Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Oktober 2019
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Siste publiserte artikler

Referat frå styremøte 27.oktober 2017

Hordaland Sau og Geit                             

 

 

                                     

 

Referat styremøte fredag 27. oktober 2017

Stad: Comfort Hotel Bergen Airport.

 

Desse møtte: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Arnt Bakke, Oddmund Hilda og Ola Steinsland.

Tore Atle Sørheim møtte frå Avlsutvalet

Forfall: Tor Arne Sandvik frå styret, Ivar Haug frå Gjetarhundnemnda og Ole Johan Eidsnes frå Briteutvalet

 

Saksliste:

 

Sak 58/17       Godkjenning av innkalling:

                        Vedtak: Godkjent

 

Sak 59/17       Godkjenning av referat frå styremøtet 03.08.17:

                        Vedlegg. Referat frå styremøtet 03.08.17.

                        Vedtak: Godkjent

 

Sak 60/17       Oppsummering etter leiarmøte NSG:

·         Medlemskontingent

·         Sal av sau/lam før sesongen 2017 -var ein dyr affære for næringa

·         Redusera overproduksjonen .. kan alle ha ein 2-3 sau mindre eller ikkje para alle påsettlamma?

·         Bør ei leggja om bruken av midlar frå Innovasjonen til ombygging restaurering og ikkje nyetableringar?

·         Hordaland Sau og Geit presenterte for Rep. møte i NSG " slik gjer  det"       

 

Sak 61/17       Gjennomgang kåringa 2017:

                        Vedtak: Denne saka blir tatt opp på leiarmøte men Tore Atle var

                        innom bruken av den nye lupa til ull vurdering og om tilbakemeldingar

                        frå kåringa rundt om i Hordaland.

                                                                                       

 

 

 

 

Sak 62/17       Gjennomføring leiarmøte i HSG 27. – 28. oktober:

                        Vedtak: Gjennomgang av program og gjennomføringa av   

                        samlinga. Det er kom melding frå "vårt" hotell at dei er overbokka

                        og vårt møte i kveld må flyttast til Clarion hotell som ligger like ved.

                        Saker som leiar vil ta opp og få tilbakemelding på frå lokallaga er:

·         Kurs for nye sauehaldarar

·         HSG 70 år i 2018

 

Sak 63/17     Markedet for sau/lam:

                      Vedtak: Reidar Kallestad orienterte kort og sa at denne saka blir

                       gjennomgått i leiarmøte der både Fatland og Nortura skal ha innlegg om

                       tema.     

 

Sak 64/17      Fagsamling beitebruk i Hordaland 26. – 27. januar 2018:

                       Vedtak: Fylkesmannen har invitert beitenæringa ved HSG til to dagars

                       samling 26. – 27. januar med tema som er aktuelle for næringa. Program   

                       og stad er ikkje heilt på plass. 

 

Sak 65/17     Aktivitetsplan for 2017:

                      Vedtak: På grunn at knapp tid blir aktivitetsplanen utsett til neste møte.

 

Sak 66/17      Julebord 2017:

                       Vedtak: Fagtur med Julebord går i år til Bardøla Hotel, Geilo 15. – 17.

                       desember. Lagar program for laurdag bed besøk til bønder og industri.

                       Det blir og henta inn pris hos NSB på felles billettar. Prisar/program er

                       lagt ut på heimesida. Sjå: http://www.nsg.no/hordaland/

 

Sak 67/17      Skal HSG lage fagsamling for nye sauehaldarar? 2018

                       Vedtak: Reidar Kallestad orienterte om behovet for

                       informasjon/fagpåfyll for nye sauebønder. Han meiner HSG må få i

                       stand samling for denne gruppa i 2018. Han vil ta dett opp i leiarmøte

                       og samordna dette med lokallaga sin tilråding.

 

Sak 68/17      Ymse:

                        Under Årsmøte 2017 blei det lova og betala ut godtgjersle til lokallaga

                         pr. netto auka medlemmer. Dett skal styret sjå på, sli at dette blir

                         gjennomført.

 

Karluf Håkull

Sek.

 

 

Hordaland Sau og Geit
 

Kontakt Tlf.: 980 62 093
E-post: oddmundhildal@hotmail.com