Det er foreløpig ikke avklart om det blir et fysisk eller digitalt møte.