Arne Ruud (t.h.) i samtale med Øystein Holand fra NMBU, som holdt foredrag om beiteatferd.

Nannestad Sau og Geit var representert ved Arne Ruud, leder for Nannestad sankelag.
På programmet i Landbrukets hus i Oslo sto beitebruk, beiteatferd, beitedyktighet, normaltap, flått, alveld, og dyrevelferd i utmark. Om lag 60 personer i salen fikk høre mange interessante foredrag. I tillegg til interesserte beitebrukere og arrangører var også Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Mattilsynet, NIBIO, NMBU og Landbruks- og matdepartementet representert. Det tas nå sikte på at dette skal bli et årlig arrangement.


Samtaler i matpausa. Fra v: Jonny Storbåten, seniorrådgiver i
landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Arne Ruud, leder Nannestad sankelag, Kjell Erik Berntsen,
styreleder hos NSG, og Kari Anne Kaxrud Wilberg, beite- og
utmarksrådgiver hos NSG.