Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  September 2019
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 • Innbyding til ope møte om den nye jordbruksmeldinga

  08.01.2017 | Skrevet av Jonny Lofnes

  Blir det endring og utvikling …………. eller vil endring og avvikling vere ein meir reell tittel sett med vestlandsauge?

  Les mer

 • Presseklipp siste åra i Breim Sau og Geit

  11.12.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Her kan du sjå mange av aktivitetane som har blitt gjennomført i Breim Sau og Geit gjennom 4 siste åra.

  Takkar samtidig Gloppen Sau og Geit ved Kjell Mardal for mykje godt samarbeid.

   

   

   

  Les mer

 • Suksess for Open Gard.

  06.12.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

   

  Open Gard vart gjennomført på Norsk Fjordhestgard laurdag 1.Oktober. Breim Sau og Geit arrangerte i lag med Breim Bondelag, Norsk Fjordhestgard og Breim Bygdekvinnelag. Noko intens planlegging siste 40 dagane i forkant gav ein spire for rammene til ein god marknadsdag på fjordhestgarden. Engasjerte organisasjonar som jobba godt i lag med sine fagfelt. Breim Sau og Geit hadde ansvar for å rigge bingane i ridehallen for husdyra. Stille med sauer, kje og gjennomføre saueklipping og gjetarhundoppvisning for demonstrasjon. Sau og geit deltok iden generelle planlegginga og hadde hovedansvar for mediaprofileringa. God mediaomtale i forkant og etterkant av dagen gav resultat. kring 500 gjester møtte fram. Det var triveleg med kalvemønstring, hopping i høyet, mange ulike husdyrslag, riding med hest og vogn, maskinutstilling, ulike salsboder, partering av 2 lam på låvebrua og middag på låven.

  Les mer

 • Værlamkåring på Norsk Fjordhestgard Laurdag 8. Oktober.

  04.10.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Laurdag 8.oktober frå kl. 09.00-16.00 vert det kåring av værlam på Norsk Fjordhestgard på Breim.

  Ta med familie og venner og bruk dagen på fjordhestgarden.

  Aktivitetat for små og store, samtidig som du kan kjøpe deg middag på låven.


  Breim og Gloppen Sau og Geit arrangerar laurdag fylket si største kåring av værlam. Storhendinga går føre seg på Fjordhestgarden på Breim. Her vert samla sauer frå heile Gloppen. For 2 år sidan stilte 132 lam og vi håpar på tilsvarande i år. Vi gjentek suksessen og siktar mot ein triveleg familiedag inne i ridehallen på Norsk Fjordhestgard.

  Det vert aktivitetar for både store og små. Natursti for ungane og tippekonkurranse på vekta av storværen frå Bø. Fin premiering og muleg for ungane å ri på hest. Det vert kaffiservering og noko å bite i nede i hallen.

  Nytt dagen på fjordhestgarden og muleg å få seg betasupa eller pølse på låven frå kl.12-14. Vel møtt til ein triveleg dag på Breim.

  Slik som dei par siste åra vert det felles kåringssjå for Gloppen på Fjordhestgarden. Meld på lam og møt opp med heile familien!

  Det er nokre endringar av reglane frå i fjor:

  • Seinast dagen før kåring må alle opplysningane vere korrekt registrerte i sauekontrollen, også haustvekt og haustvektdato.
  • For NKS-lam er O-indekskravet heva frå 110 til 115.
  • Ta turen inn om NSG og les dei nye reglane som er innførte i 2016 : http://www.nsg.no/sau/karingsreglene-for-sau-2016-article11124-494.html
  •  

  Hugs påmelding til Ove Sørestrand, 6947 Lavik tlf:577 06 170 ove.sorestrand@tine.no seinast 2 dagar før sjået

  Breim og Gloppen Sau og Geit.

  Les mer

 • Ullinnsamling i Breim fredag 13. Mai.

  05.05.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Det vert innsamling av ull i Breim Fredag 13. Mai kl. 17.30- 18.30.
  Oppmøte vert ved Breimshallen.
   
   

  Les mer

 • Triveleg fjøsmøte i Gloppen.

  18.03.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Gloppen i lag med Breim Sau og Geit arrangerte fjømøte hos Frode Fjellestad i Fjellbygda torsdag kveld. Mange sauebønder og andre interesserte tok turen til Fjellbygda, kor gardbukaren viste dei 42 frammøtte det nye fjøsbygget sitt. Fjøsen er tilbygg til eksisterande bygning.

   

   

   

  Les mer

 • Sikre inntekta til geitbonden framover.

  20.02.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Breim Sau og Geit meinar at dei 285 gjenverande geitmjølksprodusentane i Norge må sikrast ein tryggare leveveg i næringa.

  Bonden som produserar geitmjølka må eige mjølkekvoten sin.

  Leige av mjølkekvote tappar geitmjølksprodusentane for mykje økonomisk.

  Laget har sterke meiningar om at det må bli ei avvikling på utleige av geitmjølkskvote.

  Den som produserar kvoten skal framover eige kvoten.

  Den som produserar kvoten må innan ei overgangstid på 5 år få overført/kjøpt kvoten som vert leigd i dag.

  I 2015 var 20,4 % av total disponibel geitemjølkkvote på 21.914.991 liter leigd.

