Tekst og foto: Sigrid Skorve Larsen

Mange hadde tatt turen for å være med på møtet. Vedtekter ble lest opp og innspill til små forandringer ble notert slik at dette kan justeres til årsmøtet 2020. Arbeidsplanen til nemda ble presentert og det var enighet om at dette var oppgaver gjeterhundlaget skal jobbe med ut året. Valgkomiteen hadde gjort en innstilling til styre som ble enstemmig vedtatt. Nå er det bare formaliteter igjen, og vi ønsker det nye gjeterhundlaget lykke til i arbeidet.


Styret: Arve Sunde (t.v.) Trine Røykås, Anne Buer (leder), Gard Kristiansen og Steffen Pettersen