Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  Juli 2020
Ma Ti On To Fr
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       

Siste publiserte artikler

 • Gjeterhundprøve 12/11

  10.11.2011 | Skrevet av Karl Ole Egge

  Hadeland gjeterhundlag arrangerer prøve Lørdag 12/11 ved Brandbu ungdomsskole.

  Vi starter med klasse 1 så klasse 2 og klasse 3 til slutt.

  Startkontigent kroner 200.- pr. hund

  Start kl. 10,00

  Påmelding ved start

  Kontakt Bernt tlf.95912648

  Les mer

 • Gjeterhundprøve i Nord gudbrandsdal

  28.10.2011 | Skrevet av Karl Ole Egge

  Gjeterhundprøve i Nord gudbrandsdal.

  Det blir arrangert gjeterhundprøve i Vågå d. 6 november kl.9.00

   

  Les mer

 • Norgesserie prøve 24. og 25. september i Gausdal

  22.09.2011 | Skrevet av Karl Ole Egge

  Dersom du går inn på Gjeterhund på nettsidene til NSG finne du mer info om prøva.

  Les mer

 • Fylkesmesterskap

  21.09.2011 | Skrevet av Karl Ole Egge

  Midt Gudbrandsdal gjeterhundlag inviterer til FM 2. oktober i Ruste ved Fron Traktorservice på vinstra.
  Start kl 10.00
   

  Les mer

 • Gjeterhundprøva i Valdres avlyses

  10.08.2011 | Skrevet av Karl Ole Egge

  Valdres må desverre avlyse prøvene til helga pga urimelig mye nedbør. Graset er ikke høsta!

  Les mer

 • Instruktørkurs/ trening

  13.06.2011 | Skrevet av Karl Ole Egge

  Instruktørkurs / Trening

  Oppland Gjeterhundlag inviterer til kurs / samling for gamle og nye instruktører 29 – 31 juli.

  Sted: Vinstra – Fefor – Bøseter

  Les mer

 • Gjeterhundprøve i Lesja

  25.05.2011 | Skrevet av Karl Ole Egge

  Nord Gudbrandsdal Gjeterhundlag holder prøve 20/06 på Lesja. Først til mølla prinsippet.

  Les mer

 • Kadaversøk: Rapport/framdrift

  23.03.2011 | Skrevet av Karl Ole Egge

  Referat fra arbeidet som er gjort i regi av Oppland Gjeterhund Lag, for utdanning av kadaversøkshunder og førere i 2010.
  OGL har i samarbeid med Fylkesmannen jobbet med et prosjekt for utdanning av kadaversøkshunder, Fylkesmannen har tildelt laget 100.000,- til dette prosjektet.
  Arbeid som er gjennomført:
  - Gjennomført kurs i mai med Kjell Smestad for både nybegynnere og videregående i kadaversøk, tilsammen 7 deltakere.
  - Tre av deltakerne ønsker å gå videre til å bli instruktører: Jonny Mathisen, Tor Romsås og Ola Kaurstad, de har gjennomgått mange timer med kadaversøk for å kunne undervise andre.
  - Unghundkurs på Fefor i august, 34 deltakere, samtlige unghunder fikk en gjennomgang på kadaversøk, svært positiv respons og mange som ønsker å lære mer og gå på kurs når dette blir satt opp. OGL støttet dette kurset med 10.000,- for avlønning av instruktører og planlegging.
  - Kristian Kronberget hadde en gjennomføring av bruk av GPS under kurset på Fefor, har utvikler en mal for flere GPS kurs. Viktig at alle bruker tilsvarende GPS koordinater for posisjoner.
  - OGL har opprettet en beredskapsgruppe betående av 7 ekvipasjer som går kadaversøk, disse kan tilkalles ved behov av beitelag og privatpersoner. Her er hver av førerne tildelt 3000,- som et tilskudd til GPS og forsikring av hundene de bruker.
  - OGL jobber videre med å opprette en tilsvarende gruppe med gjeterhundekvipasjer, bestående av en eller to personer fra hvert lokallag, lokallagene får her tildelt en GPS for at førerne skal kunne disponere disse.