  Det er meiningslaust at geitmjølkskvote vert vekkleigd for både 2 kr. og gjerne meir pr. liter.

  Kvotesal av det som er historisk frå staten må styrast innan fornuftige prisrammer.

  Det må gjevast ein tidsfrist til dei som leiger ut på maksimum 5 år slik at dei som vurderar å starte produksjon sjølve skal kunne det.

  Det kan ikkje vere slik at dei som ikkje ynskjer å produsere sjølve skal tappe økonomien til dei som har invistert millionar av kroner for å produsere geitmjølk inn i framtida.

  Det må innførast eit maks kvotetak på 200 000 for geitmjølk slik at vi opprettheld dei 285 eksisterande produsentane som no er att i Norge.

  Les mer

 • Kjøt frå ung geit må verdsetjast.

  20.02.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Geitnæringa må få betre pris for produksjon av kjøt av eldre kje og unggeiter.

  Det vert i dag avliva for mykje nyfødde kje. Grunnen til dette er at det ikkje løner seg økonomisk. Dette er meiningslaust når ein kan produsere ei kvalitetsvare som er etterspurd i marknaden.

  Utfordringa er at det i dag ikkje vert prioritert av slakterinæringa og dei som set kjøtprisen på kje og unggeit. Det er etisk dårleg å ikkje fore fram desse dyra til ei smakfull og sunn råvare.

  Derom ein forar fram kjea og slepper dei på friskt fjellbeite til fram mot September vert desse dyra klasifisert som geit med ein kjøtpris frå 50 øre til 5-6 kroner kiloen. Dette er vel det som næringa verkeleg kan kalle mangel på etikk!

  Næringa krev at noko alvorleg må gjerast med klasifiseringsregelverk og prissetjing av ung geit.

  Vi meinar at det må innførast ordningar som gjer at dette kjøtslaget vert økonomisk forsvarleg å produsere til marknaden.

  Slaktetilskot på 500 kroner og betre pris og klasifisering tilpassa denne dyrearta, vil vere grep som er naudsynte for å få fram dette kjøtslaget.

  Med slaktevekter i September på kring 15 kilo er dette gode slakt for unge geiter og må prisast slik at det vert fora fram av geitebøndene for ein aukande marknad.

  Les mer

 • Fellingsvederlag for rev og mink i Gloppen Kommune.

  20.02.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Breim Sau og Geit ynskjer å delta i å regulere bestanden på rev og mink i Gloppen. Vi har opplevd periodar kor bestanden av rev har vorte alt for høg.

  Dette har ført til matmangel,smittepress og eit større antal tapte lam på beite tidleg på våren.

  Breim Sau og Geit bidrog til at Gloppen Kommune såg at det var naudsynt å stimulere til å regulere viltbestanden i kommunen vår.

  Dermed løyvde Gloppen Kommune årleg kroner 10 000 til fellingsvederlag for dei som deltek i å ta ut rev når bestanden vart kraftig aukande.

  Breim Sau og Geit har utnemnd Stian Hjelle som vår kontollør i Breim. Han skal motta meldig og godkjenne felt rev og mink i Breim.

  Jakt på rev startar 15. Juli og vi oppmodar jegerar til å nytte den siste perioden fram mot 15. April til å ta ut rev i dei områda kor det er mykje rev.

  Les mer

 • Tillitsvalde i lokallag: Breim Sau og Geit valde på årsmøtet 28. Januar 2016:

  19.02.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Verv

  Namn

  Adresse

  Postnr.

  Poststad

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post

  Leiar

   

  Vidar Sandal

  Egge

  6826 Byrkjelo

  94831201

  vidar.sandal@enivest.net

  Nestleiar

   

  Atle Løvland

  Kandal

  6823 Sandane

  47244135

   

  Kasserar

   

  Atle Støyva

  Støyva

  6826 Byrkjelo

  91558462

  atle-sto@online.no

  Sekretær

   

  Atle Støyva

  Støyva

  6826 Byrkjelo

  99299571

  atle-sto@online.no

  Styremedlem

   

  Jonfinn Bø

  6827 Breim

  48113767

   

  Styremedlem

   

  Asle Johnny Flølo

  Flølo

  6827 Breim

  99274523

  asle_j_f@hotmail.com

  Styremedlem

   

  Jørn Arne Vanberg

  Kandal

  6823 Sandane

  97115820

  jornarnevanberg@hotmail.com

  Gjetarhund­kontakt

  Janne Håheim

  Flølo

  6827 Breim

  91802425

  janne.haheim@gmail.com

  Valkomité

  Leiar

   

  Reidar Sandal

  Sandal

  6826 Byrkjelo

  97977658

  reidarsandal@gmail.com

  Nestleiar

   

  Unni Øen

  Flølo

  6827 Breim

  99157213

   

  Årsmøteutsending

   

   

  Vidar Sandal

  Egge

  6827 Byrkjelo

  94831201

  vidar.sandal@enivest.net

  Vara

   

  Atle Løvland

  Kandal

  6823 Sandane

  47244135

  ester@gloppen.net

  Les mer

 
Breim Sau og Geit
Org. nr.:
Leiar: Vidar Sandal
Postadresse 6826 Byrkjelo
Kontakt Tlf.: (+47)94831201