Da er det laget en diplom som kan gis ut til de som får godkjent bruksprov på prøver arrangert i Akershus.Hvis man ønsker å få ferdig utfylte diplomer med navn på hund, fører, sted og dato slik at det bare er for dommeren og skrive under så ta kontakt med nemnda.