Det ble sendt inn klage angående Fylkesmesterskapet, og at prøven kunne strykes i uttaket. Dette endret Akershus Sau og Geit på, så nå kan Fylkesmesterskapet ikke strykes.

Her finner du reglene for uttaket til Akershus.