort forsprang, kjelde Jarle Chr. Gjerdalen.

28/03: Miljødirektoratet v/Susanne Hansen har førebels svara slik på søknaden om skadefellingsløyve på ulven: Viser til telefonsamtale, og som jeg nevnte så har vi mottatt søknaden og den er under behandling men vi har foreløpig svart at vi avventer situasjonen. Det pågår lisensfelling, og det er ikke meldt om nye skader. Lisensfellingen pågår fram til tirsdag. Vi har bedt SNO om å holde oss løpende informert i saken, og det er sendt inn skit-prøver for DNA analyse som kan gi oss litt mer informasjon om ulven, kjelde Ivar Odnes/Arnfinn Beito

Konklusjon v/redaktør: Miljødirektoratet forventer at eventuelt uttak av ulv skal skje på dugnad av frivillige jegere i påska. Miljødirektoratet vil ta DNA av ulven i forkant. Miljødirektoratet har ingen respekt for kva ein ulv kan stella i stand for sau og tamrein i Oppland, og har ikkje lært noko av historia som opplendingane har av ulv i seinare år jmf. Kvam 2009, Lesja 2012, Nord-Fron/Øystre Slidre 2013, Langsua 2014. Miljødirektoratet handlar i strid med Klima og Miljøminister Sundtoft - alt er med andre ord som før - Miljødirektoratet har makta og brukar den urettferdig for beitebrukarar i Oppland.

28/03:  Kongeørn sett mot Leppsjøen og Norgardene, Leppdalen  i Nordre Land, kjelde Anne Terningen.

27/03: Det er sendt brev til Klima og Miljøminister Tine Sundtoft frå OB, OBS og OSG angåande uttak av ulv før beitesesongen 2015, kjelde Ola Råbøl.

27/03: Det er sendt brev til rovviltnemnda frå OB, OBS og OSG med krav tiltak i gaupeforvaltinga før beitesesongen, kjelde Terje Holen.

27/03: Det er sendt brev til rovviltnemnda frå OB, OBS og OSG med krav til tiltak i jervforvaltinga før beitesesongen, kjelde redaktøren

27/03: Det er i dag søkt om skadefelling av ulven i Vest-Torpa, Anette Jørstad tok seg av det, kjelde redaktøren

27/03: SNO har påvist ferske ulvespor i Vest-Torpa (natt til i dag 27/03). Dette til orientering med tanke på tilsyn av utegåande husdyr, kjelde FMOP. Redaktøren anmerker at det burde vel vore til orientering for dei som skal fella ulven...

26/03:SNO meldar om at natt til onsdag 25/03 vart 6 søyer antatt drepe av ulv i Vest-Torpa i Nordre Land, kjelde FMOP EPA. Veldig trist at slik kan skje, trist for beitenæringa, trist for den som vart råka og skamfult for dei ansvarlege som er Staten Norge, redaktørens anm.OA meldar dette her.

25/03: Færre bjørner i Norge i 2014, kjelde Rovdata. Etter litt sjekking ser det ut til at 3 bjørner med kjent id har vore innom Oppland i 2014: ST 19 og HE 88, som vart skote våren 2014 og ST20. Det er registrert ei positiv prøve i Ringebu hausten 2014 utan kjent id.

23/03: Førebels bestandsregisterering av jerv i Oppland 2015, kjelde Espen Bø

23/03: DNA spor av jerv i Oppland 2014, kjelde FMOP. Kommentar frå redaktøren: Det manglar DNA-funn frå 7 kvalpar som vart teke ut i ekstrordinære uttak våren 2014. Desse er ikkje med på rovdata grunna fare for at folk kan finna hi-lokaliten på kartet, kjelde Miljødirektoratet.

23/03: Mystiske spor sett i Sør-Fåvang hos Jo Amrud i går. SNO kontakta, men konklusjon var usikker. Sporet kan minna om bjørnespor, sjå bilete med fyrstikkask i, kjelde Siri Skamferseter.

22/03: Jerv fotografert 10/03 på viltkamera ved Augsætra i Øyer, sjå bilete til høgre.

16/03: "Reduserte rovviltskader 2014", kjelde Miljødirektoratet.

15/03: Det er gjort forsøk på jerv-uttak i Sogn, men 2 ferske spor går i retning av Oppland og der har ikkje MD gjeve fellingsløyve. Det arbeides nå for at fellingsløyve vert utvida til Oppland ved å bruka Ivar Odnes som talsmann, kjelde Arnfinn Beito.

12/03: Rovviltnemnda gjekk i dag inn for at ekstrauttak av jerv skal verta 1. prioritert i områda Øyer/Ringebu og Langsua/Fron Vestside, og 2. prioritert i områda Jøndalen, Vågå og Mysubytta Skjåk, kjelde Arnfinn Beito.

12/03: Rovviltnemnda bestemte i dag etter påtrykk frå beitenæringa å auke gaupekvota med 2 dyr i Land og Sør-Aurdal, kjelde Arnfinn Beito og Jarle Chr. Gjerdalen.

09/03: Det har nå over lang tid vorte fotografert jerv på viltkamera i Langsua, og dette dyret/desse dyra må reknas som stedbundne. Rovviltnemnda i Oppland har fått oversendt ei rekkje bilete som dokumentasjon, kjelde Arnfinn Beito.

08/03: Jervespor observert ved Nørdre Øya i Tverrbygda I Nord-Fron i går. SNO er forsøkt kontakta, men det er ikkje oppnådd kontakt i dag, kjelde: Kari Kvålen og Ole-Petter Berget.

02/03: 50 av ei kvote på 142 jerver vart felt i lisensjakta, kjelde Miljødirektoratet.

02/03: Jervespor observert fleire gonger siste tida på Kvam vestside, men SNO seier at det er gaupespor, kjelde Odd Arne Myromslien.

28/02: Jerv observert på Svarttjønn ved Mykkelsætra på Fåvang østside i dag kl. 15.40, kjelde Stein Myhrsveen.

21/02: Jerv observert ved Ny-Steig i Sør-Fron (øst) natt til i dag, kjelde Lars Ole Auglestad.

17/02: Og forskerne er betalt eller har ein egen agenda.... Mål: Mest mogleg ulv, kjelde Østlendingen

16/02: 9 av 12 jerver på lisenskvota vart dermed teke ut i lisensjaktperioda i Oppland. Talsmann for beitenæringa i Oppland, Terje Holen ber i brev til rovviltnemnda om ei forlenging av lisensjakta på 14 dagar. Rovviltnemnda skriv i svar at dei tek stilling til dette 17/02, kjelde Terje Holen og Ivar Odnes.

15/02: Jerv m/mistanke om 2 fotografert natt til 15/02 ved Tjønnsetra i N-Fron, kjelde Jonny Mathisen

15/02: 1 gaupe (hannunge) vart felt i Ryfoss i Vang i Valdres, kjelde Rovbase. 6 gauper er hittil felt i Oppland.

12/02: Nok ei gladmelding: 1 gaupe (vaksen ho) felt i Høre i Vang i Valdres 10/02, kjelde GD.

11/02: 1 hannjerv er teke ut i Reindøl, Lesja, kjelde Rovbase.

11/02: Gladmelding: 1 jerv er teke i bås i Visdalen i Lom i går, kjelde Torkjel Solbakken.

10/02: Styret i NSG diskuterte og vedtok i dag at det nå er på tide å få ein advokat til å sjå på om Staten kan fortsetja med "å ta frå oss beiteretten" med den meiningslause einsidige rovviltforvaltninga dei driv. 

10/02: Beitenæringa i Oppland og Sogn og Fjordane sendte i dag eit brev til Miljødirektoratet om hjelp tilk p ta ut lisenskvota av jerv. Da spørs det om gjengen i Trondheim synest dette er verdt å bruka pengar på.

08/02: Ein hannulv ble felt ved Mykleby i Stor-Elvdal i ettermiddag på lisensjakt, kjelde Rolf Larsen - facebook.

06/02: Ulv felt i Rendalen, kjelde Østlendingen

04/02: 1 hanngaupe vart felt i Sør-Fåvang i dag omlag kl. 16.00, kjelde Sire Skamferseter. Takk til ivrige og flinke jegere!

03/02: Nord-Fron kommune klager på at dei ikkje kan bruka snøscooter som praktisk og nødvendig hjelhttp://www.nsg.no/getfile.php/1372318/Fylkeslag/Oppland/Dokumenter/Fagstoff/Krav%20om%20%C3%A5%20f%C3%A5%20bruka%20sn%C3%B8scooter%202015.pdfpemiddel i forsøket på å ta ut jervekvota innan 15/2 2015.

03/02: Styret i Langsua Nasjonalpark motarbeidar jervjakta, kjelde Arnfinn Beito

02/02: GD meldar dette om at 3 gauper vart felt fyrste jaktdagen i Oppland.

01/02: Forvaltning av jerv på dugnad fører som vi veit ikkje fram, GD meiner òg dette.

01/02: 1 hanngaupe felt i Søndre Land, kjelde Tormod Forr.

01/02: 1 hanngaupe på 21 kg felt i Svatsum, Gausdal, kjelde Tormod Forr.

01/02: 1 hanngaupe på 18,5 kg er felt i Ringebu, kjelde Rolf Larsen på facebook, sjå bilete

30/01: Da nærmer gaupejakta seg og vi ønsker jegerne lykke til! Vedtak om kvota i Oppland er her.

30/01: Påtalemakta i Gudbrandsdal vurderer å anka, kjelde avisa Dølen.

29/01: Nord-Fron Sau og Geit er frikjendt i den såkalla "skotpremiesaka", som var oppe i Nord-Gudbrandsdal Tingrett 21/01, kjelde dom avsagt i dag. GD skriv dette i kveld. Dølen dette.

29/01: I forhold til fellingsløyva på 4 jerver som er gjeve for kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Dovre, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Gausdal og Øystre-Slidre så er det foreløbig roleg i Midt-dalen. Grunnen er at det desverre ikkje er gjeve rom for bruk av snøscooter i særleg stor grad. Det vert jobba adminstrativt og politisk i forhold til utvida bruk av snøscooter, kjeld Geir Johan Groven MGL. Meldinga visar at myndigheitene gjerne kan "hjelpa" til med fellingsløyve når dei veit at sjansen for å lykkast med felling er minimal, kommentar: Pål Kjorstad

28/01: 1 vaksen hannjerv er felt i Øyer, 7 jerver er dermed felt i Oppland av kvota på 12.

23/01: Jerv teke i bås på Lesja (same bås som den 19/01), kjelde Ellen M. Syse. Rovbase meldar om at det var ein vaksen hannjerv, Jerven den 19/01 var òg ein hannjerv.

23/01: Jerv fotografert på viltkamera i Ny-Steig, Østkjølen, Sør-Fron, sjå bilete.

23/01: Det er gjeve fellingsløyve på 4 jerver i tida 23/01-15/02 2014. 

21/01: "Skotpremiesaka" for retten i Nord-Fron. Vi krysser fingrane for at dommen går vår favør.

19/01: Jerv teke i bås på Lesja i dag tidleg i nærleiken av Grønsetra på Dovrefjell, rovviltnemnda har etter dette tildelt eit fridyr til jervesona, kjelde Ellen M. Syse.

18/01: Ein jerv vart felt i Søre Svaningsløypet på Lesjaskog i kveld, godt nytt i desse jervetidene! Kjelde Karl Øygarden.

16/01: Minner om foredrag om rovviltjakt og gevirdømming på Rudi Gard laurdag 24/1 kl. 18.00.

12/01: Det er bekrefta at jerven som vart felt i Lom under kvotejakta nå er attfunne og bekrefta død, kjelde Trond Dalseg.

09/01: 3 jerver av kvota på 12 er felt i Oppland. Beitenæringa hadde eit litt opprivande møte med Ivar Odnes i rovviltnemnda og Erik Sandberg hos FM i Oppland i dag. Vi ønskjer sterkt at reelle tiltak vert sett i gang NÅ for at vi vert sikre på at kvote vert teke ut. Da er det både trist og frustrerande at det i møte vert nemnt at jervekvota for Oppland kan vera sett for høgt.

05/01: Det vil bli prøvd å få til eit møte med rovviltnemnda i Oppland med det fyrste for enda ein gong og minna dei om at lisenskvota på jerv må takast ut snart, kjelde Arnfinn Beito

Godt Nyttår!!!

31/12: Året avslutta altså med enda ei påminning om kor utsatt beitenæringa har vorte for den aukande rovviltstamma. Denne gongen var det Fram Reinlag i Valdres som vart hardt råka. Ein ulv vart fellt i dag, og da får vi håpa at dette var den einaste av sitt slag i dette område denne gongen, og at dette sette ein førebels stopp for lidinga og drapa av tamreinen. Eg ønskjer alle lesarane av heimesida vår eit godt nytt beiteår!! Mvh redaktøren Pål Kjorstad.

31/12: Ulven var ein hannulv på 43 kg og vart fellt på Fullsenn i Skrautvål sameie, kjelde Arnfinn Beito. Dette melder OA om saka.

31/12: Miljødirektoratet meldar om at 1 ulv er felt av SNO i Øystre Slidre/Gausdal i dag kl. 13.30, kjelde FMOP HKL.

29/12: FM i Oppland bekrefter dette i ei melding kl. 16.00: Fylkesmannen har gjeve skadefellingsløyve på ein ulv i området mellom Øystre Slidre/Gausdal etter skader på tamrein, kjelde FMOP HKL.

29/12: GD meldar om at Miljødirektoratet har bestemt at det likevel vert gjeve fellingsløyve på ulven i Valdres.

