Prøven ble avholdt på Heiaas i Enebakk. Det ble en klasse 3 prøve og en klasse 1 bruksprovprøve på lørdagen, og på søndagen var det først en klasse 2 prøve og til slutt en klasse 3 prøve. Alle prøvene ble dømt av Cato Smørgrav.

Klasse 3 Lørdag

Det var 37 hunder som stilte til start denne dagen, Det var 5 sauer i flokken, to søyer og tre lam. Det var ikke merkede dyr og prøven var uten singling. Banen hadde sine utfordinger med f.eks drag flere steder.

Vinneren ble Anne Kari Veikleenget fra Vinstra, Oppland. Hun vant med Tob på 5 år, som er etter Akersborg Rex og Pip, og de fikk hele 95 av 100 poeng.


Andre plassen gikk til  Karianne Buer fra Ytre Enebakk i Akershus. Hun gikk til 89 poeng med Step. Step er etter Astra Mick og Nell og er 7 år. 

Tredje plassen fikk Sissel Modin fra Ski i Akershus, med Storm. De fikk også 89 poeng, men hadde lavere OLF enn Karianne og Step med 3 poeng og dermed ble det en 3. plass. Storm er 6 år og etter Bill og Tinka.

 

Resultatliste: 



Klasse 1 Bruksprov

I klasse 1 var det 8 hunder og 8 førere som stilte til start for å ta bruksprovet og dermed få godkjent gjeterhund.
Av de 8 var det 5 som kom igjennom "nåløyet":

  1. Troja m/Ove Strømsjordet, 91p
  2. Backe G m/Svein Børresen, 82p
  3. Happy m/Henning Andersen, 71p
  4. Key m/Ann Elisabeth Svanberg 69p
  5. Kronvallaren DollarBill m/ Hege M. Andersen 63p

Key og Kronvallaren DollarBill er fra Akershus og dermed har vi to nye godkjente gjeterhunder.


Resultater klasse 1


Klasse 2
På søndagen startet man med klasse 2, og det var omtrent samme bane som klasse 3 dagen før, men med kortere hent.

Det var 9 hunder fordelt på 7 førere som gikk. Klassen ble vunnet av May Sofie Krogstad med Lyn (78p.). Andre plassen gikk til Ove Strømsjordet og Troja. De fikk 77p., samme som nummer 3, men hadde bedre OLF. Tredje plassen gikk til Steffen Pettersen og Zmash.

Nina Basma og MindTheDog Sort Panter fikk 70 poeng og en fjerde plass, men viktigst er da at den dermed ble godkjent gjeterhund. Det betyr at Akershus fikk tre nye godkjente gjeterhunder i løpet av helgen.



Klasse 3 Søndag

På søndagen var det igjen tid for en ny klasse 3 prøve. Banen var satt opp på samme måte som lørdagen, men man gikk motsatt vei og port tre var en "pull through", man tar sauen gjennom porten fra baksiden. Det var fortsatt uten singling og det var 33 starter. 

Klassen ble vunnet av Karianne med Step. Hun fulgte da opp sine gode prestasjon fra dagen før og fikk dermed en første og andre plass med seg hjem etter helgen, På Søndag gikk hun og Step til 92 poeng.
Andre plassen fikk Petter Andersen (Askim, Østfold) med Lapp på 89 poeng. Tredje plassen gikk til Anne Buer med Bet (Ytre Enebakk, Akershus). De fikk 88 poeng.




Resultater fra Søndagen: