Hver hund kan sanke poeng fra 2 landsprøve-helger (totalt 4 prøver) og på fylkesmesterskapet til Akershus Gjeterhundlag. Hver ekvipasje stryker 1 valgfri prøve, normalt den der de fikk dårligst poengsum. Poengberegningen følger Norgesserien sitt poengsystem, men for fylkesmesterskapet vil følgende endringer i poengsystemet gjelde:

1. plass får poeng som en 3. plass i norgesserien
2. plass får poeng som en 5. plass i norgesserien
osv…

For å kunne representere fylket i NM må man være formelt og faktisk bosatt i fylket minimum de siste 6 mnd før NM.