29/12: SNO meldar om 2 nye skadar på rein i Fram truleg frå i dag tidleg, kjelde FMOP HKL.

28/12: Søknad om fellingsløyve på ulv i Langsua er avslått grunna julefreden, kjelde avisa Valdres.

27/12: Både avisa Valdres og Gd meldar om at over 30 rein har vorte skada og drepe av ulv i Fram Reinlag. Det har vorte søkt om fellingsløyve av ulv i Langsua.  

27/12: SNO har vore ute i går og i natt og sett på mange rein som var teke av ulv i Haldorbu-området. Skadar frå omlag 23/12 og fram til i går natt, kjelde FMOP HKL.

25/12: Ulv fanga i Vågå(?), men seinare same kveld bekrefta at det var ein spøk. Ein svært dårleg spøk etter mitt syn. For småfenæringa er ulv såpass alvorleg at nokon som til alt overmål driv i næringa sjølv, ikkje skal spøkja med slik. Ein dag kan den ekte ulven koma...

18/12: GD reflekterer over ulvedebatten med vurderinga av nye bestandsmål i 2015

17/12: Jerv skote i Sel.

12/12: Jmf laushundar omtala i punkt 05/10 og påfølgjande anmeldelse som brot på bandtvangsregelen, så har dei sikta i saka vedteke forelegg på bot i følgje Vestoppland politidistrikt i brev 4861\ 14-12, kjelde Arnfinn Beito.

12/12: OSG oppfordrar alle som har fått avkorting i erstatningsoppgjøret utover normaltapet om å anka avgjerda dersom ikkje FM har gjort rede for og bevist kva som var årsaken til det unormale tapet, ved å visa til Krokann-dommen og den nye forskrifta om erstatning for bufe drepe eller skada av freda rovvilt. 

12/12: FM i Oppland meldar om at rovvilterstatninga er sluttført for 2014. 327 har søkt om erstatning og det vart erstatta 3700 sau og lam. GD har dette om saka.

10/12: Arnfinn er bedd på evalueringsmøte m/SNO og faglaga tysdag 16/12 på Hunderfossen. Dere som har saker dere vil at Arnfinn skal seia frå om på møtet kontaktar Arnfinn om dette.

20/11: Nationen meldar om færre gauper i Norge i 2014.

20/11: Ny dato for "skotpremiesaka" er bestemt til 21/1 2015. Avisa Dølen har denne artikkelen i nettutgava si si dag. 

19/11: Skotpremiesaka er antatt utsett til tidsrommet 21.-23/1 2015. Grunn til utsettinga har aktoratet forklart med manglande etterforsking, så nå skal fellingsløyver på det aktuelle tidsrommet hentas inn, saksbehandlinga til fylkesmannen i Oppland skal hentas inn, om FM eventuelt kan fastsetja skotpremie, styrevedtaket i Nord-Fron Sau og Geit skal granskas og om kven som eventuelt var med og kven som tok avgjerda. Til slutt skal foretaket Nord-Fron Sau og Geit og kven som skal representera det sjekkast. Dette er opplysningar som "alle" veit og/eller kan finna fram til på 1 time, men etterforskninga har altså ikkje fått dette på plass i følgje aktoratet. Vi som har arbeidd med saka ei stund synest at det er respektlaust av "Staten" og gje ei bot for noko dei ikkje veit nok om, og i tillegg beramma ei rettsak før etterforskinga er ferdig når dei har hatt så god tid på seg, kjelde Pål Kjorstad

18/11: Siste nytt i saka under henta frå nettsida til avisa Dølen på Vinstra, har det vorte gjort for dårleg politiarbeid eller har skifte av aktor i saka ført til at påtalemakta vil sjå nærare på saka?

18/11: Avisa Dølen på Vinstra har stilt spørsmål kring utsetjinga av saka ikring skotpremie, som i går vart utsett.

17/11: Tiltalt i saka, Nord-Fron Sau og Geit, stillar seg undrande til dette utspelet og krev foklaring på kvifor saka ikkje var ferdig etterforska før den skulle til retten og krev òg svar på kva for nye etterforskningssteg som nå skal/må gjennomførast frå påtalemakta si side. Nord-Fron Sau og Geit har førebudd seg til saka og brukt både mykje tid og ressursar på dette, samstundes som det har vore ei stor belalstning over tid for leiar i Nord-Fron Sau og Geit personleg, kjelde Pål Kjorstad

17/11: Påtalemyndigheten i "skotpremiesaka" har bedd Nord-Gudbrandsdal Tingrett om utsettelse av hovudforhandlingene. Som grunn opplyser de følgende: "Påtalemyndighetene innser at det trengs mere tid til å etterforske og opplyse saken på bedre vis enn slik saken nå er opplyst."

14/11: Færre tap til freda rovvilt i Sødorp, kjelde GD.

13/11: Rovviltnemnda har neste møte 20/11 der evalueringa frå beitesesongen skal opp. Faglaga og OSG skal ha eit felles innlegg på møtet og Arnfinn vil gjerne ha innspel frå "grasrota" snarast råd er og seinast søndag 16/11.

12/11: Det søkes om erstatning for 6300 sau og lam i Oppland for 2014.

12/11: Varsle om familiegrupppe av gaupe og få 1000 kr i "skotpremie".

10/11: Ulv fotografert m/viltkamera på Hokna, Fåberg, Lillehammer 16/10 2014, kjelde Anette Jørstad.

09/11: Spor etter antatt ulv ved Slangen i Skåbu. SNO sjekka dei seinare, men da var dei nedsnødd. Spora verka etter SNO si oppfatning litt små til å vera ulv, men vanskeleg å konkludera på.

04/11: Høgres Gundersen er skuffa over byråkratiet i framlegget til ulvesona.

28/10: Krav og rettleiing i fothold til søknad om rovvilterstatning, kjelde FMOP.

24/10: OB, OBS og OSG har forfatta eit felles brev som innspel til rovviltnemnda.

16/10: Oppland Sau og Geit er oppteke av dyrevelferd og av å minka tap av sau på beite. Vi har brukt uhorveleg mykje tid på utfordringane rundt freda rovvilt gjennom mange år. Vi er derfor svært kritiske til Mattilsynet, som har velta innpå oss og ikkje minst dei 20 enkeltbeitebrukarane den svært ressurskrevande, rettskrenkande og lite gjennomtenkte "Beitenektsaka" i 2014. Det ser i ettertid ut til at saka ikkje var ei sak ein gong, og at alt styret til slutt botna ut i det vi veit at Mattilsynet kan gjera inngrep i beitebruken berre ved akkutte hendingar i beitesesongen. 

16/10: Nord-Fron Sau og Geit v/Anne Kari Veikleenget må møta i retten 20/11 2014 i saka om "skotpremie". OSG beklagar at samfunnet brukar tid og ressursar på ei sak som dette.

14/10: NSG har lagt ut denne artikkelen om den såkalla "Beitenektsaka".

13/10: Det vert i kveld hevda at Mattilsynet sentralt i møte med landbruksorganisasjonane har forklart munnleg korleis vi skal forstå ankesvaret frå RK Buskerud, Telemark og Vestfold. Varselet om beiterestriksjonar er trekkt tilbake, Mattilsynet kan ikkje gje beiterestriksjonar basert på historiske hendingar, det må ein akuttsituasjon tll for at Mattilsynet kan vedta restriksjonar i beitebruk for beitebrukarar, kjelde Tone Våg, NSG.

13/10: Infomøte om effektivisering av lisensjakt på jerv. Påmelding innan 15/10 til  Erik Sandberg, tlf: 61266070 eller til mail på fmopesa@fylkesmannen.no. Møtet vert halde på Statens Hus 20/10 kl.18.00-21.00 m/enkel servering.

09/10: SNO meldar om at eit viltkamera vest for Laugen på Tretten fanga opp eit dyr i dag som vart vurdert som antatt ulv, kjelde ESA FMOP. Bilete er til høgre, klikk på det for å sjå det stort.

05/10: 2 hunder har vore lause fleire gonger i beitesesongen meldar avisa Hedalen, kjelde Arnfinn Beito.

02/10: SNO meldar om at eit lam er drepe av gaupe i Bråtå i Skjåk, nokså fersk skade, kjelde VMK FMOP.

02/10: SNO meldar om at eit lam er drepe av gaupe i Nordsinni i Nordre Land, omlag ei veke gamal skade, kjelde VMK FMOP.

02/10: SNO meldar om at ei søye er antatt drepe av bjørn på Nordstulen i Ringebu, omlag 1 veke gamal skade, kjelde VMK FMOP.

26/09: Desverre fekk vi ei skuffande melding pr. epost i dag: Klaga vår i beitenektsaka vart avvist. Regionkontoret for Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark fastheld vedtaket til Distrikstskontoret i Gudbrandsdalen. Organisasjonane er orientert og vil tenkja seg om kva neste steget i saka vil bli, Underteikna redaktør har hatt kontakt med fleire i Mattilsynet i dag og fortalt kva det praktiske utfallet av denne klaga fører til for beitebrukarane i saka og beitenæringa i Oppland. Dei fleste i Mattislynet har forståelse for oss, men det finns desverre nokre unnatak. Beitenæringa vil stå fast og saman i denne viktige saka, og støttar seg  bl.a. på sunn fornuft og munnlege lovnader frå Landbruk og Matdepartementet. Det er ingen tvil om at beitenæringa vert urettferdig behandla mht bl.a. ulikt grunnlag i dyrevelferdsaker i rovvilt- og beiteprioriterte områder, ulik praksis i slike sakar i landet og at rett og slett årsaken til at beitebrukarane i denne saka har kome opp i denne håplause situasjonen er mislykka jerveforvaltning i Oppland ved at bestanden i dag er dobbelt så stor som bestandsmålet Stortinget har bestemt. 

24/09: "Et lam i Sør-Fron måtte i dag avlives etter å ha blitt jaget av en hund. Politiet sier at de vil følge opp saken", kjelde nrk.no/ho. Dette føyer seg inn i rekkje av mange hundetilfeller beitesesongen 2014.

24/09: SNO meldar om at 2 lam er drepne av bjørn på grensa mellom Ringebu og Fron innst i Venabygda, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

24/09: Viktig melding ang. rovvilterstatning som vi ber bli videreformidlet til beitelag og enkeltbrukere med sau; det er fra i år nytt regelverk for erstatning for tap av bufe til rovvilt - det blir ikke anledning til å søke på papirskjema, alle må søke via internett/elektronisk søknadsenter innen 1. November 2014. De som ikke har internett må spørre om bistand fra nabo/andre brukere/event kommunen - det vil bli lagt ut informasjon om dette på fylkesmannens nettside med det første. Kjelde HKL FMOP.

24/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av jerv i Åsdalen i Ringebu i går 23/09, ferske skader, kjelde HKL FMOP.

24/09: SNO meldar om at eit lam vart drepe av bjørn i Venabygda i Ringebu i går, 23/09, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

23/09: FM har iverksett skadefellingsløyve på ei gaupe i Nord-Fron og Sel vest for Laugen og vest for Sjoa med unnatak av familiegruppe med varighet til 30/09, kjelde HKL FMOP.

23/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av gaupe i området Kulidalen sørvest for Sjoa i Sel, omlag 2 dagar gamle skader, kjelde HKL FMOP.

21/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe i Sør-Etnedal, fersk skade, kjelde HKL FMOP.

21/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv ved Søre Vigga på Lesja, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP. 

21/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av bjørn sør i Dynjefjellet i Ringebu, omlag 3 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

19/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av gaupe ved Lundmokrysset/Brennbru i Etnedal, omlag eit døgn gamle skadar, kjelde ESA FMOP.

16/09: Saueeigar i Rauma har mista 101 lam eller bortimot 60 av lamma sine til jerv, kjelde Erik Bakken, sjå Åndalsnes Avis.

16/09: Det meldast om at ei søye er drepe av rovvilt på inngjerda mark i Skåbu, det er mistanke om ulv eller "hundedyr", som SNO kallar det, kjelde Ole-Petter Berget. Vi etterlyser folk som har sakna ein relativt stor hund i sommar.

16/09: SNO meldar om at eit lam er drepe av gaupe i natt ved Lessplassen i Skjåk, kjelde ESA FMOP

15/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv ved Blåberget på Dovre, 3-5 dagar gammal skade, kjelde ESA FMOP.

14/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av jerv i Søre Vigga på Lesja, nokså ferske skader, kjelde SGR FMOP.

13/09: SNO meldar om at 2 lam er antatt drepe av jerv i Skardshøe på Dovre, omlag 2 dagar gamle skader, kjelde SGR FMOP.

13/09: SNO meldar om antatt observasjon av bjørn ved Malmtjønna/Hundersetra i Øyer i dag, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at 2 lam er drepne av jerv i Søre Vigga på Lesja omlag 2 dagar gamle skadar, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at eit lam er avliva, antatt skada av jerv i Jøndalen på Dovre. Eit lam er avliva av same årsak i Skardshøe og eit lam er funne drepe, båe desse vert sett på av SNO i morgon. Alle desse skadane er ferske, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av gaupe i Bøverdalen i Lom natt til i dag, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at bjørn vart fotografert med viltkamera 05/09 i Brekkom i Fåvang, kjelde SGR FMOP.

12/09: Eit nytt lam (jmf 3. artikkel nedanfor) er dokumentert drepe av jerv på Jensås i Sør-Fron, omlag 4 dagar gamal skade, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av gaupe på Leirskogen i Sør-Aurdal, omlag 1 døgn gamal skade, kjelde SGR FMOP.

