Kontigenten er 50kr for inneværende år, og kan betales til  Kontonummer 1506 66 37074.


I tllegg må du være medlem i et lokallag i Akershus Sau og Geit.

For å få informasjon trenger vi også mail adresse.

For å gå gjeterhundprøver så må man ved påmelding oppgi registreringsnummer på hunden, navn på fører og medlemmsnummer i NSG. Ingen kan melde seg på en prøve uten å være medlem av NSG for det gkellende året. (se 1.3. i regler for gjeterhundprøver)