Det er hyggelig med rekruttering. Da Nannestad Sau og Geit arrangerte sitt årsmøte var yngste deltaker bare fire uker gammel. Egil ble med mamma Britha Lerberg Ødemark til Kringler Gjestegård, hvor møtene for Nannestad Sau og Geit og Nannestad Sankelag ble avholdt.

Men før møtene ble det servert middag til møtedeltakerne. Dette er tradisjon for Nannestads sauebønder. Egil viste eksemplarisk oppførsel, selv om ikke menyen passet for ham denne gangen……

For Egil var dette naturlig nok hans første årsmøte. En med lengre erfaring med slike møter var Asbjørn Fjeldberg (83) som deltok på sitt 48. årsmøte i Nannestad Sau og Geit.

Årsmøtene ble gjennomført både raskt og effektivt, og både årsmeldinger og regnskap ble godkjent.

Heller ikke valgene skapte utfordringer. Kåre Schei la fram valgkomiteens forslag. Han har sammen med Marianne Aas jobbet for å besette vervene.

 

 

 

Asbjørn Fjeldberg i samtale med Håvard Semb,
leder i Akershus Sau og Geit.


Dette er styrenes sammensetning 2017-2018
Sankelaget:
Leder: Arne Ruud
Kasserer: Marianne Haraldsen
Styremedl.: Bjørn Røtterud og David Eik
Varamedl.: Trond Korvald

Hovedlaget:
Leder: Kenn Berntsen
Kasserer: Elin Mo Weberg
Sekretær: Ingrun Nordengen
Styremedl.: Ola Granaas
Varamedl.: Margareth Skog

Valgkomité:
Marianne Aas og Øystein Ødemark

Se flere bilder her