12/09: GD meldar: Fortvila sauesankere i Norddalen.

12/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv på Jensås i Sør-Fron, nokså fersk skade, kjelde SGR FMOP.

11/09: SNO medlar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Nordre Sekken i Lom, omlag 5 dagar gamal skade, kjelde VMK FMOP.

11/09: SNO meldar om at 2 bjørnedrepne søyer er funne i Almenningsvegen i Fåvang, omlag 1 veke gamle skader, kjelde VMK FMOP.

11/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv i Jøndalen på Dovre vestside, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

09/09: Landbruksorganisasjonane i Oppland møtte Tine Sundtoft på Lillehammer. Linker: Facebook. OBS

08/09: SNO meldar om at 5 lam er dokumentert drepne av jerv i Skaihøområdet, Lom/Vågå, sett på i går av rovviltkontakt, kjelde ESA FMOP.

08/09: I følgje FC MGL skal det vera 2 søyer og ikkje 2 lam i førre meldinga.

08/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av bjørn i Brekkom, Ringebu, 1-2 dagar gamle skadar, kjelde ESA FMOP.

07/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert teke av jerv i Finndalen, fersk skade, kjelde ESA FMOP.

07/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv i Liafjellet i Lom i gårkveld, kjelde ESA FMOP.

06/09: Ulv observert på 50m avstand av sausankere nedanfor Elstadsetra i Åsdalen i Ringebu under sankinga i Vekkom Gjeterlag. SNO er kontakta., kjelde Knut Evensen.

05/09: FM har tildelt S-Fron kommune skadefellingsløyve på ein jerv, gyldig til 09/09. Område er N- og S-Fron øst for Laugen, Ringebu øst for Laugen og vest for Rv27 og Stor-Elvdal vest for RV27, kjelde ESA FMOP. 

05/09: SNO meldar om eit avliva lam, som var dokumentert skada av jerv i området Rundhøa i Sør-Fron, kjeld ESA FMOP.

05.09: FM har gjeve forlenga skadefellingsløyve på ein jerv i delar av Ringebu av 01/09 til 09/09 kl. 23.59, kjelde ESA FMOP.

04/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe på Våvollsetra i Nordre Land, kjelde HKL FMOP.

04/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Styggskardshøa i Fron, 2-3 dagar gamal skade, kjelde FMOP.

03/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Nordheringslia i Vågå, fersk skade, kjelde HKL FMOP.

03/09: Jervefellingsvedtak Nord-Fron/Sel.

02/09: SNO meldar om at eit lam er ant. drepe av jerv i Tverrbekken i Grimsdalen på Dovre, lammet tilhøyrer besetning frå Folldalen, kjelde ESA FMOP.

02/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av jerv i Ormdalen i Ringebu, 4 dagar gamle skader, kjelde ESA FMOP.

02/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av jerv ved Skårvangen i Vågå, ferske skader, kjelde ESA FMOP.

02/09: Bjørnemøkk oppdaga i nærleiken av Søre-Goppoll-vegen i Sør - Fåvang, fersk i dag, kjelde Stein Myhrsveen.

01/09: Ulvefellingsvedtaket Nord-Fron/Sel /Vågå.

01/09: SNO meldar om at eit lam frå Dovre og at eit lam frå Lesja er dokumentert drepne av jerv på Vågå-sida av Slådalen, 2-3 dagar gamle skader, kjelde ESA FMOP.

01/09: SNO meldar om at eit lam er ant. drepe av jerv i Skardshå på Dovre vestside, omlag 2-3 dagar gamal skadem kjelde ESA FMOP.

01/09: Det er dokumentert skade på eit lam i Vekkom Beitelag som er grunnen til fellingsløyve under meldar Geir Johan Groven MGL.

01/09: FM tildeler Ringebu kommune felingsløyve på ein jerv i området aust for Laugen og aust for Venabygdsvegen fram til 08/09 kl. 12.00, kjelde ESA FMOP.

01/09: SNO meldar om at eit lam er ant. drepe av jerv i Øverlihøgda i Ringebu, omlag 3 dagar gamal skade, kjelde ESA FMOP

31/08: Til informasjon: Når det gjelder skadefellingsforsøket på ulv i Vågå, Sel og Nord-Fron er det ingenting som tyder på at ulven er i området nå. Det er ikke funnet flere kadaver, og det er rolig i det aktuelle fellingsområdet. Det ble gjort ubekreftet observasjon av en ulv i Lom natt til lørdag. Når det gjelder skadefellingsforsøket på jerv i Nord-Fron og Sel går dette ut i morgen. Det er ikke funnet flere jervedrepte kadaver eller gjort observasjoner av jerv så langt i fellingsområdet. Ellers melder SNO om at et lam ble avlivet i Kvennslådalen i Sel i dag, eldre skade, antatt jerv, kjelde Geir Johan Groven.

31/08: SNO meldar om 2 kadaver dokumentert drepe av jerv ved Vetl-Sjerva på Lesja vestside, 1-2 dagar gamle, kjelde VMK FMOP.

31/08: SNO meldar om eut skada lam, som vart avliva i Kvannslådalen på Sel, ant. jerveskade - gamal skade, kjelde VMK FMOP.

30/08: Ulv er observert i Veodalen i gårkveld kl. 17.30 i følgje Bjørn Ola Vaagaasarøygard. SNO er varsla, kjelde Trond Dalsegg.

29/08: Landbruksorganisasjonane i Oppland får eit timesmøte med Klima- og Miljøministeren på Lillehammer 09/09 kl. 08.30-09.30. Vi ber den einskilde ta kontakt med OB. OBS eller OSG i god tid før møtet og koma med konstruktive innspel som delegatane kan framføra for Sundtoft.

29/08: Marit Arnstad kritiserar roviltpolitikken regjeringa fører.

29/08: Vågå kommune er ansvarleg for fellingsforsøket på ulven (sjå under). Dyreeigar som hadde fått skade av ulven var frå Vågå, kjelde Geit Johan Groven, MGL.

29/08: FM har gjeve fellingskløyve på ein ulv i delar av Nord-Fron, Vågå og Sel med varighet til 04/09 kl. 12.00, kjelde VMK FMOP

29/08: SNO meldar om antatt skade av ulv i Murudalen, Nord-Fron/Vågå i dag tidleg, kjelde VMK FMOP.

28/08: FM har gjeve fellingsløyve på ein jerv på vestsida i Nord-Fron og Sel, kjelde Geit Johan Groven, MGL

28/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv øverst i Øldalen på grensa mellom Nord-Fron og Sel, 4-5 dagar gamalt kadaver, kjelde ESA FMOP

27/08: Det er meldt om funn av 2 døde lam i området Saukampen/Skjedalen i Nord-Fron. Desse vert undersøkt av SNO i morgon, kjelde Geir Johan Groven MGL.

27/08: SNO har konkludert med antatt ulv (melding kl. 22.21) etter å ha studert bileta som vart oversendt. Det vert bede om at beitelag i nærleiken har godt med tilsyn dei neste dagane for om mogleg å avdekka eventuelle angrep/skadar, kjelde Geir Johan Groven MGL.

27/08: Bilete av mogleg ulv var teke med viltkamera, kjelde ESA FMOP.

27/08: Det er teke bilete av mogleg ulv ved Åbborsjøen i Venabygda i dag, Bileta er sendt til SNO for vurdering. Dyret hadde retning nordover, kjelde Geir Johan Groven MGL.

27/08: Nationen og Oppland Arbeiderblad har utfyllande kommentarar om gaupa Astrid og ungane.

27/08: SNO har avliva 3 små unger etter gaupa Astrid, som vart ihelkjørt 25/08, kjelde Roger Åsheim. 

26/08: SNO har dokumentert at eit lam er drepe av jerv ved Storflågån i Vulufjell på Sør-Fron, jmf. artikkel under. Det er søkt om fellingsløyve, men FMOP har gjeve avslag. Det vert vurdert nærare dersom det vert funne fleire kadaver, kjelde Geir Johan Groven MGL.

26/08:SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv i Vulufjell, Sør-Fron, ant. teke i gårnatt, kjelde HKL FMOP.

26/08: 3 ulvar på lisenskvota for Oppland.

26/08: Endring i vedtak om forlenging av fellingsløyve på jerv i Vågå/Lom.

25/08: Reinsjegere i Midtdalen kan i år vera med på lisensjakta på jerv, men må venta til lisensjakt-tida startar som er den 10/09, kjelde GD, som forøvrig kallar denne jakta for skadefelling....

25/08: Det var den radiomerka gaupa "Astrid", som mista livet i ei bilulykke i Søndre Land, kjelde Roger Åsheim.

25/08: Gaupe ihelkjørt på Rv33 i Søndre Land mellom Svingvoll og Lien gård, kjelde Roger Åsheim.

24/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Thomlebygda i Nordre Land, fersk skade, kjelde HKL FMOP.

24/08: SNO meldar om at eit lam til ein saueigar i Ringebu er dokumentert drepe av jerv på Gråhøgda i Stor-Elvdal, 2 dagar gamalt kadaver, kjelde HKL. FMOP.

24/08: Ei skada søye og eit skada lam i Stange, antatt ulv, kjelde Ole-Petter Berget.

22/08: Jerven herjar i Årdal og Lærdal.

22/08: I brev frå Mattilsynet vert det informert om saksgangen til klaga i "Beitenektsaka". Saka er overført til Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark, og grunna ferieavvikling og saksomfanget har dei sjølve gjeve seg ein frist til 30/09 2014. Det kan verka som om dei vil venta på møtet næringa skal ha med departementet i saka 17/09 2014 før dei vil bestemma seg.

21/08: FM har gjeve fellingsløyve på 1 gaupe på vestsida i Nord-Fron fram til 27/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

21/08: Kopplam teke av gaupe på innmark hos Ola Masseng, N-Fron, kjelde Anne Kari Veikleenget.

21/08: Venstrepolitiker vil ha fagfolk som kan freda ulven for alltid.

21/08: Ei ny fersk skade forårsaka av jerv er dokumentert på Lomseggen og FM har forlenga skadefellingsløyve her og resten av Skjåk sørside fram til 28/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

21/08: Fellingsløyve på ein ulv i Østre Toten kommune omtala i OA.

20/08: 2 bjørner kan fellast i lisensjakta i Oppland, 9 i heile landet, kjelde Rovviltportalen, 

20/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Lomen, Vestre Slidre, kjelde HKL FMOP.

20/08: Skadefellingsløyva på jerv i Finndalen/Skårvangen i Vågå og Lom og Dovre Vestside/Vågå Nordside i Vågå og Dovre er utvida og forlenga til 27/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

20/08: SNO meldar om at ei geit er antatt drepe av gaupe i Ryfoss, Vang - fersk skade, kjelde HKL FMOP.

20/08: Kreativ FM i Sogn og Fjordane - har gjeve fellingsløyve på jerv til villreinjegerne.

20/08: Det er gjeve fellingsløyve på ein ulv i Østre Toten kommune, Hurdal kommune og delar av Eidsvoll - vest for E6. Til nå er 4 skader dokumentert. Fellingsløyve gjeld til onsdag 27/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP:

20/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Liafjellet, Lom, nokså fersk skade, kjelde HKL FMOP:

20/08: SNO i Akershus meldar om fersk, dokumentert skade forårsaka av ulv ved Rognlien/Villingen i Østre Toten nær grensa til Hurdal i dag, kjelde HKL FMOP.

20/08: Det er sett ferske ulvespor omlag 1 km sør for garden til Bjørn Even Stenberg på Vestre Toten i dag, kjelde Bjørn Even Stenberg.

20/08: Det har vore gått med kadaverhundekvipasje i Sør-Aurdal i dag, og det er etter det vi veit søkt om fellingsløyve, kjelde Arnfinn Beito. Saka kan knyttast saman med skaden i Skåbu 12/08 og observasjon av ulv den16/08..

19/08: 2 bjørner på lisenskvota i Oppland, kjelde FMOP.

19/08: SNO meldar om 2 relativt ferske skader, antatt ulv, som vart undersøkt i kveld i Muggedalen, Sør-Aurdal, kjelde HKL FMOP.

19/08: Anne Grete Røymo frå Møre og Romsdal er lei av jerven.

19/08: Jerven på viltkamera er kome til VG, der Arnfinn Beito får koma med kommentar i riksavisa.

18/08 og 19/08: 4 vedtak vedrørande søknad om skadefelling av jerv i Dovre/Vågå (iverksettelse), delar av Lesja (løyve),  Dovre Vestside (utviding) og Dovre austside (avslag).

18/08: Eit stort verlam med store skader, bl.a. hevelser og hol i halsen, vart funnet og avliva i Saltstutlia sør for Dokksfløy i Nordre Land i dag. SNO dokumenterte det som gaupeskade, kjelde Hans Erling Ringvold.

18/08: FM har diskutert søknaden (sjå 15/08) frå Øystre Slidre om fellingsløyve på jerv på bakgrunn av bilete på viltkamera og gjeve eit uformellt avslag, men vil følgja situasjonen nøye dersom skader vert oppdaga.

18/08: SNO meldar om at 2 lam er dokumenetert drepe av jerv på Tverrfjellet, Svarthovdan på Lesja, minst 4 dagar gamle skader, kjelde HKL FMOP.

18/08: FM har gjeve fellingsløyve på ein jerv på Lesja sør for E136 til 25/08 kl. 12.00, kjelde SGR FMOP.

