For å bli medlem i gjeterhundlaget må du være medlem i NSG, et lokallag i Akershus Sau og Geit, og ha betalt medlemskontingenten til lokallaget for aktuelt år. Mer informasjon om hvordan du blir medlem finner du her.

Videre må du betale en egen kontingent til gjeterhundlaget og sende oss en mail til akershus.gjeterhund@gmail.com, slik at vi har en mail-adresse vi kan kontakte deg på.

Kontingenten for 2024 er 200,-
Kontingenten betales til kontonummer 1506 66 37074.

Informasjon om aktiviteter i gjeterhundlaget blir delt på vår facebook-gruppe. Dette er en åpen gruppe som alle har tilgang til. Innkalling til årsmøte og annen viktig informasjon blir sendt ut på mail til aktive medlemmer som har betalt kontigent for inneværende år.

For å gå gjeterhundprøver må man ved påmelding oppgi registreringsnummer på hunden, navn på fører og medlemmsnummer i NSG. Ingen kan melde seg på en prøve uten å være medlem i NSG for det gjeldende året. (se 1.3. i regler for gjeterhundprøver)