Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  November 2019
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 • Skotpremie for rev og mink.

  13.09.2015 | Skrevet av Vidar Sandal

  Det vert fortsatt utbetalt kommunal skotpremie for rev og mink.

  Breim Sau og Geit har jobba godt i lag med Gloppen Sau og Geit og med Gloppen Jeger og Fisk opp mot kommunen om fortsette å løyve skotpremie til felling av rev og mink..

  Les mer

 • info juni 2015

  05.07.2015 | Skrevet av Jonny Lofnes

  Medlemsinfo juni 2015

  Les mer

 • Beitesesong i Breim 2015.

  17.05.2015 | Skrevet av Vidar Sandal

  Ny beitesesong står framfor småfebøndene i Breim.

  Viktig at alle som har bygningar i innmark og utmark ser etter desse no. Mange av desse er reelle feller for småfe som kan verte innestengde.

  Minner om at det er eigar av bygning som har ansvar for vedlikehald og sikring av bygningane.

  Det er viktig at desse potensielle fellene vert sikra slik at dyra uansett kjem seg ut att, dersom vedlikehaldet er like mangelfult som dette bildet viser.

  Viktig med tilsyn av gjerder slik at piggtråd og andre farer vert rydda opp i. Tilsyn er viktig i beitemarka slik at vi minimaliserar faren for at småfe vert skadelidande i beiteperioden.

  Breim Sau og Geit ynskjer alle ein god beiteperiode framover sommaren. Viktig med best muleg samarbeid naboar og småfebønder i mellom.

  Laurdag 30. Mai vart det observert det som ei kvinne meinar sikkert var ulv i Storefjorden i Hyen. Om dette er korrekt er det SVÆRT viktig at småfebønder følger ekstra med i beiteområdet til sauene sine.

  Det er viktig at saueeigarar i området og tilstøytande områder tek turen ut i beiteområdet for å observere eventuell unormal adferd i sitt beiteområdet. Ved funn av skadde dyr skal det gjevast melding til SNO(statens naturoppsyn) ved Rein Arne Golf 480 94 364 eller e-post rein-arne.golf@miljodir.no . SNO tek ikkje turen ut i terrenget før det vert påvist skade på husdyr. Kadaver skal dekkast til med plast straks slik at fugl og andre ikkje øydelegg eventuelle skadebevis på kadaveret. Dette er viktig for eit eventuelt fellingsløyve. Ta bilde kor ein legg noko målbart ved sporet.

  Ser gjerne at Breim Sau og Geit v/Vidar Sandal 94831201 får tilbakemelding på eventuelle funn.

   

  Les mer

 • Beiteplakatar og observasjonar i beitemarka.

  08.04.2015 | Skrevet av Vidar Sandal

  Breim Sau og Geit ynskjer å opplyse om den nye bandtvangtida for Gloppen Kommune som no er frå 1. April -15. Oktober. Breim Sau og Geit har jobba lenge og grundig for å oppnå ei varig utvida bandtvangtid. Vi har hatt eit godt samarbeid mot dette målet i lag med Gloppen Sau og Geit.

  Ny beitesesong nærmar seg og framover må småfehaldarar/beitelaga informere turgåarar og andre som nyttar beiteområda. Det er eit viktig samspel for at turgåarar kan etterkome ynskja til småfebonden og at turgåarar kan melde tilbake til bonden om observasjonar i beitemarka.

  .

   

   

  Les mer

 • Bordsete for geita på Gloppen Hotell.

  29.03.2015 | Skrevet av Vidar Sandal

  Breim Sau og Geit i samarbeid med Agro Business Park og Gloppen Hotell inviterte til eit festmåltid med kje og geitmjølksprodukt på menyen. Til stades var det fagfolk, geitehaldarar og ikkje minst fleire hotellkokkar.

  Breim Sau og Geit meinar det er viktig å setje fokus på å nytte den ressursen som kjekjøtet presenterar som kvalitetsråvare. Geita inn i ei ny tid med ein mildare smak på geitmjølka er viktig å presentere til ei forbrukargruppe som fortsatt har holdningar om den tidlegare smaken på geitmjølka.

  Samtidig fekk dei frammøtte høve til å kome med innspel og delta i debatten om kva utfordringar som må løysast i tida framover, for å kunne produsere råvarene til ein akseptabel pris både for geitebonde og brukarleddet. Denne utfordringa må geitenæringa og Sogn og Fjordane Sau og Geit diskutere framover. Det er viktig at det vert attraktivt for geitebøndene å "mette" marknaden. Vi må finne gode løysingar slik at samtlege geitebønder forar fram kjea til slakt.