18/08: Møte i rovviltnemnda i Oppland 20/08, innspel bes sendt til Arnfinn Beito på 990 37 525 eler arnfinnbeito@hotmail.no.

17/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Grjotådalen i Skjåk.Skada er under ei veke gamal, kjelde: SGR FMOP.

17/08: FM har utvida fellingsløyvet på 1 jerv på Dovre vestside til å gjelda til 20/08 kl. 12.00 på bakgrunn av 2 skader på sau, kjelde SGR FMOP.

16/08: Arnfinn Beito meldar om at ein trailersjåfør og passasjer observerte ein ulv ved vegen mellom Bjørgo og Aurdal i Nord-Aurdal kommune. Desverre virka ikkje kameraet i bilen denne dagen for dokumentasjonen.

16/08: SNO meldar om at ei søye og eit lam er dokumentert drepe av jerv i Lordalen, Lesja,3-4 dagar gamal skade, kjelde SGR FMOP.

16/08: Vedtaka for utvidinga av fellingsløyver på jerv i Lom/Skjåk og Vågå/Lom.

15/08: Øystre Slidre har søkt FM om fellingsløyve på ein jerv på bakgrunn av dokumentert synsobservasjon av ein jerv, jmf. sak 28/07, bilete i viltkamera. Øystre Slidre meiner at dette vil vera eit godt døme på eit effektivt forebyggande tiltak i beiteprioritert område i forhold til den store jervebestanden i Oppland.

15/08: Dokumentert observasjon av jerv ved hjelp av viltkamera natt til i dag i Stavheimslia på Lora, Lesja, kjelde Ola Hareland.

14/08: Fakta om landbruket i Oppland 2014, ei brosjyre ein kan lesa mellom rovviltslaga.

14/08: Bilete av lammet som var drepe i Skåbu er teke ut av sida etter forespørsel frå SNO. Redaktøren her meiner at SNO-plakaten var eit bevis på at rette lammet var lagt ut på nettet, men SNO ville ikkje ha bilde m/plakat utlagt på nettet, kjelde Pål Kjorstad via Ole-Petter Berget.

14/08: Det er gjeve nytt fellingsløyve på ein jerv nord-vest i Bøverdalen i Lom og heile Skjåk sørside. Bakgrunn er lam dokumentert drepe av jerv i Lendfjellet v/Lomseggen i går. Fellingsløyve varer til 21/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

13/08: FM hadde møte med beitelaga i Norddalen på Lesja og i Vågå vedrørande "Beitenektsaka" og genereltt for mykje jerv etter bestandsmålet i jervesona.

13/08: i Oppland er 111 dyr teke av freda rovvilt pr.10/08 mot 382 i fjor i følgje artikkel i GD. Ser ein på rovbasa finn eg ut at 105 sau og lam har fått status dokumentert/antatt drepe mot 381 i fjor. Tek ein med status usikre så er tala 110 og 393.

13/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv på Lendfjellet i Skjåk, 2-3 dagar gamal skade, kjelde SGR FMOP.

13/08: SNO melder om antatt jerveskade på lam på Dovre vestside ved Ulekleivsetra, gamal skade, kjelde SGR FMOP.

13/08: Det meldes om 2 laushundar ved Frybrua på Sødorpfjellet i går, som hadde skada minst eit lam, da folk hadde settt hundane satt fast i eit av lamma. Ull med blos vart funnet. Politi vart varsla, kjelde Signe Kjorstad via Ola Skoe.

13/08: SNO meldar om at eit lam er funne dokumentert drepe av jerv i Raudhåmmårdalen på Dovre, skada er fersk, kjelde SGR FMOP.

13/08: Lammet som vart funne av fiskar ved Slangen i går var drepe med nakkebitt, det hadde store bitt i båe låra og på bøgen. Det vart gått litt kadaversøk i går og heile dagen i dag utan nye funn. Beitebrukar har vore ute i natt og i dag og lytta på bakgrunn av fare for ulv - sau på østsida av Slangen mest uroleg. Ein ber beitelaga rundt om vera observante dei fyrste dagane, kjelde Ole-Petter Berget. 

12/08: SNO meldar om ei dokumentert skade på sau ved Slangen i Skåbu, Nord-Fron, usikker ulv, kjelde SGR FMOP.

12/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv i Slådalen på Lesja, ikkje langt frå grensa til Vågå. Omlag 1 døgn gamal skade, kjelde SGR FMOP.

11/08: Skadefellingsløyve på ein jerv i Vågå/Lom (Finndalen/Skårvangen) er utvida til å gjelda i til måndag 18/08 kl. 12.00. Vågå kommune leiar fellingsforsøket i samarbeid med Lom, kjelde HKL.

11/08: Eit lam, som er antatt drepe av jerv er funne ved Gjelåtåe i Lordalen i går, kjelde Ola Hareland.

11/08: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepe av jerv på Skårvangsfjellet i Vågå, skadane er 1-2 dagar gamle, kjlede HKL FMOP.

10/08: Det vart i går iverksett skadefellingsløyve på ein jerv på Dovre vestside/Vågå nordside til Slådalsvegen fram til 13/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

09/08: Laushund på ferde ved Fefor i Nord-Fron, det går rykter om at politiet har teke hand om hunden, kjelde journalist GD.

09/08: SNO meldar om at eit lam er avliva i Lordalen på Lesja med gamalt nakkebitt, antatt jerv, kjelde HKL FMOP og Ola Hareland.

09/08: Lisenskvota for bjørn i Oppland sett til 2 dyr, vedtaket er her.

09/08: Det meldas om 3 skader forårsaka av ulv i Eidsvoll i natt, kjelde HKL FMOP.

08/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Finndalen i Lom i går. Kadaveret var ein dag gamal skade, kjelde HKL FMOP.

07/08: Rovdyr drep færre sauer vert det hevda i artikkel i GD.

07/08: Kadaversøk er sett inn i området der lammet vart funne i N-Fron i dag, kjelde Ole J Skjærli, MGL.

07/08: SNO bekreftar at lammet i Skåbu/Tverrbygda var antatt teke av gaupe, omlag 2 dagar gamalt kadaver. kjelde HKL. FMOP.

06/08: Konklusjon SNO på saka under:antatt gaupe, kjelde Anne Kari Veikleenget, kl. 22.38.

06/08: Gaupe observert på Graupsand på baksida i Tverrbygda, Nord-Fron. 1 ferskt kadaver er funne, SNO kjem seinare i kveld, kjelde Anne Kari Veikleenget. Ole J Skjærli, MGL presiserar at det var ein ubekrefta observasjon.

06/08: Nytt kadaverfunn i Raudhamran i Skogseter beitelag i dag, kjelde Torbjørn Elvestad via Ellen M. Syse.

06/08: Minner om påmeldingsfrist 07/08 for møtet 13/08 om tilskot til tiltak for å redusere rovvilttap - spesiellt for brukere/beitelag som har fått beiterestriksjonvarsel for 2015 i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk og Ringebu - jmf. brev fra FMOP av 1. juli, kjelde HKL FMOP. Sjå linken her eller 09/07 i denne artikkelen.

05/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe ved Hølersætra i Nord-Aurdal, kjelde HKL FMOP.

04/08: 8 sauer drepe/skada av bjørn på Løten, kjelde Kai Teppen via Ole-Petter Berget.

04/08: Dovre kommune søkte om fellingssløyve på 1 jerv i Dovre/Vågå (Jønndalen), men fekk avslag. Har tett kontakt med FMOP i tilfelle det skjer meire, kjelde Ellen M. Syse.

03/08: SNO meldar om ei søye antatt drepe av jerv i Jønndalen, Vågå, 3-4 dagar gamal skade. Eit lam er dokumentert teke av jerv på Dovre Vestside, 6-7 km nord for Jønndalen. Fersk skade. Kjelde SGR FMOP.

03/08: FM i Oppland har gjeve løyve til utvida skadefellingsløyve på ein jerv i delar av Lom og Vågå i Finndalsområdet. Bakgrunn er eit lam dokumentert teke av jerv. Løyvet varar til 11/08 kl. 12.00, kjelde SGR FMOP.

03/08: 1 søye drepe av bjørn i Stange, oml. 5 dagar gamal skade, og 1 søye drepe av bjørn på Løten, heilt fersk, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

02/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i omåde Skaihøe. Lom, kjelde SGR FMOP.

01/08: 1 søye og 1 lam dokumentert drepe av bjørn på Løten, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

31/07: Frykt for at fleire lam er borte i Bergsgrende Sausankelag på Dovre, jmf. kadaverfunn og fargeslips som ikkje stemmer, kjelde Bernhard Svendsgard.

31/07: Ulven/ane herjar sør og aust for oss, nå reportasje i Aftenposten, tips Stein Bentstuen.

31/07: 6 sauer/lam dokumentert drepe av bjørn på Løten, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

30/07: Svenske turistar såg 3 jervar i følgje i Fossbotn i Lom 28/07. SNO v/Espen Bø er varsla i kveld av kjelda Trond Dalsegg, som òg  fyrst fekk høyra dette i kveld.

30/07: "Beitenektsaka" i media GD m/fokus på Lom.

29/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe og at eit lam er antatt drept av gaupe i Fluberg, Søndre Land, båe er ferske skader, kjelde SGR FMOP.

28/07: Det er observert ein jerv på viltkamera på austsida av Store Skaget i Øystre Slidre, Arne Robøle som er kjelda kallar dette ein "stedbundet jerv i Skaget". Bilete (til høgre) er teke ved daghi i Skagstinden i dag i beiteprioritert område. 

28/07: Fylkesmannen har gjeve skadefellingsløyve på ein jerv i Skjåk og Lesja med bakgrunn i skader på sau i området Torddalen/Føysa i Skjåk. Løyve gjeld til 04/08 kl. 12,00, kjelde SGR FMOP.

27/07: 1 lam antatt drepe av jerv hos Torbjørn Elvestad, ein av dei 20 beitebrukarane med trussel om beitenekt 2015, ved Rauhammerene i Skogseter Beitelag, Dovre, kjelde SNO-rapport til Torbjørn Elvestad.

27/07: SNO meldar om at 2 ferske kadaver og 2 eldre kadaver av lam er funne ved Føysa i Skjåk, alle er drepe av jerv, kjelde OH FMOP.

26/07: Til informasjon: SNO har i dag undersøkt spor etter mulig ulv på Murudalen i Skåbu. Sporene var godt synlige i nybygd bilveg, og kunne følges over en lengre avstand. Poteutforming, størrelse på spor og skrittavstand gjorde at SNO konkluderte relativt sikkert med at dette var hund. Det blir likevel gått med kadaversøkshund  for å kontrollere at det ikke er kadaver i området, kjelde Geir Johan Groven.

25/07: Observasjon av jerv i Lom kl. 22.00 i gårkveld, observasjonen er dokumentert med video. Jerven vart sett ved Hovdelangstjønna midt mellom Hovdeseter og Solhellseter, dokumentert av Olav Kjæstad, kjelde Tormod Rusten, som har varsla SNO v/Dagsgard i Skjåk.

25/07: Fellingsløyve for bjørn er forlenga til 01/08 i Stange/Løten Odal. Ulven fortsett med skader i Odalen og antall skader der nærmar seg 30.

24/07: Ulven herjar i Hedmark og Akershus og visar enda ein gong at ulv og sau ikkje passar saman, sjå også Eidsvoll Ullensaker Blad.

24/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe ved Etna, Etnedal, kjelde VMK FMOP.

24/07: SNO meldar om at eit lam er antatt teke av gaupe på Vestsida, Nordre Land, kadaveret var omlag 3 dagar gamalt, kjelde VMK FMOP.

23/07: Det var radiobjøllealarm som førte til at dei bjørnedrepte søyene i Sør-Fron vart funne 10. og 11/07, kjelde Lars Ole Auglestad.

23/07: Funn av fleire kadaver i Børkdalsfjellet Beitelag i Sør-Fron førte til at kadaverhundekvipasjer vart sett inn i dag. SNO er på plass for å undersøkja 5 lam som var såpass heile at dei kunne undersøkjast, kjelde Pål Kjorstad. 2 av lamma fekk status usikker, der kongeørn ikkje kunne utelatas, kjelde SNO.

23/07: SNO meldar at 1 søye er dokumentert teke av jerv i Grøndalen, Lesjaskog, søndag 20/07, kjelde VMK FMOP.

22/07: Ordføraren i Lom ber Klima- og Miljøministeren om hjelp til felling av jerv.

22/07: Skadefellingsløyve på ein jerv i Lomseggen beitelag/tilgrensande område er forlenga til tysdag 29/07 kl. 12.00. Bakgrunnen er 4 dokumenterte skadar av jerv dei siste dagane, kjelde VMK FMOP.

21/07: Ulveskade i Skardberget i Løten og søye teke av bjørn ved Rokosjøen i Løten, kjelde Ulf Skårholen via Ole-Petter Berget.

20/07: Rovdyrangrepa fortsett i Løten/Stange. 1 søye er dokumentert teke av bjørn i Løten og 1 lam er dokumentert teke av ulv i Stange, kjelde Ole-Petter Berget.

19/07: Det er gjeve fellingsløyve på ein jerv med områdebegrensing nord for Vågåvatnet langs grensa mellom Lom og Skjåk, langs grensa mellom Lom og Lesja og følgjer Skjerva ned mot Vågåmo. Lom kommune er ansvarleg for fellingsforsøket. Bakgrunnen til vedtaket er 4 dokumenterte skader av jerv og fleire lam sakna. Fellingsløyve varer til 28/07 kl. 12.00. Kjelde VMK FMOP. Dermed er det gjeve 3 fellingsløyver på jerv i Ottadalen likt nå.

