Det er 90 hunder som deltar og halvparten går på fredag og de resterende på lørdag. De 8 beste fra hver dag går videre til finalen. Dommere var Mark Bufton og Mosse Magnusson.

På fredagen gikk Sissel med Finn ut som start nr. 3  og endte opp med 80 poeng fra M. Bufton og 69 poeng fra M. Magnusson. De gikk ut på tid i singlingen. Totalt ble det 149 poeng og en 29. plass denne dagen. 

Karianne og Zac gikk som start nr. 31. De fikk 84 poeng fra M. Bufton og 85 poeng fra M. Magnusson. Totalt ble det 169 poeng og en 16. plass denne dagen.På søndagen gikk Sissel og  Storm ut som start nr 22. De fikk 84 poeng fra M. Bufton og 89 poeng fra M. Magnusson, totalt 173 poeng og en 16. plass for dagen.


Det var dermed ingen fra Akershus i selve finalen som gikk på søndagen.

Totalt så ble det en 31. plass Sissel og Storm, 32. plass, Karianne og Zac og en 58. plass Sissel og Finn. Sissel og Karianne gjorde det så bra at Akershus går fra 3 til 4 plasser i 2022.
 

Norgesserien 2021

I helgen så var det Norgeseriefinale og den var i Aremark, Østfold. De som går i finalen er de som har fått flest Norgesseriepoeng på 3 landsprøver. Det er 35 hunder som starter i finalen.

Sissel og Finn lå på en foreløpig sammenlagt 24. plass etter tre gjeldende prøver og Karianne og Zac på en 28. plass. Det betyr at de var kvalifisert til finalen.

På lørdagen kom Karianne og Zac på en 10. plass og klatret opp til en 14. plass totalt. Sissel og Finn kom på en 33. plass og falt ned to plasser til 30. plass.

På søndagen ble det en 20. plass på Zac og en 29. plass på Finn. Det ble dermed totalt en respektabel 17. plass på Karianne Buer og Zac og en 32. plass på Sissel Modin og Finn.

Totalt var det 182 hunder som fikk poeng i Norgesserien, og for å få poeng så måtte man klare 20 plass eller bedre på en landsprøve.

Andre plaseringer i Norgesserien er 67. plass, Sissel med Storm og 100. plass Anne Buer med Allie.