Foto: Cathinka Kjelstrup

Gjeterhundprøver 2012 på Persbråten gård, Skui: 12. og 13. mai, 12. august og 18. november.
(med forbehold om endringer)

Alle er velkomne!

Mer informasjon om enkeltprøvene kommer senere.