19/07: Eit lam dokumentert teke av jerv på Liafjellet i Lom, 1-2 dagar gamal skade. Eit lam teke av kongeørn i Haldorbu, Øystre Slidre, kjelde VMK FMOP.

18/07: Ny skade i efta av bjørn i Stange/Løten-området trass felling av bjørn i går. Nytt skadefellingsløyve gjeve, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

18/07: SNO meldar om 2 lam dokumentert teke av jerv ved Råkåvatnet i Finndalen, Lom. Omlag 2 dagar gamle skader, kjelde VMK FMOP.

18/07: SNO meldar om at eit lam er teke av jerv i Lomseggi, Lom. Fersk skade, kjelde VMK FMOP.

18/07: Fellinsgløyve på bjørnen i Midtdalen gjekk ut i dag utan resultat. Det er ikkje funne nye kadaver eller sett noko siste veka, kjelde Geir Johan Groven MGL.

17/07: Skadefellingsløyve gjeve på ein jerv i Skjåk kommune sør for RV 15. Tidsrom: Til torsdag 24/07 kl. 12.00, kjelde VMK FMOP kl. 22.19.

17/07: Tek med ei nyheit frå Sverige, der mange seier at dei ikkje har problem m/rovdyr. 38 sauer er teke av ulv i Hedekas, og vert beteikna som det verste dei har sett der, tipsa av Andris Kongslien.

17/07: Bjørn skote i mellom Løten og Stange omlag kl. 17.40, det dreier seg om fellingsløyve i Nord-Odal, Stange og Løten, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget. Det seies at den kjente hunden Strix nok ein gong stod for bragda, etter ein mislykka tur til Ringebu natta før. Bjørnen var ein hannbjørn, oml. 7 år, 193 kg.

17/07: Det er observert bjørn i Ringebu ved Djupdokka på austsida, Skadefellingslaget setter i gang fellingsforsøk i natt, kjelde Geir Johan Groven MGL, kl. 00.50.

16/07: Det er ikkje meldt om observasjonar eller skader av børnen i Midtdalen/Sel sidan søndag 13/07. Fellingsløyve går ut 18/07 kl. 12.00, kjelde Geir Johan Groven MGL

16/07:SNO meldar om at eit lam teke av jerv i Kvennslådalen i Sel - fersk skade, kjelde ESA FMOP, kl.21.33, sjå under. 

16/07: Lam truleg teke av jerv i Sel i Høvringen Beitelag, nær grensa til Dovre/Skogseter Beitelag. Båe desse beitelaga har medlemmar som er partar i "beitenektsaka." Rovviltkontakt er på veg og tilsyn m/kadaverhundekvipasje vert sett inn, kjelde Ellen M Syse, kl. 12.44.

16/07: For dere som abbonerer på Nationen er beitenektsaka omtala i dag.

16/07: Observasjon av jerv som kryssa Etnestølsvegen i Øystre Slidre 14/07. Her var tapa store for 2 år sidan utan at ein fann kadaver, kjelde Eirik Kolbjørnshus.

15/07: Fleire jerveynglingar i Norge i 2014, nå på VG!

15/07: 15 sauer drepe av ulv og 28 sauer sakna hos beitebrukar i Engerdal i beiteprioritert område, kjelde Østlendingen.

15/07: Trond Dalseg i Lom opplyser at det har vore funne jevnt m/kadaver eller rester av ull/bein i det siste. Lars E Sulheim opplyser om at det vart funne 5 kadaver (2-3 dokumentert drepe av jerv) laurdag 12/07 av lokal kadaverhundekvipasje, det vart søkt om fellingsløyve, men gjeve avslag. Etter nytt kadaverfunn/tlf. til Mattilsynet/søknad frå Landbrukskontoret i dag vart den innvilga (sjå melding under). Jegere er nå samla og klar til innsats. Dette omhandlar Lomseggen Beitelag, som har 1 medlem i "beitenektsaka."

15/07: Skadefellingsløyve gjeve på 1 jerv til Lom kommune. Gyldig frå 15/07 kl. 13.00 til 22/07 kl. 12.00. Område: Lom og Skjåk kommuner, sør for Otta-vassdraget, vest for Bøvre og aust for Tundradalen, kjelde ESA FMOP.

14/07: NSG, NB og NBS ber om møte m/Sundtoft og Listhaug i beitenektsaka i Oppland.

14/07: Dei unge vil i følgje målingar ha meire rovdyr.

13/07: Grunnen til utvidinga nedanfor er at det vart gjort observasjon av ein bjørn ved Mysuseter, Sel i dag. Bjørnen gjekk i retning Uldalen. Det er sett i gang fellingsforsøk i samarbeid mellom mannskap frå Fron og Sel i kveld., kjelde Geir Johan Groven, MGL.

13/07: Området for skadefellingsløyve for bjørn gjeve i Fron/Ringebu kommuner aust for Laugen er utvida til å gjelda for Sel aust for Laugen, kjelde ESA FMOP.

12/07: Frå Stange meldes det om ny bjørneskade i dag og jaktlaget er på plass, kjelde Ole-Petter Berget via Kaj Teppen.

12/07: Resultatlaus bjørnejakt meldar Nationen.

11/07: Det har kome ubekrefta meldingar om at eit turfølgje gjorde synsobservasjon av ein bjørn i går kveld i området ved Flåtjønnglupen i Ringebu. Aktuelle beitelag bør intensivere tilsynet i området!! Kjelde Geir Johan Groven, MGL.

11/07: Fylkesmannen i Hedmark opplyser pr. tlf at skadefellingsløyve på ulv i Storfjellet i Hedmark ikkje vert iverksett, sjølv om det vart gjeve midlertidig fellingsløyve i gårkveld. Det er ikkje funne kadaver i området, og heller ikkje gjort observasjonar i dag. Men beitelaga i Ringebu som grensar mot Storfjellet bør likevel ha ekstra tilsyn i tida framover. Til informasjon har Hedmark vaktlf 97029840, kjelde Geir Johan groven, MGL.

11/07: Skadefellingsløyve på bjørn vart gjeve i tidsrommet 11/07 kl.15.00 til 18/07 kl. 12.00. Bakgrunnen til løyvet var ferske kadaver, kjelde ESA FMOP. GD skriv om saka her.

11/07: Det er til saman funne 6-7 kadaver av sau i området ved Glugga, Frydalen, Sør-Fron. SNO har dokumentert bjørn som skadegjerar. FM i Oppland har gjeve skadefellingsløyve på ein bjørn, gjeldande for kommunane Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu aust for Laugen, kjelde Geir Johan Groven, MGL.

11/07: Så viser det seg det som vi frykta at bjørnen nok har teke fleire søyer, for Geir Johan Groven ved MLK meldar nå at 4-5 døde søyer er funne i område Glugga i Frydalen, Sør-Fron. SNO er på veg for å dokumentere skadeårsaken. Det vert gått med kadaverhund i området i dag, og det vert naturlegvis aktuelt å søkja om skadefellingsløyve i løpet av dagen.

11/07: 5,5 familiegrupper av gaupe før jakta i Oppland 2014, kjelde FMOP, Rapporten frå Rovdata.

10/07: Det er i kveld funne ei drepe søye i Frydalen i Sør-Fron, ikkje fersk.søya vert undersøkt av SNO i morgon, kjelde Geir Johan Groven, MGL.

10/07: 2 ulvar er observert i Storfjellet beiteområde i Ringebu og Storelvdal. FM i Hedmark har gjeve midlertidig fellingsløyve på ein ulv fram til i morgon, kjelde SGR FMOP. GD omtala saka her.

10/07: FM har gjeve fellingsløyve på ei gaupe i Sør-Aurdal. SNO har dokumentert 6 stk 2-3 dagar gamle kadaver og ei fersk skade, kjelde SGR FMOP.

10/07: Ny dokumentert bjørnedrepe sau i Romedal Almenning har ført til at det vart gjeve skadefellingsløyve på bjørn i Nord-Odal, Stange og Løten sør for riksveg 3, kjelde Ole-Petter Berget.

09/07: FM i Oppland inviterar til møtet 13/08 ikring den håplause saka Mattilsynet har ført 20 beitebrukarar i.

08/07: Bjørn observert på kvea til Nistuen Romsås på Persletta, Fåvang. Den vart seinare observert på Stortann ved Espedalen i Fåvang, kjelde Simen Borgedal.

08/07: Sau teke av bjørn i Stange, kjelde Kai Teppen/Ole-Petter Berget.

08/07: SNO meldar om søye antatt drepe av bjørn i Frydalen, Sør-Fron, anslagsvis 4 dagar gamalt kadaver, kjelde SGR FMOP.

08/07: Færre kongeørnungar i Norge i 2014, kjelde Rovdata. Oppland ser ikkje ut til å vera av dei overvåka områda.

07/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Reinsjødalen, Sør-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

05/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe ved Kleiva, Nord-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

05/07: SNO meldar om at eit lam er teke av gaupe i Aurdal, Nord-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

05/07: SNO meldar om at eit lam er antatt teke av gaupe i Rosten, Sel, kjelde SGR FMOP.

04/07: Synsobservasjon av jerv ved Espedalsverket på tur retningen Ruten gjort av buss-sjåfør, kjelde Anne Kari Veikleenget. Slike observasjonar er svært viktige med tanke på moglege skadar.

03/07: Ein ulv som vart observert på Bjorli i dag tidleg var ein svensk hund melder GD.

03/07: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert teke av gaupe på Leirskogen i Sør-Aurdal, kjelde HK FMOP.

03/07: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert teke av gaupe i Reinsjødalen i Sør-Aurdal, kjelde HK FMOP.

02/07: Ulven, som vart skote i Vågå 15/05, kom òg frå det genetisk viktige reviret i Sverige melder Rovdata.

02/07: NSG vil saman med Norges Bonde og Småbrukaralag og Norges Bondelag halda møte i den såkalla beitenektsaka på Otta Hotell, 09/07 kl. 12.00. Her er dei 20 beitebrukarare i saka inviterte. I tillegg vil FM i Oppland, rovviltnemnda i Oppland, beitelagsleiarar og tillitsvalde på fylkesnivå bli inviterte.

02/07: SNO meldar om at 2 lam er antatt teke av gaupe i Thomlebygda, Norde Land, kjelde HK FMOP.

01/07: Gunnar Gundersen i Høyre har klare meiningar om ulv.

30/06: Som meldingane nedanfor, i tillegg: endeleg konklusjon av skadegjerar ikkje sett, kjelde HK FMOP.

30/06: FM meldar om søye antatt drept av ulv eller bjørn i Grimsdalen, Dovre, maks 2 dagar gamal. Søye antaatt drept av jerv på Dovre vestside i forrige veke, kjelde Anna MGL.

30/06: Søye funne død ved Eftansåe i Dovre i helga, truleg teke av ulv. SNO har sjekka og antok at det var ulv grunna store bittskader, kjelde Bernhard Svendsgard.

30/06: Ulv påkjørt og avliva i Vest-Agder, kjelde Anette Jørstad via Facebook.  ABC.nyheter.

29/06: 12 nye kadaverhundekvipasjar har i desse dagane vore oppe til eksamen og vorte godkjente, Dermed har Oppland dobla antall godkjente ekvipasjar i følge heimesida til Norske Kadaverhunder, kjelde Arnfinn Beito.

28/06: Gjetar på Dovre Vestside såg 5 jerver i ein flokk, 3 unger og 2 vaksne. Dvs at han såg 20 % av bestandsmålet av jerv i Oppland i same stunda......

28/06: Lisensfellingskvote på jerv 2014/15 i Oppland.

28/06: Nationen har gått djupare inn i at bjørnen drap stor ku I Elverum.

28/06: Roviltartikkel i GD m/kommentar frå Wabakken, Klæbo(FMOP) og Kjorstad (OSG).

27/06: SNO meldar om søye truleg teke av jerv for omlag 2 dagar sidan vest for Høgsetra på Dovre, kjelde HL FMOP.

27/06: Gaupebestanden i Norge 2014, kjelde Rovdata.

26/06: Bjørn drepte ku i Styggberget i Elverum.

26/06: Rovviltnemnda har vedteke lisenskvota på jerv til 12 dyr (2 av dyra kan verta felt som tilleggsdyr), kjelde Roger Åsheim. Dette er svært dramatisk og skuffande for beitenæringa i Oppland.

25/06: Ulven som vart  teke ut i Møre og Romsdal 05/06 vart i VG i dag omtala som genetisk viktig....

25/06: Dette er slutten for beitenæringa i Våler og Åsnes.

24/06: Rovviltnemnda skal ha møte i morgon, kva vert lisenskvota for jerv sett til? Sekrætariatet går inn for berre 10(!) dyr. Kjapp hovudrekning seier at kvota må bli på minst 20 dyr for at bestanden av jerv i Oppland skal nærma seg det vi er forplikta til å ha....

24/06: Anders Svare frå Vågå meldar elles om at sikre vitner har sett jervtispe i Jøndalen med 3 kvalpar, sjå observasjon loggført 18/06, som truleg støttar opp om dette.

24/06: 4 ulike personar har i dei siste dagane sett ulv i Skogbygda i Vågå, den førebels sitse observasjonen vart gjort i gårkvled (23/06), kjelde Anders Svare.

23/06: Vedtaket om skadefelling på ulv Gran/Hurdal

23/06: SNO meldar om at ein sau er antatt drepe av kongeørn på Dovre, kjelde SGR FMOP.

