Foto: Tanja Storløkken

Lørdag 13. august kom flere sauer hjem til gården til Tanja Storløkken på Rognlia Gård på Krokskogen i Bærum.

− Det var tydelig uro i flokken, og det var med sju lam som manglet mødrene sine, forteller Tanja Storløkken.

Dagen etter sjekket hun radiobjellene på sin pc, og da oppdaget hun at én av sauene med radiobjelle hadde sendt posisjon fra den andre sida av Krokskogen. Storløkken reiste dit, og fant etter mye leting til sammen 20 sauer ved Isielva i Djupdalen.

− Fem av søyene manglet lam. Det er snakk om en strekning på 10 kilometer i luftlinje, og det utelukket at de selv kan ha forflyttet seg så lang på den korte tida. Sauene må ha blitt kjørt, sier Storløkken.

Ei søye mangler fortsatt etter hendelsen. Saken er anmeldt. Storløkken har 129 sauer med stort og smått. Hun opplyser at det tidligere har vært tilløp til konflikter med hytteeiere i nærområdet angående beitet.