Fylkeslaget planlegger innkjøp av nye radiobjeller for neste sesong. Årlig leie pr. enhet er som i fjor 250 kroner (+mva)

I den forbindelse ønsker vi tilbakemelding på hvor mange nye bjeller hver enkelt bruker kan ønske seg. Dette er ikke å anse som en bestilling, men er grunnlag for søknader og bestillinger. Nye enheter blir fordelt ut fra ønsket antall.

Vi ønsker også tilbakemelding hvis noen ønsker å slutte med radiobjeller, eller evt. redusere antallet.

Lokallagsledere bes (er også kontaktet med e-post) om å spre budskapet til sitt lokallag for å undersøke om det eventuelt er nye brukere som ønsker radiobjeller til bruk på utmarksbeite. Husk at radiobjellene skal fordeles til medlemmer i NSG.

Lokallagsledere samler inn fra brukerne og sender en samlet tilbakemelding til koordinator. 
Frist for tilbakemelding 1. desember.

Mvh,
Fylkesstyret
Håvard Semb
leder