23/06: 5 sauer er teke av ulv ved Lygna, og det rapporteres at ulven er på veg mot Toten, kjelde Roy Høgberget

23/06: SNO meldar om at eit lam er teke av gaupe i Nord-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

22/06: Det er gjeve skadefellingsøyve på ein ulv på Gran på Hadeland med bakgrunn i 2 saueskader, som anageleg er forårsaka av ulv, kjelde SGR FMOP.

22/06: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av gaupe i Sæterbygda i Sør-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

21/06: DNA av bjørn:  Det var HE88 og ST19, som vart fellt i Oppland i vår, dermed vart det som rykta seier klarlagt at OP2 framleis lever.

20/06: I brev datert denne dato fastheld Mattilsynet i Gudbrandsdalen varselet om vedtaket og avvisar klaga, som OSG, OB og OBS har sendt inn. Klaga er sendt vidare til regionkontoret i Brummunddal.

20/06: SNO meldar om lam teke av gaupe i Østsinni, Nordre Land, kjelde SGR FMOP.

20/06: SNO meldar om lam teke av kongeørn i Kvikne i Nord-Fron, kjelde SRG FMOP. Anne Kari Veikleenget meldar om at det var på baksida i Kvikne mot Lomsetra og at det er ho som er eigaren.

20/06: SNO meldar om usikker observasjon av ulv ved Slådalsvegen i Vågå, kjelde SGR FMOP.

20/06: Ulv skotte i Gammeldalen i Tynset.

18/06: 1733 rovdyr felt dei siste 10 åra i Norge.

18/06: Observasjon av det som truleg var ei jervtispe med tre kvelpar ved Kroksetra i Dovre no i dag. På veg nordover mot Hardeggen. Kilde SNO (som no er i området), I følge hiregistreringane skal det vel ikkje vera yngling på Vestsida i år... Tenkjer vi akkurat har fått bevis for yngling nr 8; nr 5 berre innanfor Lesja og Dovre, kjelde Ellen Marie Syse. Artikkel i Vigga.

18/06: Antatt ørneskade på sau på Dovre i går (17/06), kjelde VMK FMOP.

18/06: Ein sau er dokumentert teke av gaupe i Leppdalen i Nordre Land, kjelde VMK FMOP.

18/06: Ein hund er til stadighet laus på baksida i Kvam. Dette er ikkje bra, og vi oppfordrar alle med hund om å respektera bandtvangen. Vi er klar over at det kan skje eit hendeleg uhell, men at same hunden er laus så ofte er ikkje brukbart melder styret i Nord-Fron Sau og Geit.

17/06: Stadig meire ulv i Skandinavia, kjelde Rovdata.

17/06: Det meldest om at eit lam vart skada av kongeørn på Fåvang i går (16/06), kjelde HK FMOP,

16/06: Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen likte ikkje at bjørnen fekk ei ny sjanse i Ringebu/Øyer.

16/06: Fellingsløyve for bjørn er utvida til også å gjelda Øyer aust for Laugen grunna synsobservasjonen i går kveld (15/06), sjå nedanfor, kjelde Geir Johan Groven, MGL

15/06: Bjørn vart observert ved Åsdalssetra på Tretten i kveld ved 22.30-tida. Det vart forsøkt varsla både kommune og fylket utan å lykkast. Her såg ein eit eksempel på at stenging av rovvilttlf er negativt for å lykkast med eventuelle uttak, kjelde Stein Myhrsveen.

14/06: Funnet i dag tidleg v/saltbjørka i Saubuvegen, kjelde Simen Borgedal, bilete til høgre 

14/06: Søya vart funne i Saubuvegen i Brekkom, kjelde FMOP VK.

14/06: Skadd søye funne i dag, som var angrepe av bjørn i Brekkom (Ringebu østside), måtte avlivast. Skadefellingslaget i Ringebu foretek sporsøk og utplassering av mannskaper, kjelde Geir Johan Groven MGL.

14/06: Oppland Sau og Geit, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Oppland Bondelag leverer felles skriftleg klage på vedtak frå Mattilsynet om pålegg 21 beitebrukarar i jervsona har fått for beitesesongen 2014 og trugsmål dei har fått om moglege avgrensingar i utmarksbeitebruken 2015.

13/06: Infobrosjyra frå Rovviltnemda/FM i Oppland kom på mail.

12/06: FMOP har utvida gjeldande fellingsløyve på bjørn i Fron til òg å gjelda Ringebu østside, kjelde Geir Johan Groven, MGL. Fellingsløyve effektivt kl. 22.37 i dag til kl. 12.00 den 17/06, kjelde FMOP ESA.

12/06: SNO melder om at bjørn kryssa vegen til Nordstulen i Ringebu nå (om kvelden). Rovviltkontakt på tur til stedet, kjelde FMOP ESA.

12/06: Dere hugsar sikkert ulven i Buskerud, som dei bl.a. fekk fellingsavslag på 03/04. Sidan den gong har dei hatt ulv samanhangande og nå gjer den skade, særleg for ein beitebrukar, som til no har miste 3 søyer og 22 lam, kjelde Trond Avdal, Lier

11/06: Det går rykter om ein udokumentert synsobservasjon av bjørn på østsida i Fåberg i gårkveld kl. 22.00. SNO er varsla, kjelde Beitelaget i Øyer.

10/06: Nyheter om bjørnen i Kvam inkl. video.

09/06: Angåande ulven i Dørdalen 06/06, Gausdal har hatt ute kadaverhundekvipasjar i 3 dagar utan å finna ulv eller kadaver. Dei har søkt i retning Gåsøya og har hatt ute vakt om natta. Det skal òg ha vore observert ein ulv i Rytlia i Espedalen for ei veke sidan, kjelde Konrad Trettengen.

09/06: Det er bekrefta at søya vart teke av bjørn. Det er òg funne ei ung elgku, som er mistenkeleg, alt dette i Frylia, kjelde Johnny Mathisen.

09/06: Skadefellingsløyve er gjeve aust for Laugen etter skader i Furusjøen/Glitterdalen. Det vert brukt lytteposter på stader i Frydalen, kjelde HU, MGL.

09/06: Skadefellingsløyve på ein bjørn tildelt N-Fron kommune. Løyve gjelder Nord- og Sør-Fron t.o.m. 16/06 kl. 23.59, kjelde FMOP ESA.

09/06: Søya frå Røssum i Kvam funne grunna alarm på radiobjølle, der alarmen stemmer med tidsrommet i medlinga under, kjelde Lars Ole Auglestad.

09/06: Bjørnedrepe søye Frylia ved Furusjøen i Nord-Fron, 2-3 dagar gamal, kjelde FMOP ESA.

09/06: 1 ulv fellt kl. 03.00 i Stange på eit anna fellingsløyve enn meldt under.

08/06: 15 sauer vart teke av ulv mellom Tynset og Alvdal, det er gjeve fellingsløyve.

08/06: Jon Harald Snellingen på Lunner har funne 1 søye og 1 lam drepe, rovviltkontakt hevda at det var rev, som hadde drept både søya (!) og lammet. Men kl. 06.00 denne dagen hadde ei dame sett ulv i Gruelia på øståsen i Lunner. Dette er veldig nær dei drepte dyra. Snellingen fann møkkruke like ved og har oppbevart denne i tråd med råd frå "Rovdata", og vil nå ta kontakt med Ole Knut Steinset om dette for om mogleg å skaffe til rede DNA-treff. Vitnet som såg ulven syntest at ulven likna svært mykje på ulven som det var publisert bilete nyleg i media.Det er svært alvorleg både for Snellingen og beitebrukarar rundt dersom denne sansynlege ulveskada ikkje vert dokumentert.

07/06: I Vågevålsdalen i Nordre Land i nærheten av Leirskogen vart det det gjort synsoppservasjon av antatt ulv på ein setervoll langt frå folk og annen bosetting kl. 23.45. Observert av Magnus Goflebakke og Hans Olav Brager, kjelde Ole Kristian Oldre, som melder at han har teke kontakt med SNO, som er på veg.

06/06: Melding om usikker synsobservasjon av ulv i området Frøysesetra/Dørdalen i Gausdal i dag kl. 12. Dyret hadde retning mot Gåsøya. Kjelde: HU, MGL. Synsobservasjonen var gjort av ein medlem av det kommunale jaktlaget.

06/06: Minner om den nye forskrifta som nå gjeld erstatning for dyr teke av freda rovvilt. Råd til beitebrukarane: Dokumenter som aldri før.

05/06: Ei gledeleg nyheit for beitebrukarane i Møre og Romsdal: Ulven, som den siste tida har teke sau og lam og forårsaka forseinka utmarkslepp, er skote. Dette melder Odd Bjarne Bjørdal i kveld. Link til artikkel. GD har òg ein artikkel om dette.

03/06: Vil forvaltninga gå mot enda strengare soneforvalting? Rovviltnemndene var samla 02/06-2014.

03/06: SNO stadfestar at lam vart drepe av gaupe på innmarksbeite hos Rolf Martin Kjensjord i Aust-Torpa, kjelde Hans Erling Ringvold.

02/06: Observasjon av mårhund ved Harpefoss i Sør-Fron, kjelde John Einar Kjorstad

01/06: Drivande vèr dei siste dagane har ført til at sau og lam denne helga og fram til neste helg vert sleppt på utmarksbeite. Da er det berre å ønskja alle lykke til med utmarksbeitesesongen 2014, tvi-tvi...

31/05: Vi følger ulven i Møre og Romsdal: I gårkveld vart det funne ferske skader i Riksheimdalen i Sykkylven. På ei kve vart det funne 5 daude lam, 1 lam og 1 søye måtte avlivast og 2 skada lam er behandla/undersøkt av veterinær, flokken er teke heim. Fellingsløyve vert søkt utvida.

30/05: Fellingsløyve på bjørn i Ringebu gjeve av Miljødirektoratet t.o.m.31/05, er forlenga av FM i Oppland til 02/06 kl. 12.00, kjelde HK FMOP. Artikkel i GD.

29/05: Ulven i Møre og Romsdal vert stadig observert, sist i Sykkylven kl. 23.00. Hos brukaren med tap/skade til ulven er nå dyra sanka heim, men i tillegg til dei tapte saknar dei 9 dyr, 2 søyer og 7 lam. Dermed er høgst sannsynleg over 50 % av flokken teke av ulv. Jegere frå Oppland har hjelpt til. 

29/05: Fellingsløyve på bjørn i Ringebu. er gjeve av Miljødirektoratet

29/05: Det er søkt Miljødirektoratet om skadefellingsløyve på bjørnen i Fåvang, kjelde Hans Ulberg, MGL.

29/05: Dokumenterte spor av bjørn i vegen ved Reset i Fåvang i følgje SNO, kjelde: HK FMOP.

28/05: Rovviltkontaktar i Oppland, oppdatert liste

26/05: Møre og Romsdal slit med å få fellingsløyve på ulven i store nok områder, og må ha nye observasjonar for kvar ny kommune.  Dette favoriserar ein ulv, som beveger seg på VESTLANDET, nokså langt i frå ulvesona. Nye oppdaterte tapstal i dag: 5 søyer og 10 lam, noko som er 33,3 % tap i den besetningen!!

25/05: Så var det desverre Møre og Romsdal sin tur: 2 søyer og 8 lam funne teke av ulv i Hellesylt i dag. Her var det sleppt sau og lam tysdag 20/05. Det er frykt for at fleire er tekne. Fellingsløyve er gjeve meldar Odd Bjarne Bjørdal i Møre og Romsdal Sau og Geit.

24/05: Melding frå Møre og Romsdal om at 1 ulv var sett på Hellesylt onsdag 21/05 og i kveld kl. 20.30 på Stranda, kjelde Odd Bjarne Bjørdal. Miljødirektoratet vert kontakte for å få fellingsløyve.

24/05: Ei kongeørnskade på lam på Dovre dokumentert av SNO, kjelde HK FMOP.

22/05: Ulveobservasjon på E136 ved Skotteåe på Lesjaskog i dag kl. 06.00, kjelde Bjørn Magnus Tordhol. SNO er varsla.

22/05: Vedtak om betinga skadefellinsgskvoter i Oppland.

20/05: Ulv observert ved Hønefoss, nær fylkesgrensa til Oppland.

20/05: Sikker observasjon av ulv ved Gåserud i Snertingdal om kvelden den 18/05. Dette var informert gjennom SMS-varsling i Nordre Land, kjelde Kjell Arvis Briskodden. Har ikkje fått vita om SNO er varsla i saka.

19/05: Jerv fotografert og dermed dokumentert på østsida i Fåvang, kl. 08.00.

19/05: Det går rykter i Skjåk om at dei 2 ulvane er observert i Stryn, kjelde Susanne Brenna.

18/05: Omlag kl. 23,00 vart bjørnen felt i Gausdal (øvre Svatsum). Geir Johan Groven melder om meget godt samarbeid mellom fellingslaga i Fron og Gausdal og takkar alle som deltok i det vellykka og effektive uttaket. 

18/05: Bjørnen er observert (like før kl. 23.00) ved Nesset i Gausdal. Fellingsforsøk pågår, kjelde Geir Johan Groven

18/05: Usikker ulveobservasjon ved Haurustkrysset i Lordalen i Lesja i dag. SNO har tiltru til meldinga, men ingen spor å finna, kjelde HK FMOP, Geir Johan Groven.

18/05: Kl. 22,20: Framleis ingen observasjon/nye sportegn etter bjørnen, men fellingslaget ute enda.

