Akershus - Radiobjellerapportering

Akershus Sau og Geit
Rapporteringsskjema elektronisk sporing av sauer på utmarksbeite

Antall søyer på utmarksbeite:

Antall lam på utmarksbeite:


Vurdering av nytteverdi: Skala 1 - 5 (5=best)