Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Oktober 2019
Ma Ti On To Fr
 1234 5 6
7891011 12 13
1415 16 17 181920
212223242526 27
28293031   
       

Organisering av sauavlen

Norsk Sau og Geit har ansvaret for organisering og gjennomføring av avlsarbeidet for sau. Styret i NSG har oppnevnt et faglig, rådgivende organ, Avlsråd for sau, som har ansvaret for at avlsarbeidet blir gjennomført etter avlsplanen, og at nye tiltak blir organisert og gjennomført når utviklingen gjør det nødvendig eller ønskelig.

På lokalplanet er væreringene den viktigste delen i organiseringen av avlsarbeidet. En værering er ei sammenslutning av interesserte saueholdere i et høvelig geografisk område, som samarbeider om å avkomsgranske værer. For å være med i en værering må en være medlem av sauekontrollen. Hver værering skal ha et styre. Hovedoppgaven til væreringene er å organisere alle praktiske sider ved avkomsgransking av værer, eliteparing og utvalg av avlsdyr for å få et effektivt avlsarbeid.

Det finnes også lokale væreholdslag, der saueholdere som ikke er med i væreringene, har gått sammen om å kjøpe avlsværer og organisere bruken av disse.

I hvert fylke er det en avlsansvarlig oppnevnt av fylkesstyret, eventuelt også et avlsutvalg for sau.

Fylkene er fordelt på 6 avlsregioner. Avlsregionen har ansvaret for å organisere avlsarbeidet i regionen slik at avlsframgangen blir størst mulig. Avsregionen har tatt over mange av oppgavene som før var tillagt avlsutvalget i fylket.

Avlsutvalget i fylket har ansvaret for å spre framgangen som skapes i væreringene til bruksbesetningene. Avlsutvalget har også ansvar for å organisere kåring av værlam.

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70