Fyll ut skjemaet og trykk på
SEND-KNAPPEN NEDERST PÅ SIDEN

Akershus - Radiobjellerapportering (Kopi)

Akershus Sau og Geit
Rapporteringsskjema elektronisk sporing av sauer på utmarksbeite

Antall søyer på utmarksbeite:

Antall lam på utmarksbeite: