Fyll ut skjemaet nedenfor og trykk på SEND-knappen nederst på siden.

Akershus Sau og Geit

Rapporteringsskjema elektronisk sporing av sauer på utmarksbeite. Akershus Sau og Geit 2020.

Antall søyer på utmarksbeite:

Antall lam på utmarksbeite:


Antall tilfeller av rovdyrskader, ulykker, sykdom m.m.
registrert denne beitesesongen

Vurdering av nytteverdi: Skala 1 - 5 (5=best)