  Videre planer:

  Forslag til krav for godkjenning av instruktører:
  - Grunnkurs, bestående av grunnleggende gjennomgang av kadaversøk, lære når og hvordan hunden skal arbeide med sele, gjennomgang av GPS bruk.
  - Videregående kurs, lære å gå på søk på større arealer, søke etter flere kadaver i samme område, videre opplæring i bruk av GPS.
  - Skal ha gjennomført minst 30 timer søk som lønnet arbeid.
  - Skal ha gjennomført godkjent prøve for kadaversøksekvipasjer.
  - Assistere instruktør på ett kurs i kadaversøk.

  Forslag til oppsett av prøve for kadaversøksekvipasjer.
  - Prøvedeltaker får opplyst koordinater på GPS for startpunkt og område prøven skal gjennomføres på, arealet skal være på ca en kvatrat kilometer, samt en maksimumstid, denne vil bli satt av dommere på hver enkelt prøve, da dette kan variere noe basert på terrenget.
  - Ekvipasjen må finne minst 3 av 5 kadaver som er lagt ut i området, og rapportere funnene med koordinater på GPS.
  - Det skal være forskjellig vanskelighetsgrad på de forskjellige kadaverne; hode, lår, hele dyr, nyfødt lam.
  - Godkjenningen gjelder for ekvipasjen, ikke bare for hund eller fører.
  - Dommeren godkjenner prøven og OGL utsteder lisens.

  I løpet av våren 2011 bør prøvene kunne gjennomføres, og alle som skal stå på beredskapslista eller utføre lønnet arbeid med kadaversøkshund bør ha gjennomført godkjent prøve. Dette for å ha en kvalitetssikring av ekvipasjene.

  Instruktørene jobber med å utvikle en mal for grunnkurs og videregående kurs, basert på de erfaringene de nå har gjort.

  Kurs i bruk av GPS med Kristian Kronberget vil bli satt opp i slutten av februar, forslag om å ha det på Honne konferansesenter på Biri. Alle i beredskapsgruppa og to representanter fra hvert lokallag vil bli invitert. Kurset vil blir lagt opp over en hel dag, med praktisk trening og teori.

  Forslag til lønn for instruktørene: 2000,- pr dag pluss kjøregodtgjørelse.

  Styret ønsker å opprette en arbeidsgruppe for dette prosjektet i løpet av 2010, som kan søke midler og drive prosjektet videre.

  Såfremt laget får tildelt midler for 2011, vil lokallag som arrangerer gjeterhundkurs få tilbud om gjennomgang av kadaversøk for deltakerene og OGL dekker utgiftene i forbindelse med dette.

   


   

  Les mer

 • Vi trenger en oversikt over instruktører

  23.03.2011 | Skrevet av Karl Ole Egge

  Til Lokallagene i Oppland
  Vedr. instruktører:
  Fylkeslaget vil gjerne få oppdatert en liste over instruktører i Oppland, så vi ber lokallagene om å sende en liste over sine godkjente eller aktive instruktører i sitt lag. Sendes til mette@hovdegard.no
  Dersom dere har nye potensielle instruktører som ønsker instruktørkurs vil vi gjerne vite det, så vi vet hvor stort behovet er for kurs.
  Liste over instruktører vil bli lagt ut på hjemmesiden til Fylkeslaget.
  Vedr. prøver:
  Fylkeslaget må melde inn prøver til NSG innen 1. april, så vi må ha info om sted, tid, kontaktperson, klasser innen 27. mars for å videresende det. Sendes til mette@hovdegard.no
  Vedr. hjemmeside:
  Fint om dere sender info til hjemmesiden om aktiviteter i Lokallagene så den kan holdes oppdatert.
  Hilsen Styret i OGL.
   

  Les mer

 • Gjeterhundprøve

  04.02.2011 | Skrevet av Arne Flatebø

  Søndag 13. februar arrangerer Nord-Gudbrandsdalen Gjeterhundlag prøve hos Torstein Ytre på Nordre Dalain i Skjåk. Påmelding til til Ragnhild Jacobsen på tlf 975 01 542, helst sms-melding da hun kan være vanskelig å nå på tlf. eller mail. r-vilja@hotmail.com 

  Les mer

 
Oppland Gjeterhundlag 
Org. nr.: 
Besøksadresse
N-
Postadresse
N-
Kontakt Tlf.: (+47)