For å være best mulig tilgjengelig har styret i Nannestad sankelag anskaffet en egen telefon. Telefonnummeret er 906 90 838 og skal til enhver tid være bemannet. Med dette styrkes beredskapen for utmarksbeite.

Det er også opprettet en egen e-postadresse: nannestad.sankelag@gmail.com