Årets Fylkesmesterkap blir arrangert av Søndre Akershus Sau og Geit. Prøven blir holdt på Heiaas lørdag 18.august. 

Klasse 3 er kun åpen for medlemmer i Akershus Sau og Geit. Klasse 2 og 1 er åpen for alle i Norsk Sau og Geit.

"Oulieprøva" blir da søndag 19. august.