Det ble i år lagd et enkelt svarskjema på web som radiobjellebrukere benytter til å gi tilbakemeldinger etter endt beitesesong.

Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Også Oppland Sau og Geit (Oppland radiobjøllelag) bruker samme mal.

Det vil bli evaluert etter denne sesongen, så får vi eventuelt gjøre noen justeringer neste sesong dersom det viser seg nødvendig.

Frist for tilbakemelding er 25. oktober, og per 20. oktober er det allerede mange som har svart.

Skjemaet finner du her.