Det kan jo med litt dårlig start på våren imidlertid se ut til at det noen steder kan bli noe senere slipp enn vanlig.

De som har radiobjeller har fått batterier og korker til enhetene de har. I tillegg er de nye enhetene som tilføres i år fordelt.Årets enheter har også fått id-nummer på utsiden, slik at man slipper å skrive på dette selv.

Det er i år lagd en ny «kom-i-gang»-veileder, med tips om rutiner for bruk av radiobjeller. Den har alle brukere fått tilsendt.

Du kan også laste den ned her

I fjor var det flere som glemte å stille tilbake sendeintervall fra f. eks. 5 minutter etter at de hadde startet og testet enhetene. Det er derfor i år lagt ved en gul VIKTIG-lapp med påminnelse om dette til alle. Håper alle husker dette nå slik at ikke enhetene går tomme for strøm før sesongen er slutt.