  Les mer

 • Ullinnsamling i Breim måndag 30. Mars.

  23.03.2015 | Skrevet av Vidar Sandal

  Det vert ullinnsamling i Breim måndag 30. Mars kl. 18.00-18.30. Denne gongen vert oppsamlinga ved Breimshallen. Vert litt betre plass for inn og utkøyring nede ved Breimshallen. Kandal skal levere ved Breimshallen.

  Ullsentralen innrømmer og beklagar problema som har vore siste 2 leveringane og lovar forbetring.

  Les mer

 • Bandtvang for hund 1. April-15. Oktober i heile Gloppen.

  23.03.2015 | Skrevet av Vidar Sandal

  Breim Sau og Geit har i lag med Gloppen Sau og Geit jobba lenge med søknadsprosess med å få utvida tida for bandtvang i Gloppen Kommune. Etter ein 2 månadars høyringsfrist:

  Framlegget til forskrift har vore ute på høyring med 15. februar som høyringsfrist. Innan utlaup av fristen kom det inn fråsegn frå følgjande 7 parter: 1. Gloppen hundeklubb 2. Breim Sau og Geit og Gloppen Sau og Geit 3. Hyen Bondelag 4. Breim Bondelag 5. Anton Hunskår 6. Norges Jeger og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Gloppen jeger- og fiskerlag og Hyen jeger- og fiskerlag 7. Gloppen Bondelag.
   

  Les mer

 • Fagmøte - Sau

  17.03.2015 | Skrevet av Jonny Lofnes

  25.Mars kl 19.30 i Borgja på Ålhus i Jølster. Vi inviterer sauebønder i Jølster, Gloppen, Førde, Naustdal, Gaular og Sogndal.

  Les mer

 • Gjetarhundkurs i Breim.

  07.03.2015 | Skrevet av Vidar Sandal

  Breim Sau og Geit gjennomfører gjetarhundkurs på Norsk Fjordhestgard på Breim. Kursdeltakarane er frå både ytre og indre delar av Nordfjord. Kursinstruktør er Egil Syversbråten frå Stryn. Då Breim Sau og Geit sin utskremde fotograf møtte opp var det fint drev over instruksjonen. Triveleg å kunne vere inne i ridehallen ei helg kor det regna vanrett.  Arrangøren Breim Sau og Geit sin gjetarhundansvarleg Janne Håheim, viser til at med slik god interesse er det muleg å arrangere eit oppfølgingskurs både for dei som har delteke tidlegare og for nybyrjarar. Det er viktig å få til fleire gode brukshundar for sauebøndene i Gloppen og kommunane kring.

  Klikk på "neste side" og sjå bilder frå kurset.

   

   

  Les mer

 • Ullsentralen samarbeider med Breim Sau og Geit.

  07.03.2015 | Skrevet av Vidar Sandal

   

  Breim Sau og Geit ynskjer at innsamling av ull i Breim skal gå smidigare enn det har gjort siste åra. Vi kontakta ullsentralen etter innsamlinga i 2014. Vi opplevde at dei feilberekna mengda ull i Breim. Då redda Odd Magne Støyva situasjonen med at han køyrde eit lass med lastebilen sin til Førde. Vi ringde Nortura i Førde og fekk lovnad om at innsamlinga den 2. Mars skulle gå smidigare. Vi fekk beskjed om at ulla i Kandal skulle leverast på Byrkjelo grunna at Sandane og Hyen fyller vogntoget sjølve, noko som dei og gjorde i år. Ulla for Kandal skal og framover leverast på Breim.  Vi takkar alle leverandørane i Breim for tolmod, grunna årets utfordring med 30 minutt forseinka bil og nok ein gong for lite plass. Vogntoget kom frå Møre og fekk ikkje tak i kontaktpersonen i Breim. Takkar og Byrkjelo Maskin for lån av lagringsplass av dei 250 sekkane som bilen frå Førde kom og henta morgonen etterpå.

  Vi kjem til å gje ullsentralen klar beskjed at vi er nøydde å stole på lovnaden om betre rutinar frå deira side. Styret i Breim Sau og Geit kjem til å vurdere om vi skal flytte oppsamlinga til plassen ved Breimshallen for å få litt betre plass til inn og utkøyring.

  Les mer

 
Breim Sau og Geit
Org. nr.:
Leiar: Vidar Sandal
Postadresse 6826 Byrkjelo
Kontakt Tlf.: (+47)94831201