Søye og lam, alle med sporingsenhet.

Gjestene fra Ås ville høre om erfaringer med elektronisk sporing av beitedyr på utmark. Marianne Haraldsen fortalte om nytten og mulighetene hun har ved bruk av «radiobjeller», og undertegnede fortalte litt om historikken siden 2007 da de første radiobjellene fra Telespor ble testet, og informerte om hvilke funksjoner sporingsenhetene har og litt om framtida.

Jon Anders Krokann viste bruk av drone i søk etter sau.


Foto: Jon Anders Krokann

Les mer om besøket her