Enkelte har imidlertid levert inn sine enheter siden de ikke skal slippe sauer på utmarksbeite. Disse terminalene blir omfordelt.

Opptellingen og fordelingen av årets utstyr er nå ferdig, og enheter, batterier og øvrig utstyr ligger klart til avhenting hos koordinator. Ledere i sanke/beitelagene har fått beskjed.

Utviklingen av elektroniske sporingsenheter fortsetter, og vi går en veldig spennende tid i møte. Mange har sikkert lest og hørt om NB IoT (Narrowband IoT), en ganske ny kommunikasjonsteknologi for «radiobjeller», som bygger 4G-teknologi. Alt tyder på at NB IoT vil erstatte dagens system på sikt, med en glidende overgang.  Denne sesongen tester noen leverandører enheter basert på denne teknologien, mens andre har lansert systemet i full bredde. Det blir spennende å høre evalueringen etter denne sesongen.

Les mer om NB IoT her (E24)