18/05: Bjørnen er spora til området ved Håkåseter/Børkdalen i Sør-Fron og  går truleg mot Gausdal.Det er uavklart kvar den er nå (15.52). Fellingsmannskapet i Gausdal føretek sporsøk utover kvelden, kjelde Geir Johan Groven.

18/05: Jerv fotografert v/Tjønnsetra, N-Fron i natt kl. 03.51, sjå bilete.

18/05: Bjørnen er nå spora (kl. 10.20) nord for Håkåsetervatnet i Sør-Fron på veg sørover mot Gausdal. Jegere var nær den ved Lomsetervegen i Nord-Fron, utan å koma på skothald. Jegere prøver nå å koma rundt att og postere, samtidig som jegere i Gausdal har postert der, kjelde Hans Petter Solberg.

18/05: Etter opplysning frå Hans Petter Solberg og Jonny Mathisen har bjørnen drepe 4 søyer til Rønnaug Berget i Kvikne i Nord-Fron.

18/05: Informasjon fra Nord-Fron kommune; Sporet av bjørnen er tatt opp igjen i dag tidlig i området ved Fagerlivatnet i Nord-Fron. Fellingsområdet er også utvidet til å gjelde hele Gausdal kommune. Miljødirektoratet har gitt løyve til bruk av snøscooter til grovlokalisering og utkjøring av mannskaper. Det ble også funnet tre sauer til i går kveld i Kvikne, som skal undersøkes av SNO i dag. Kommunen v Groven / fm hkl.

17/05: Jerv observert v/Skoe i Sødorp, N-Fron, kjelde Ola Skoe.

17/05: Sporingsekvipasjar gjer søk (kl. 16.17) i området rundt der bjørnen gjorde skade, kjelde Geir Johan Groven.

17/05: Miljødirektoratet har gjeve fellingsløyve på ein bjørn på vestsida av Nord- og Sør-Fron fram til 20/05, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven.

17/05: Vanskeleg å få SNO ut 17.mai, men da rovviltkontakta kom vart det dokumentert bjørn, kjelde Ole-Petter Berget.

17/05: Rovdyrangrep på sau hos Tor Tøftestuen i Kviknebaksida i Nord-Fron i natt, kjelde Ole-Petter Berget, mistanke om bjørn. Ein ver var sterkt skada og måtte avlivast.

16/05: FM i Oppland har forlenga fellingsløyve på 1 ulv i Norddalen med 3 dagar, kjelde GD, fram til 20/05 kl. 12.00 i følgje HK FMOP. Området er det same som den seinaste utvidinga.

16/05: Ingen støtte til SP sitt forslag til meire effektiv rovviltforvaltning., kjelde GD.

16/05: 2 jervehi ved Sandvatnet (sjå 14/05) vart grave ut og sjekka av SNO i dag. Konklusjon var ikkje yngling, men matlager for jerv. Miljødirektoratet vil ikkje ta ut enkeltdyr av jerv i Oppland, sjølv om vi har dobbelt antall dyr som vi skal ha etter bestandsmålet.

16/05: 1 ulv observert ved Tykkje i Lom kl. 14.00, kjelde: Bjørn Teigen, SNO er varsla.

16/05: Observasjon av ei gaupe ved garden Nilsejorde i Dæhlibygda i Nordre Land kl. 13,30, Leif Westrum er kontakta, kjelde Anne Terningen.

15/05: Det vert jakta på nok ein ulv i Norddalen, kjelde SNO.

15/05: Og på direkten kl. 20.17 får vi beskjed om at bjørnen i Øyer er felt av SNO ved bruk av helikopter ved Moksa i Øyer, kjelde Geir Johan Groven.

15/05: Ulven i Vågå meldt felt kl. 18.38, kjelde HK FMOP. GD har meldt det slik. Medan Fjuken skriv dette.

15/05: Det vert meldt kl.17.21 at det pågår fellingsforsøk på ein ulv ved Lemonsjøen i Vågå, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven.

15/05: Vedtak om betinga skadefellingskvoter på freda rovvilt i Oppland for beitesesongen 2014: Jerv 4 stk, gaupe 2 stk, ulv 6 stk og bjørn 2 stk. kjelde Arnfinn Beito.

15/05: Miljødirektoratet har gjort vedtak om uttak/skadefelling av bjørn i Øyer, skadefellingsoppdraget er gjeve til SNO, kjelde HK FMOP kl. 14.52.

15/05: Observasjon av ulv i Vågå mellom Vågå sentrum og Lemonsjøen, kjelde SNO.

14/05: SNO rapportert om mogleg ny hi-lokaliteten/yngling i "Langsua-området" til Miljødirektoratet, skal inn og sjekka snarast råde er, kjelde Arnfinn Beito via SNO.

13/05: Reinsgjetarar fant mogleg ny hi-lokalitet (jerveyngling) ned mot Sandvatnet I N-Fron/Ø-Slidre, kjelde Arnfinn Beito via SNO.

13/05: Mattilsynet sentralt varsla Mattilsynet i Valdres om at den varsla beitenekten mot 2 beitebrukarar i prioritert beiteområde i Øystre Slidre skulle trekkjast tilbake, sjå 25/04, kjelde Arnfinn Beito.

12/05: Dei 2 ulvane er i dag tidleg observert på Skjåk sørside, og fellingsområde er nå utvida til også å gjelda heile Skjåk kommune.

11/05: SNO har inntil vidare avslutta fellingsforsøket med helikopter. Dei spora dei 2 ulvane sist ned mot Grotheim i Lia i Lom, kjelde HK FMOP.(kl.15.36)

11/05: SNO vil gjera eit forsøk på å ta ut ulvane med helikopter i dag, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven, MG.

11/05: Fellingsområde for ulvane i Nord-Gudbrandsdalen er utvida til òg å gjelda kommunane Lesja, Lom og Skjåk i dei delane som omfattar Reinheimen, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven, MG

10/05: Ein ulv vart teke ut i ettermiddag i Frydalsområdet i Fron, fellingsmannskap frå heile Midt-Dalen med bistand frå SNO deltok, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven, MG. 

10/05: Ulvane observert i Skogbygda, fellingsområde er utvida til å gjelda til og med heile Vågå., kjelde HK FMOP (kl.09.52). Sjå bilete og reportasje i GD under denne linken.

 

10/05: Fellingsområde i Dovre/Vågå er utvida til ogmed Sel kommune, kjelde HK FMOP (kl. 08.42)

09/05: 2 ulvar vart observert på Dovre i kveld. Observasjonen var slik at fellingsområdet vart vurdert utvida til og med Sel, kjelde Ellen Marie Syse.

09/05: Fellingsforsøket på ulven i Øyer/Ringebu/Fron pågår i følgje Geir Johan Groven, MG

09/05: Det er iverksatt skadefellingsløyve på 2 ulvar i Vågå (Nordøstside) og Dovre i dag på bakgrunn av sikre spor. Foreløbig er det ikkje meldt om skader, kjelde HK FMOP.

09/05: Spor etter antatt 2 ulvar på Dovre (Åsagrenda) i dag. Kjelde HK FMOP.

08/05: Lom Tamreinlag får avslag på fellingsløyve på kongeørn i Smådalen i Vårdalen Statsalmenning i Lom kommune.

08/05: Så er spetakkelet i gang att. Ulven leiker "titten på hjørnet" med oss. Blir det 2013 oppatt? Beitenæringa held pusten. 

08/05: Ulven kan vera på tur nordover Gudbrandsdalen, og fellingsomådet i Riingebu/Øyer vert utvida til også å gjelda Sør- og Nord-Fron aust for Laugen. Fellingsløyve varer til og med 16/05. Kjelde HK FMOP.

07/05: Ulvejakta er i gang i følgje GD.

07/05: FM har på delegert myndighet fra Miljødirektoratet, og etter søknad frå Sør-Gudbrandsdal landbrukskontor i Gausdal iverksatt skadefelling på en ulv på Øyer/Ringebu østside sør for Venabuvegen. Bakgrunnen er ferske spor og potensialet for stort framtidig skadeomfang, kjelde HK FMOP og G.J. Groven.

07/05: Miljødirektoratet har gjeve betinga skadefellingsløyve på 5 ulvar i prioritert beiteområde.

06/05: Status yngleregistrering av jerv: Grøndalen (Lesja Nord) dokumentert, Svartdalen (Lesja Nord) antatt, Grimsdalen (Dovre) dokumentert, Lordalen ( Lesja) antatt, Kjølen (Lom) antatt, Storfjellet (Ringebu) dokumentert og Langsua (S-Fron) dokumentert. Totalt 7 lokaliteter/ hiuttak er gjennomført på 3 av disse - fortsatt følges andre lokaliteter opp av Statens naturoppsyn, kjelde HK FMOP.

06/05: Spor av jerv mellom Slangsbrua og Storhøliseterkryset i Skåbu, N-Fron. Spora gjekk i retning kraftstasjonen, kjelde Ole-Petter Berget. Varsla SNO av G.J. Groven, Nord-Fron Landbrukskontor.

06/05: Det meldes at 1 jervtispe m/2 kvalpar  vart teke ut i Stor-Grytdalen i Sollia 29/04 og at 1 jervtispe m/2kvalpar vart teke ut i Svulten i Folldal, kjelde via Hedmark Sau og Geit si facebookside v/Toril Hårdnes.Båe desse kan sjølvsagt virka positivt for Oppland.

05/05: Pr. dags dato er det dokumentert/antatt 6 ynglingar av jerv i Oppland, og oppfatninga vår av at vi hadde/har dobbelt så mykje jerv som vi skal ha er nok rett. Følg med på ynglingane her.

04/05: På ynglelokalitet Grimsdalen, Dovre er det dokumentert yngling ved at 2 kvalpar er avliva, uttaket er ikkje avslutta, kjelde HK, FMOP.

03/05: Ei jervtispe og 2 kvalpar vart avliva i Langsuaområdet, Sør-Fron av SNO i dag, kjelde Harald Klæbo, FMOP. Dermed fekk vi altså dokumentert 1 jervyngling til i Oppland.

02/05: Ap v/Rigmor Aasrud var i Gudbrandsdalen og lærte litt om rovviltproblematikken i praksis, kjelde avisa Dølen på Vinstra.

02/05: Regionråda i Gudbrandsdalen og Valdres Natur og Kultur søkte Miljødirektoratet om ståade fellingsløyve på ulv ut mai 2014, søknad datert 30/04, kjelde Geir Johan Groven.

01/05: Det er gjeve fellingsløyve på tispe m/kvalpar i Grimsdalen i Dovre frå 01/05 til 05/05.

30/04: I følgje Harald Klæbo hos FM i Oppland har Miljødirektoratet nå bestemt seg for å gå inn med helikopter for å ta ut jerv i Langsua, kjelde Arnfinn Beito. Les òg frå avisa Valdres.

30/04: FM og rovviltnemnda likar ikke at 2 beitebrukarar i Øystre Slidre i prioritert beiteområde m/jervplage får varsel om beitenekt frå Mattilsynet og instisterar på at Miljødirektoratet nå må ta ut fleire enkeltdyr i Langsua.

29/04: Jervobservasjon på Neto i Lom, kjelde Torkjel Solbakken.

28/04: Det vart ikkje funne ynglande tispe i Langsua, og dermed heller ikkje teke ut nokon jerv der, kjelde Harald Klæbo/SNO.

27/04: Ny bjørn funne på DNA-prøver i Hedmark. Men dette var i 2013, og kva hjelp det?? Les meire her.

25/04: SNO melder at 3 kvalpar er teke ut i hiuttak i Ringebu. I Langsua vart det ikkje funne aktivitet, og dermed er eventuelt uttak sett på vent. Kjelde Geir Johan Groven. Arnfinn Beito opplyser om at fleire kjenner til 2 jervetisper i Langsua. 

25/04: 2 beitebrukarar i beiteprioriterte i Valdres vil få varsel om beitenekt av Mattilsynet, kjelde Arnfinn Beito.

22/04: Rapport frå SNO om jerveregistreringar, oppdatert 11/04: NOP-013 Kjølen, Lom/Vågå/Lesja: Dokumentert antatt yngling.

22/04: Vedtak om uttak av jerv m/inntil 2 mordyr m/kvalpar i Langsua (Gausdal, Fron og Øystre Slidre) og i Storfjellet (Ringebu). Tidsrom for uttaket er 22/04-24/04. Kjelde: Miljødirektoratet.

22/04: Observasjon av liten bjørn(unge), 5 km sør for Dombås sentrum. Folk ute for å søke, men snøen er borte i området. Kjelde: Thorbjørn Elvestad og Bernhard Svendsgard.

22/04: Jerv observert i Snubblia, N-Fron, kjelde Kjell Elvsrud, via Ole-Petter Berget. Dokumentert av SNO v/Bolstad.

21/04: Jerv og tydelege spor av jerv sett av familie på tur mellom Raften og Høla på austsida av Slettefjell i Vang i Valdres.

21/04: Spor av ulv lagt inn i "Skandobs", bilete og forklaring tyder på rev, ikkje kontrollert av SNO i felt, feilmedling i rovbasa.

21/04: Synsobservasjon av jerv ved øvre Hersjøen, N-Fron, kjelde turist, tamreinlaget, via Arnfinn Beito.

20/04: 2 ulvar sett i kikkert i 10 minutter ved Melingen mellom Lalm og Heidal i går 19/04 av Rolv Odde. Tove og Vidar Lillebråten har i dag funne "bosso" etter desse, og teke med hårprøver. SNO hevdar at dei har vore på staden og dokumentert revespor, noko Rolv Odde på det sterkaste nektar for, han er sikker på at han såg 2 ulvar. Vi har nå såpass mykje ulvemeldingar at tamreinlaga i distriktet nå vurderer å senda ein skadefellingssøknad. 

