Torsdag 7.februar kl 19.00 blir det møte i Ytre Enebak i klubbhuset til DRIV.
Agenda kommer senere, så følg med her eller på facebook i gruppen "Søndre Akershus gjeterhund og sau".
Møtet fortsetter kl 20.00 med Årsmøte for Søndre Akershus sau og geit