Det vil bli 200 nye enheter tilført «radiobjelleprosjektet» i Akershus. Totalt vil da Akershus Sau og Geit disponere om lag 850 enheter. De nye er bestilt, og vil i følge Telespor bli levert i god tid før beiteslipp. Også øvrig utstyr, som batterier til gamle enheter og lodd for klavene, er bestilt.

Mye tyder også på at Akershus Sau og Geit blir med på uttesting av en enhet som kan oppgradere software for enhetene, slik at enhetene ikke behøver å sendes inn når dette er nødvendig.

Brukernavn og passord blir sendt samlet fra Telespor til koordinator som videreformidler til dem som ikke har fra før.