Nestleder og kasserer:
Sissel Modin
mob. : 90793399
mail: sissel.modin@gmail.com

Sekretær/webredaktør
Gard Kristiansen
mob. : 92628986
mail. : gk.ag@hotmail.com