Tidligere sauebonde Asbjørn Fjeldberg beskuer her noen av lamma som ble stilt. Foto: Mina Klaseie

– Dette gir en vrakingsprosent på 40, noe som er relativt høyt. Det var ulike årsaker til vraking, men dårlig ull og dårlige bein var de vanligste årsakene, sier Mina Klaseie i avlsutvalget i Akershus Sau og Geit.

For NKS ble 26 prosent vraket, og for GNS ble hele 61 prosent vraket.

Også antall stilte lam gikk ned med 25 prosent, fra 171 i fjor til 128 i år.

Dommere var Peder Leirdal (NKS) og Pål Kjorstad (andre raser).


Dommer Peder Leirdal assisteres av Anne Merethe Hennum. Foto: Mina Klaseie

Resultatene for NKS kan du laste ned her. Klaseie opplyser at det i de andre rasene ble kåret så få dyr og/eller at det ikke er mulig å få ut en slik oversikt.


Foto: Ingrid Nicoline Haraldsen Sollien.

Her finner du en oversikt over hvilke raser som ble stilt, antall som ble kåret, og hvor mange som ble vraket.Foto: Maren Hermine Haraldsen Sollien

De som ønsker å kjøpe kåret værlam kan ta kontakt med Helge Aas, tlf. 918 19 067