20/04: Spor etter 2 jerver på Lomsetra i Nord-Fron, kjelde Hans Petter Solberg.

20/04: Spora i Døradalen var rev i følgje SNO, registrert som feilmelding i rovbasa, kjelde Ole Steinde

20/04: Etter søknad er det innvilga jakt på inntil 2 ulvar i Ringsaker, Løten og Stange frå i dag 20/04 og ut april. Jakta er åpna for kommunale rovviltfellingslag. Kjelde Kai Teppen via Ole-Petter Berget.

19/04: Ulvespor i Døradalen (Vågå/N-Fron) øst for Vinstern frå natt til i 19/4. Her vart det òg observert spor av 2 jervar. Desse spora var eit par dagar gamle. Kjelde Åsmund Bakkene, via Arnfinn Beito.

19/04: Gaupespor ved Huskelisetra (Baksida Kvikne, N-Fron) i dag. Kjelde Ole-Petter Berget.

18/04: Observasjon av jervspor i Øystre Slidre mellom Yddin og Skaget i Kjølaåne ned for Bergastølen, kom frå nord i retning sør, kjelde Else Løvås Eggen via Arnfinn Beito.

18/04: Sikker observasjon av ulv på Kviknehøgda i Nord-Fron gjort av skiløpere 17/04. Store spor vart òg sett i området. SNO er varsla pr. mail av Pål Kjorstad i kveld (18/04) etter at kjelda Steinar Haugalien ringde om hendinga. SNO var forsøkt ringd til før på dagen utan resultat. SNO sett e-post 20/04, ikkje kontrollert, men lagt inn som usikker ulv i rovbasa.

18/04; Observasjon av 2 ulvar på 2,2 km avstand i Gråhø, Vågå, SNO konkluderte med revespor, men innlagt som usikker ulv i rovbasa.

17.04: Melding om observasjon av 2 jerver (gjekk saman!) ved Liomsetra, Gausdal, altså i beiteprioritert område, SNO er varsla, kjelde Mette Berg.

15/04: Jervespor framfor Sulubergshøgda, Fåvang, SNO v/Christen Bårdsløkken er varsla.

15/04: Terje Bø i Miljødirektoratet seierpå NRK HO at dei vil forsøke å følgja opp ulven i Oppland.......

14/04: Ferske jervespor etter Saubuvegen 5 km frå Stor-Tann, Fåvang, SNO v/Christen Bårdsløkken er varsla.

14/04: Medlem av det kommunale jaktlaget i Elverum trekkjer seg. Orføraren ber om hjelp frå Statsministeren.

14/04: Espedalen, Sør-Fron, konklusjon SNO: Rev, kjelde Ole Knut Steinset (14/4).

14/04: Ulvesak Nord-Fron er lagra med rovbase ID R482087, kjelde Odd Steinar Granheim.

13/04: SNO melder om revespor ved Tisleifjorden, og meiner vel at "ulven" var rev, konklusjon: Rev, kjelde Ole Knut Steinset (12/4-14/4)

12/04: OSG må hjelpa dei 21 med beitenektsaka. Det arbeides med dette.

12/04: SNO skulle ha levert statusrapport om jerveynglingar i Oppland i går 11/04, men den er ikkje kome i følgje FM.

11/04: Bilete av 2 jerver Hollunsfjellet i Vågå, kjelde Ivar Flagestad/Anders Svare  

11/04: SNO har vurdert spora i Kvikne som gaupe, kjelde Ivar Sylte.Etter nye bilder og meldinger inn i dag 11/4, kunne ikkje SNO utelukke ulv, konklusjon: Usikker ulv. Kjelde Ole Knut Steinset.

11/04: Synsobservasjon av ulv i Sør-Aurdal 10 km frå sporing/observasjon dagen før. Barmark, Konklusjon: Usikker ulv, kjelde Ole Knut Steinset.

10/04: Ulv sett ved hytte i sørenden av Tisleifjorden på Valdressida mellom kl. 10 og 11 på dagtid. Kjelde Sigurd Vikesland, Mail om dette sendt til SNO av Pål Kjorstad.(11/4) 

10/04: Ulv (?) observert på baksida i Kvikne, Nord-Fron, bilete av spor, SNO er varsla, kjelde Ivar Sylte. (observasjonen vart gjort både 9. og 10/4.

10/04: Ulv sett på Lesja i følgje GD, kjelde Egil Skogum (10/4). SNO: Dårlege snøforhold, konklusjon: Usikker ulv. Kjelde Ole Knut Steinset. (10/4-14/4) Ikkje lagt inn i rovbase(14/4)

10/04: Observasjon av ulv i Begnadalen i Sør-Aurdal. Bakspora 10 km, kan stemma med observasjon i Nittedal nokre dagar før, hår og møkkprøver teke, Konklusjon: Dokumentert ulv. kjelde Ole Knut Steinset.(11/4-14/4)

10/04: På møte med SNO på Hamar i 2013 sa eg frå om at GPS-omkodinga til UTM sone 33 i rovbase og dokumentasjonsskema var svært uheldig for beitebrukarar, da både SNO/rovviltkontakter lokalt, beitebrukarar, elektronisk overvakingsutstyr og kadaverhundekvipasjar i oppland brukar UTM sone 32, som er det beste i Sør-Norge. Ole Vangen har òg snakka ved Steinset om dette. Kvifor vart dette endra? Kvifor skal alt verta vanskelegare? Nå må snart SNO og Miljødirektoratet spela litt på lag med oss!!

09/04: SNO har drive aktivt med sporing dei siste dagane etter meldingar/bilete av potensielle ulvespor fleire stadar I Oppland, blant anna ved Lomsetra og Fagerli. I følge Ole Knut Steinset i SNO i går ettermiddag hadde dei ikkje funne meir spor eller nye opplysningar i dette område. Spora som SNO hadde fått frå Øystre Slidre 8/4, kom det snø i før dei rakk å sjå meir på desse. Konklusjon: Usikker ulv, kjelde Ole Knut Steinset (14/4)

08/04: 12 jegere i Hedmark vart sikta for ulovleg ulvejakt. Samfunnet har sett 70 politibetjenter på saka, kva med å bruka noko av ressursane på å undersøkja om Staten følgjer rovviltforliket?

08/04: Etter melding frå Jon Sand har Miljødirektoratet nå snudd slik at Buskerud kan få ta ut ulven dersom SNO finn den att...... Nord-Fron Landbrukskontor vurderar å søkja fellingsløyve på ulven der.

07/04: Spor etter hundedyr I Øystre Slidre, beteikna som store, men ingen målestokk. 

07/04: SNO i  området i N-Fron for å sjekka. 

06/04: Ulvespor sett og fotografert ved Valsfjellet, sørvest for Fagerli, Nord-Fron, kjelde Lodver Bryn, jmf. bilete til høgre der mobiltlf. er 10 cm lang.

05/04: Frå Lom melder dei om mykje aktivitet av jerv i vestelege strok der 300 rein vart teke av snøras, varsla av Torkjel Solbakken.

05/04: Spor av ulv utanom skiløype Skardhaugen v/Valsfjellet, N/S-Fron, SNO varsla/sendt bilete, konklusjon: "Stort hunddyr" kjelde Gunn og Ove Berget, varsla av Anne Kari Veikleenget.

05/04: 2 jervespor på Lommoen mellom Lomsetra og Fagerli, SNO varsla, kjelde Anne Kari Veikleenget

04/04: Hi-lokalitet NOP 004 Lordalen i Lesja er dokumentert som antatt yngling. Kjelde SNO via FM i Oppland.

03/04: Helikopterleiting etter ulv/ulvespor i Gausdal, kjelde SNO, varsla av Arnfinn Beito 

03/04: Buskerud får avslag på søknad om fellingsløyve av ulv. Dokumentert m/bilete, video og av SNO i lang tid.

02/04: 2 observasjonar og spor etter ulv i Tisleidalen N-Aurdal, Konklusjon: Antatt ulv.kjelde Arnfinn Beito (5/4) og Ole Knut Steinset (14/4)

02/04: Observasjon av ulv Vekkom Ringebu, kjelde Tor Engum, SNO varsla og dokumentert, varsla av Lars Kleven Skjeggestad.(3/4)

02/04: Spor etter 2 jervar Fløtardammen, Frydalen, S-Fron, kjelde Lars Ole Auglestad.

01/04: Observasjon og spor av jerv på Goppollen, Ringebu

01/04: Spor etter 2 jervar Vinstervatna, N-Fron, kjelde Ole-Petter Berget.

31/03: 2 hiåpninger og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-008, Storfjellet, Ringebu, kjelde SNO.

31/03: Ny hiåpning og spor av jerv funnet 20 meter frå hiåpninga som vart funnet 27/03 i ynglelokalitet NOP-007, Vuludalen/Musvoldalen, Sel/N-Fron, kjelde SNO.

29/03: Spor etter ulv, kjølen mellom Østre og Vestre Gausdal, dokumentert SNO 31/3, kjelde Ola Borgemoen.

28/03: Spor av ulv utanom skiløyper Lomsetra Nord-Fron, SNO varsla, beteikna som "usikker ulv". kjelde Anne Kari Veikleenget.

28/03: 2 hiåpninger og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-018, Langsua, Gausdal/Fron/Øystre Slidre, kjelde SNO.

27/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-007, Vuludalen/Musvoldalen, Sel/N-Fron, kjelde SNO.

27/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-016, Lundadalen, Skjåk, kjelde SNO.

27/03: Hiåpning og spor av jerv funnet med helikopter i Jetta/Jønndalen, Vågå/Dovre, kjelde SNO.

26/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet Mysubytta, Skjåk, kjelde SNO.

25/03: Aktivitet ved hiplass i ynglelokalitet NOP-002, Svartdalen, Lesja, kjelde SNO.

11/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-013, Kjølen, Lom/Vågå/Lesja, kjelde SNO.

05/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-004, Lordalen, Lesja, kjelde SNO.

Generellt før dette:

Jerveregisteringar rapport 27/3: Kjelde Espen Bø/Harald Klæbo)

Stor aktivitet (moglege ynglingar): Haverdalen, aktivitet av tispe (Dovre), Musvorddalen (Sel), Storfjellet (Ringebu), Samdalen (Ringebu), Lundadalen (Skjåk), Mysubytta (Skjåk), Jønndalen (Vågå/Dovre), Finndalen (Vågå) og Lordalen (Lesja). Lordalen har alt nå nesten sikker yngling.

Ulven har som mange veit forlengs både vist seg og synt spor i Oppland. Det er sterke bevis på at minst ein ulv har overvintra sett på bakgrunn av at 1. Den eine ulven som tok sau og lam i bl.a. Nord-Fron i 2013 aldri vart felt. 2. Det vart sett ulv (av 2 vaksne karer) og teke bilde av spor etter ulv ved Vinstervatna 5/2 2014 (sendt til SNO, men ikkje gode nok for dokumentasjon) og det er sett spor og teke bilete av spor av ulv/ulver ved Lomsetra fredag 28/3 (sendt til SNO og vurdert som "usikker ulv." SNO hadde ikkje tid til å sjekka sjølv). 

Det siste er at det på kjølen mellom Østre og Vestre Gausdal vart funne ulvespor laurdag 29/3. SNO var der måndag 31/3 og konkluderte med "mest sansynleg ulv". Nå da lisensjaktperioda for ulv er over (fram til 31/3), anbefaler vi at det frå nå av vert søkt Miljødirektoratet om fellingsløyve ved kvar ulveobservasjon.

Med omsyn til jerv er vi svært skuffa over at ikkje restkvota vert teke ut i Oppland. Vi er nå avhengige av at ynglingar vert funne i beiteprioriterte områder for at ekstrauttak av jerv skal skje før beitesesongen.

Det er framleis att 2 dyr av tilleggskvota som vart gjeve på gaupe, hovedkvota vart teke ut slik:

Art

Kjønn

Dødssdato

Dødsårsak

Kommune

Gaupe

Hunn

01.02.2014

Jakt - Hagle

Gjøvik (N)

Gaupe

Hann

06.02.2014

Jakt - Rifle

Gjøvik (N)

Gaupe

Hann

16.02.2014

Jakt - Rifle

Vågå (N)

Gaupe

Hann

08.02.2014

Jakt - Rifle

Sel (N)

Gaupe

Hunn

01.02.2014

Jakt - Rifle

Ringebu (N)

Gaupe

Hann

23.02.2014

Jakt - Rifle

Øyer (N)

Gaupe

Hann

01.02.2014

Jakt - Rifle

Gausdal (N)

Gaupe

Hann

22.02.2014

Jakt - Hagle

Gran (N)

Gaupe

Hunn

22.02.2014

Jakt - Rifle

Nordre Land (N)

Gaupe

Hann

07.02.2014

Jakt - Rifle

Nordre Land (N)

Gaupe

Hann

22.02.2014

Jakt - Rifle

Nord-Aurdal (N)

Småfebonde, gjeterhundeier eller sympatisør med næringa?

Meld deg inn i NSG!

 
Oppland Sau og Geit
Org. nr.: 969 546 183
Besøksadresse Pål Kjorstad
Moarusta 13, 2647 Sør-Fron
Postadresse Pål Kjorstad
Moarusta 13, 2647 Sør-Fron
Kontakt Tlf.: (+47) 990 34 406
pkjorstad@outlook.com