Gratis for medlemmer, påmelding innen 1.mars til Mina Klaseie