De har en stor NKS bestetning og sauene blir sanket inn de siste helgene i august. Lammene vil bli skilt ifra og det blir kun brukt uklipte sauer på prøven.

Dommer  for helgen er Sander Hindenes.

Det vil bli kiosk på stedet i regi av Eidsvoll Sau og Geit.

Prøvestedet ligger kun 25 min. fra Gardermoen slik at det er flere  hotell og overnattingsmuligheter innen for rimlig avstand fra prøvestedet.

Fra Gardermoen kjører du nordover på E6. Ta av på avkjøring 56. Ta til høyre i rundkjøringen, deretter første vei til høyre. Da er man i Åsleia. Følg veien til nr 181. Der vil det stå skilt.